Kata Awalan P Menurut Kamus Indonesia Aceh

Ditemukan 256 Kata awalan p menurut Kamus Indonesia Aceh. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 pabrik kilang, pabré', pobré'
2 pacar geunaséh
3 pacu ceunungkèh pohlawa
4 pacul cangköi
5 pada
6 padam lén, plén, peulén
7 padan ceue, had, suempadan
8 padang padang, tanoh lapang
9 padat da', seusa', padat, meuseumpéh
10 padi padé
11 padu meusaneueb,leukap
12 pagar pageue, pacang
13 pagi beungoh
14 paha pha
15 pahala pahla
16 paham muphöm, mupeue
17 pahat pheuet
18 pahit phét
19 pahlawan palawan
20 pakai ngui, sö'
21 pakar ureueng ahli, pandé
22 paksa pa'sa, reupaih
23 paku labang
24 palak beurigèn, binci, beungèh
25 palang neurö', paco', teumpang
26 paling paléng
27 palsu peuleusu
28 palung palöng
29 paman ayahwa, apa
30 pamer peuleumah
31 pamit lakèe idin
32 panah panah, gando, busu
33 panas seu'uem
34 pancang pacang, suda, unja
35 panci beulangong
36 pancing kawé
37 pandai carong, pandé, mahè
38 pandan seukèe
39 pandang pandang, kalon
40 pandu pawang, pandu
41 panen musém keumeukoh
42 pangan makanan
43 pangeran pangèran, banta
44 panggang layu, panggang, salèe
45 panggil höi, tawö
46 panggul gulam
47 panggung panteue, panggöng
48 pangkal peureudèe, uram, pangkai, mudai
49 pangkas koh ö', creue, reulé'
50 pangkat pangkat, pupo' angka, peuganda
51 pangku pangkèe, mueng, leumueng
52 panglima panglima, ulèebalang
53 panglong panglong
54 panik bingong, gugöb, yo
55 panjang panyang, jarak
56 panjat é', rha'
57 pantai panté, pasi
58 pantang pantang, hanaröh
59 pantas patot, meu'oh, padan
60 pantat punggoeng, leubo
61 pantau kalon, eu, ngieng
62 panti rumoh
63 pantul ula'
64 pantun panton
65 papan papeuen, kayèe
66 parah brat, payah
67 parang parang
68 paranormal tukang keumalon
69 paras ruman, rupa
70 parasit seumalu
71 parit paré', lueng, alue
72 partai peureuté, kawan
73 partner rakan
74 parut paröt, geulungku
75 pasak paténg, pasa', bajoe
76 pasal babat, pasai
77 pasang pasang, paseueng, boh, paré'
78 pasar peukan
79 pasien ureueng sakét
80 pasir anoe
81 pasrah peusrah
82 pasti teuntèe
83 pasung pasöng, neunoh, singkla
84 patok pato', pancang
85 patuh patéh, ta'at
86 patung patong
87 pause posé, piyöh sikeujab, bla si'at
88 paut mupawöt, meusangköt
89 pawai pawè
90 pawang pawang, tabib
91 payudara dè', tè', mom
92 pecat peucat
93 pecel peucai
94 peci kupiyah
95 pecut cambö', ceumeuti, seunuet
96 pedang peudeueng
97 pedas keu'eueng
98 pedati guruba', geureubha', peudati
99 pedih peudéh, meut'iet-t'iet
100 pedoman peuluman, peunuman
101 peduli hiro, pakoe, peureumeun, open
102 pegal kuweuet, keurawat
103 pegang mat, reugam
104 pegawai peugawèe
105 pejam pét
106 peka nyum
107 pekak tulo, klo
108 pekan peukan
109 pel lap, pleue, peugléh
110 pelampung lampöng, peulampöng
111 pelan peuleuheuen, lamat, leumoh, milek
112 pelana peulana
113 pelanting teupeulanténg, reubah, sinthob
114 pelat plat, tilö
115 pelatuk beudé, pato'
116 pelet teukeunong
117 pelintir rhéng, putie, punyie
118 pelit kriet, liet, kiké
119 pelita panyot
120 pelor aneu' beudé
121 pelosok lam klè'klo', lungkie'
122 pelotot blie, teublie
123 peluang luweueng, ruweueng
124 peluit priep
125 peluk ruguem, uem
126 peluru pluru, aneu' beudé
127 pematang ateueng
128 pemuda aneuk muda
129 pena kalam
130 penalti sipa' ghón 12 paih
131 penasaran keuneu' tupeue, rasa hana pueh
132 penat hè', payah, leulah
133 pencar meuseupreu', meusimpreu
134 pencet picét, pinyèt, teugon
135 pendam prom, tanom, som, tröh, keubah
136 pendek paneu', 'èt, miyub
137 pendekar .ahlisilè, panika
138 pengantin mampleue, lintö, dara barö
139 pengaruh peungaba, teurakah, wap
140 penggal koh, kr'èt, teubaih, puntöng
141 pening mumang
142 penis boh
143 peniti peuniti
144 penjara peunjara
145 penjuru peunyuröng
146 pensil pènsè
147 pensiun pansiyön
148 pental teugeuntit, teupeulanténg
149 pentas panteue piyasan
150 pentil puténg
151 penting peunténg
152 penuh peunoh
153 penyengat janga', srabè
154 penyu pinyie, peunyie
155 pepatah hadieh maja
156 pepaya peuté'
157 perabot peukakaih
158 perah prah
159 perahu peurahö, prahö', jalö
160 perak pira'
161 perang prang
162 perangai peurangeui
163 perangkap keunuröng, peutah, tarèn, taron
164 perangkat alat
165 peras prah, jeupat
166 perawan dara
167 perban peureuban
168 percaya pateh
169 percik peureucé', rinté'
170 percuma siya-siya
171 perempuan inong
172 periksa pré'sa, seulidé'
173 perilaku naseubah
174 periuk kanèt, dangdang
175 perkasa teuga, kha
176 perlu peureulèe
177 pernah tom, tem
178 perosok meusurue', teupeureulöh
179 pertama phön
180 pesan prèntah, nasihat, peusan
181 pesantren rangkang
182 pesat leugat, laju
183 pesawat kapaiteureubang
184 pesek ph'èb;phèb
185 pesing ch'ueng
186 pesisir binèh pasi, panté
187 pesta peujamèe, piyasan
188 peta peuta
189 petaka bala, beuncana
190 petang seupöt
191 peti töng
192 petik pèt
193 petir geulanteue
194 piala piyala
195 piama bajèe éh
196 pidato peudatö
197 pihak blah, piha'
198 pijak gilhoe, gichè, gidong
199 pijat uröt, pijét
200 pikir pikee, akai
201 pikul gulam
202 pil pè, ubat
203 pilih piléh
204 pimpin hue, panglima, pawang
205 pinang pineung, seuleungui
206 pincang capie'
207 pindah minah, wéh
208 pinggang keu'ieng
209 pinggir binèh
210 pinggul pinggang
211 pingsan pansan
212 pinjam penjam
213 pinsil kènsè
214 pintar carong, cakab, ceudaih
215 pintu pintö
216 pipa bulöh, pipa, p'ueb, sulie
217 pipi mieng, boh mieng
218 pipis 'ie', töh 'ie'
219 piring pingan, piréng, cipé
220 pisah cré, bla
221 pisang pisang
222 pisau sikin
223 pistol beudee
224 pitam mumang, pitam
225 piutang peu'utang
226 pohon ba'
227 pojok lungkie', sagoe
228 polos teupat, bulat
229 pompa pumpa
230 pondok jambö, pundo', rangkang
231 potong koh, kr'èt, Iha', teubang
232 pria agam
233 pribumi asoe nanggroe, asoelhö'
234 prihatin weueh até
235 puas gla', ula', meuleubèh, puaih
236 pucuk pucö'
237 pudar pucat, balom
238 puji pujoe
239 pukul poh, seupöt, teupö'
240 pulang woe, riwang
241 punah leunyab
242 puncak punca', pucö'
243 pundak bahö
244 punggung rueng, liköt
245 puntung puntöng
246 punya po
247 pupuk baja, pupö'
248 pura-pura pura-pura
249 purnama peureunama, buleuen peungeuih
250 pusing mumang ulee
251 putar puséng, puta, putie
252 puting puténg
253 putra aneu' agam, putra
254 putri aneu' inong, putroe
255 putus putöh, puntöng
256 pungut co', pilèh

Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.