Kata Awalan J Menurut Kamus Indonesia Aceh

Ditemukan 168 Kata awalan j menurut Kamus Indonesia Aceh. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 jabal bukét, gunong
2 Jabar ubah, peujeulaih
3 jabat mat, mat buet
4 jadi jadèh, jeued
5 jadwal judue, jadöi
6 jaga kawai, keumiet
7 jagat 'alam, bumoe, dönya
8 jago mano' agam, jawara
9 jagung jagöng
10 jahat euheut
11 jahil jahé
12 jahit cob, kancöt
13 jail ku'èh
14 jajah ta'lö'
15 jajal ujoe
16 jajar banja, baréh
17 jaka nya' gam
18 jaket bajèe seu'uem
19 jala jeue
20 jalak tiyöng
21 jalan rèt, rot
22 jalur ruweueng
23 jam jeum, watèe
24 jamah Lseuntöh, cukèh, raba
25 jamak leubèh niba' saboh
26 jaman jameun
27 jambak reuet
28 jambret reunteuet, rintha'
29 jambu jambèe
30 jampuk jampö'
31 jamur kulat
32 janda inong balèe
33 jangan be', hanjeued
34 jangkau ceugöt, reu'èh
35 jangkit jangkét
36 jangkung canggang
37 janin beunèh aneu'
38 janji janji, pakat
39 jantan agam
40 jantung jantöng
41 Januari buleuen sa
42 jarah rampaih
43 jarak jara', jioh
44 jarang jareueng, rangaih, rangeueh
45 jari aneu' jaroe
46 jaring jeue, jaréng
47 jarum jaröm
48 jas bajèe jaih
49 jatuh reubah, rhöt
50 jauh jeu'öh, ji'öh, jawöh, jara'
51 jawab
52 jaya meugah, hibat
53 jebak peutah, taron, tarèn
54 jeblok rhöt, sröt
55 jeblos teupeureulöh
56 jeda jeuda, piyöh sikeujab
57 jegang ceukang, krang
58 jejak euncit
59 jelajah jlajah, jeulajah
60 jelang kunjöng
61 jelas jeulaih, jlaih, deuh, leumah, trang
62 jelata ureueng biyasa
63 jelek jheut
64 jeli lisé'
65 jelita ceudaih, candén
66 jelma meuwujud
67 jemala jeumala
68 jemari jaroe-jeumaroe
69 jemawa ugoh
70 jembatan tutue
71 jemerlang jeureungèh, jeureunèh
72 jemput tueng, samböt
73 jemu gla', lan, leugeu
74 jemur adèe
75 jenayah pubuet keujahatan
76 jendela tingkap
77 jengah malèe
78 jenggot janggöt
79 jengkal jeungkai
80 jengkang teugageueng
81 jengkel br'eun, palak
82 jenguk
83 jenis jeuneh
84 jenjang jeunjang
85 jentik glité', gité
86 jenuh gla', leugeu
87 jepit cubeut, jeupét, picét, seupét
88 jepret peureucé'
89 jera jra, hanlé
90 jerami jeundrang, jeumpung
91 jerat tipèe
92 jerawat muen
93 jerih hanèng, jeureunèh
94 jeriji jeureuja'
95 jerit kli', geumeucie'
96 jeruk giri, kuyuen
97 jerumus peudaya
98 jewer rhéng ön glunyueng
99 jidat dhoe, tala', keunèng
100 jih takat, teunakat
101 jijik lan, luwat, nèh
102 jika sangkira
103 jikalau ada'
104 jilah abéh, gléh
105 jilat lieh, lhiet
106 jilbab seuleuköm, seuleuköng, teuleuköm
107 jilid jiléd, bagiyan
108 jimak mupab
109 jimat ajeumat, jusan
110 jin jén
111 jinak seu'iet, ranghoe
112 jingkat cingklot
113 jingkik chèn
114 jingkrak chèn-chèn
115 jinjing tiji'
116 jiplak tirèe, capla', salén
117 jirat jrat, pa', taron, tarèn
118 jitak geuto', keuto'
119 jitu simban, tanggoe
120 jiwa nyaw'ong
121 jodoh judö
122 joget jugèt, meunari
123 joging plueng-plueng ja'
124 jojol meucungkèh, teusuet, teublie
125 joki ureueng gidue' guda pacu
126 jompo lizoe, la'èh, uto'
127 jongkang caheueng
128 jongkat-jangkit meujungkat-jungkét
129 jongkok tinggöng
130 jorok kutö
131 jotos söh
132 jua cit
133 jual peublo, meukat
134 juang meulho
135 juara jawara
136 judes beureugén, beurigèn, judaih, lancang
137 judul nan
138 juga cit
139 juih meulipot, meurungköb
140 juita boh até
141 jujur putéh até, teupat
142 juling juléng
143 julur 'eui, lata, nyulö
144 jumbo raya, raye'
145 jumlah jeumeulah, dum
146 jumpa teumèe, teumeung
147 jungkal mupunggéng
148 jungkar meucungkèh
149 jungkir sundi, meusundi
150 jungkit panchot
151 junjung junjöng, julang
152 juntai juntè
153 juragan jeuragan
154 jurah teukui, höreumat
155 jurang ceureulöng, ceurucöng, jeureulöng
156 juri hakim
157 jurik iblih
158 jurnal buku maniyaga
159 juru ureueng ahli
160 juruh meulisan
161 jurung anjöng rumoh
162 jus ie boh kayèe teuprah
163 justru nyang keubit
164 jutawan ureueng kaya
165 jenih leulah, payah
166 jual-beli blo peublo
167 jungkir-balik mupula pingkui
168 juniaor leubèh muda

Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.