Kata Awalan S Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 815 Kata awalan s menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 sa I. satu, se. (sada) sahoda, seekor kuda. sahali, sekali. na sahorbo, sebesar kerbau. na sa i, sebesar itu. II. ulok sa, ular raksasa. III. suda. nunga sa, sudah cukup, habislah aku pada permainan, sekarang tidak ada lagi taruhanku, aku kalah. IV. sa, cukup, puas, bosan. sa rohana, dia telah bosan, dia sudah muak, jemu. pasahon, mengerjakan sesuatu sampai jemu. V. akhiran sa biasanya dihubungkan dengan kata kerja dan menunjukkan kembali kepada objek. mangalehonsa, memberikannya (benda dsb yang dihunjuk). ndang tarbahensa, ia tidak dapat melakukannya. nampunasa, pemiliknya, yang empunya.
2 saba lahan basah, sawah (lawan hauma tur = ladang). saba langit, sawah yang hanya diairi oleh hujan, sawah tadah hujan.
3 Saban saban ari, = ganup ari.
4 sabang persambungan kayu dalam hal mana dua balok dihubungkan secara memanjang. Sabar, pagar dari maremare dipasang di dalam air untuk mengusir ikan melalui pagar itu ke dalam jala. manabar, memasang pagar seperti itu, menghalau ikan masuk jala. manabar hata, mengucapkan kata-kata dengan hati-hati, dengan lebih dahulu mengatakan `santabi` untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung parasaan orang, minta permisi dengan ucapan `santabi`. saburan, bendungan yang dibangun di danau atau kolam serta menutup jalannya ke luar agar kemudian mencari ikan.
5 sabas puas, menyenangkan.
6 sabat hambatan, halangan, rintangan, kendala. manabati, menghalangi, menghambat, menahan seseorang, merintangi. tarsabat, terhalang, terhambat.
7 Sabi I. sawi, tanaman kecil yang dimakan sebagai sayur. II. sabi atau sasabi, sabit, arit, pemotong rumput. manabi, memotong dengan sabit. bulan sasabi, bulan sabit. sasabi tur ma dilana manghatai, lidahnya adalah cepat, terburu-buru bagaikan sabit di ladang kering (dimana lebih baik ia memotong seperti di saba). III. sabi, tajam melihat karena benci dan dendam, bringas, , menolak dikatakan mengenai mata: sabi matana.
8 Sabtu = sabtu.
9 sabuk cawat, sabuk. marsabuk, bersabuk, memakai sabuk, bercawat, melilitkan sabuk antara dua paha. diparsabuk (ihurna), menyempitkan ekornya antara dua kaki, dipersabuk ekornya.
10 sabun sabun.
11 sabung I. manabung, melaga, menyabung ayam jantan atau manusia. marsabung, bertempur, berlaga, berkelahi. panabungon, perkelahian binatang, tempat sabungan ayam. sabungan, ayam jantan, ayam laga. sabungan ni obuk, rambut kepala yang terpanjang. huta sabungan, ibukota. II. sabung, mesiu.
12 sabur berserakan, bertaburan, tercecer, terserak-serak, tertabur. sabur bintang, bintang-bintang dalam jumlah besar terlihat, bintang bertabur. sabur uban, telah mempunyai beberapa uban, uban bertabur. manabur, menabur benih. panabur, penabur. saburon, waktu menabur. panaburi, demikianlah dikatakan mengenai beras yang ditaburkan di belakang mayat. kutukan = sai panaburim ma i, mudah-mudahan itu berarti kematianmu: begitulah diucapkan di belakang seseorang pencuri. panaburi, jampi untuk membuat orang tidur
13 sabut sabut ni harambir, sabut kelapa, kulit luar buah kelapa.
14 saga ampang, kecil. sagasaga, sejenis tulila, harmonika mulut terdiri dari lidah dari hodong yang ditarok di muka mulut dan dengan menariknya menimbulkan getaran, harmonika bambu.
15 sagang tidak ada di kampung, senggang, kosong, sepi. sagang ari, kesatuan, penentuan waktu: pukul 10 pagi di waktu mana mungkin tidak ada orang di dalam kampung. sagang borngin, pukul 11 malam di waktu mana orang tidak berada di luar. di sagangsagang ni ari, pada waktu tidak ada orang dalam kampung karena semua bekerja di luar kampung, di senggang-senggang hari.
16 sagu sago, sumsum, tepung tanam-tanaman yang mengandung sagu (rumbia arrouroot dsb). sagu ni tano, kekuatan tanah. sagusagu, kue-kue dari tepung yang diuapi, suatu sedapan yang disukai orang Batak. panagunaguan, daun dalam mana sagusagu itu dibungkus, pembuatan kue sago.
17 sahan tabung tuak, tanduk tempat minuman dari mana datu menuangkan sesuatu pemberian dengan menuangkan tuak melalui ujungnya. manahan, menuangkan tuak dari tanduk ke dalam mulut, menuang air ke dalam mulut.
18 sahap cap, meterai, stempel, segel. manahapi, mencapkan, memateraikan, mensahkan, menobatkan.
19 sai I. selalu saja, sama sekali, tidak dapat tidak, terus-terusan. sai dialo do ahu, selalu dia melawan saya. sai manjua do raja i, raja itu tetap menolak. sai mulak do sahit i, penyakit itu selalu kambuh. na sai leleng, sudah lama. na sai laon, dahulu, sebelumnya. na sai laon, sangat sulit (bdk mansai, sangat). II. kata depan ditarok di depan imperatif dan optatif, semoga, kiranya, mudah-mudahan. sai ro ma ho, datanglah. sai saut ma tahim, mudah-mudahan rencanamu terwujud. sai tubu ma torop anakmu, semoga anda mendapat banyak anak lelaki. sai dao ma begu, semoga jauh penyakit. `sai` ini sering terdapat pada permulaan doa.
20 saing persaingan, percekcokan, perlawanan. marsaing, berkelahi, berjuang. pasaing, saling berkelahi, atas mengatasi, dalam keadaan bersaing.
21 sait gigi runcing, taring pada manusia dan binatang. marsait, bertaring misalnya kuda. saitan, cantelan, kait besi pada pelana kuda beban. sait ni porhas, batu runcing, sinar kilat. sait ni huta, nama daerah di Silindung.
22 sala I. kesalahan, kekurangan, ketidak adilan, bersalah, dosa, mempunyai kekurangan. sala ho, kau berbuat salah. salangku, itu adalah salahku, saya berbuat salah. manopoti sala, mengakui kesalahan. marsala, melakukan perbuatan salah, salah. sala so, salah oleh sebab ini dan itu tidak ada. sala dohot, salah ikut, salah oleh karena turut melakukannya. singir sala so, denda yang harus dibayar kampung oleh sebab tidak turut berpesta. sumala, lebih salah, lebih keliru. dia salana, apa kekurangannya, apa yang kurang. manalahon, menyalahkan, mempersalahkan dia. II. manalahon, mengingkari, menyangkal, mengelakkan sesuatu. hasalasalaan, denda, hukuman uang dengan mana orang mengakui hutangnya. manala, bersalah.
23 salang I. marsalang, tidak bertutup, kata yang kurang sopan untuk telanjang. salangsalang, tidak pakai sarung mengenai pisau, pedang, tidak mengenakan pakaian mengenai orang telanjang. teka-teki: jolo marabit asa salangsalang, lebih dulu berpakaian baru telanjang, yaitu bambu yang di waktu bertunas mempunyai pembungkus yang kemudian jatuh. II. salang, malahan, bahkan, sedangkan.
24 sale manale, mengeringkan di atas perapian, mengeringkan sesuatu dekat api, mengasapi, menganguskan kayu supaya mudah dibawa sebagaimana orang misalnya membuat butar sebelum membawanya dari hutan ke rumah. salean, rak yang dipasang atas perapian untuk mempercepat keringnya kayu, para-para di atas perapian. sisalesale tarup, yang mengasapi atap, yang nyonya rumah, dia yang memasak. Salempang, selempang, tempat mesiu dari tanduk, tabung mesiu.
25 sali marsali, meminjam, berhutang, menjamin mengenai utang atau benda. pasalihon (dipasali), membantu orang de-ngan memberi jaminan, menghutangkan. parsalian, orang yang memberi pinjaman, kreditor, tempat meminjam. dipasalihon, dipinjamkan, dihutangkan.
26 salung I, manalung roha, memahami seseorang, mengambil hati seseorang. II. = pansung.
27 sama sama, bersama-sama. sama tubu ni namora, mereka bersama-sama adalah anak orang-orang kaya. sama so alit, sama-sama tidak bisa dikalahkan, sama-sama tidak mindir. dongan sam dongan, sesama kawan. marbada isi ni huta i sama nasida, penduduk kampung itu berkelahi sesama mereka.
28 samak kabur, samar-samar, tidak jelas kelihatan, tidak terang, serupa tetapi hanya kira-kira tidak dilihat dengan sungguh-sungguh. samak huida, saya lihat semua samar-samar, sama. manamaknamak, mengganti pakaian, membuat supaya tidak dikenal. pasamakhon, idem.
29 samar I. tarsamar, keracunan, kena racun, tercamar racun. II. ndang marsamari pogosna (hamoraonna), kemiskinannya (kekayaannya) adalah luar biasa, tidak terbandingkan. na pogos so marsamari, sangat miskin tidak terbandingkan.
30 sambal sambal.
31 sambang I. masa tak berbuah, waktu pohon tidak berbuah. sambang ni parbue ni hau nuaeng, sekarang adalah waktu pohon-pohon kayu tidak berbuah. II. sambangsambang, sejenis rumput yang melekat. Sambar, tidak menuruti aturan, tidak pada tempatnya, salah, tertukar, palsu, tidak normal. sambar do i di rohangku, menurut tanggapan saya itu adalah salah. marsambar, bertukar, berganti. masipasambaran, saling menukar, campuraduk, tukar menukar.
32 sambil alat penjerat burung, jerat, perangkap. marsambil, memasang jerat. tarsambil, tertangkap oleh jerat, kena jerat, terjerat. parsambilan, nama daerah di Toba.
33 sambilan sembilan (Angkola). sambilan deso, sejenis logam.
34 sambuk = sambok.
35 sambut I. marsambut, mengambil panjar, membeli atas dasar panjar, persekot. II. manambut, sumambut roha, menyambut, mengusahakan untuk mengambil hatinya.
36 samir I. manapiri, merampas pakaian orang. II. samir, apa yang dipakai sebagai penaung misalnya daun-daun.
37 sampak tersirap, tercampak. sampak mudarna, darahnya mendidih misalnya pada kejutan tiba-tiba. sapaksampak mudar, darah mengalir ke jantung karena terkejut atau ketakutan. manampakhon jala, mencampakkan jala. sampak aek, mengumumkan perang denga resmi karena menembak di muka kampung musuh. sude disampak, semua diperanginya, semua dilawannya. disampak ngalina do lasna, letih membuat ketenangan, sesudah merugi timbul laba. sampaksampak, penyakit campak, kerena orang yang menderita campak disiram dengan air. tarsampak dengke, sewaktu menimba air dengan tidak sengaja turut ikan terbuang ke dalam air. tarsampak bogas, tertangkap basah secara tiba-tiba.
38 sampang I. masih cukup, ada waktu, sempat. sampang dope huida nasida, saya masih sempat melihat mereka. ndang sampang be, tidak sempat lagi. datu sampang, datu sempalan, bukan dukun professional, hanya bertindak (molo sampang). III. manampang, dinding ditutup dengan sesuatu, mencat dinding. sampang, cat. manampanghon hapur tu dorpi, melapukan kapur di dinding. III. sampang, sejenis pohon kayu, yang kayunya kuning.
39 sampar epidemi. disoro sampar do huta i, wabah menimpa kampung itu.
40 sampat manampathon, membuang, mencampakkan, melemparkan.
41 sampu begu sampu, roh jahat yang menyebabkan kejang. sampusampu, kejang. sampusampuon, penyakit kejang, penyakit ayan.
42 sampur campur, tercampur, bersanggama, kawin. manampur, mencampurkan misalnya tuak dengan air. pasampurhon, mengawinkan. ari raya hasampuran, hari persetubuhan, perkawinan. sampur worna, 1. kain (ulos) yang pada polanya terdapat berbagai-bagai warna. 2. nasi yang dibawa para pengunjung janji (borhat janji) kepada orang yang dikunjungi. sampur pandidion, pesta pada pemberian nama kepada anak.
43 samun manamun, menyamun, merampok. panamun, penyamun, perampok.
44 sandang sandang. manandang, menyandang, mengenakan ulos sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya tertutup bila tidak berpakaian dalam. marsandang, hamil oleh sebab para perempuan sewaktu hamil mengenakan ulos dengan cara ini. sandang odap, menyandang sesuatu dengan melilit pada dada seperti sebuah tas. sandangan podang, penunjuk umur: demikian besarnya sehingga dapat membawa pedang tanpa menyeretnya. disandangodaphon, dibawa sesuatu tergantung pada bahu, membawa seperti odap.
45 sandar hinggap, bersandar misalnya papan yang disandarkan ke dinding. mangunsandar, (bdk mangunsande), bersandar di be-lakang. hasandaran ni begu, medium, orang kepada siapa roh orang mati turun, tempat bersandar atau tempat hinggapnya roh.
46 sanding parsanding, papan-papan yang dipasang di dinding di mana dapat diletakkan segala sesuatu.
47 sanga I. sempat, kata depan: sampai. sanga dope huida ibana, saya masih sempat melihatnya. sanga tolu hali, sampai tiga kali. sanga pitu borngin, tujuh hari penuh. ndang sanga be, tidak sempat lagi. sanga ma di hasasangana, setelah tiba waktunya. pasanga, sempatkan, berilah waktumu. II. sanga, = manang (Angkola). III. sangasanga, periuk kecil untuk memasak sayur.
48 sangar bagian ujung yang lebar, corong yang mengumandang bunyi pada serunai atau terompet.
49 sangga I. manangga, mengabdi, melakukan ibadat. manangga ra-ja, menjamu raja untuk memujinya. pasanggasanggaon, mengabdi. II. = sanga.
50 sanggar I. sejenis rumput pimping. sanggar lahi, sejenis rumput pimping kecil. sanggar borhu, lihat borhu. sumanggar, menjadi keras dan kukuh mengenai bulir padi. II. mananggarnanggar ingkau, memasak sayur bersama garam dan lada dalam air.
51 sanggul I. sanggul, konde, perhiasan bunga pada rambut. hatetehan sanggul, keguguran. sebenarnya: kejatuhan sanggul. sanggulsanggul ni begu, hiasan bunga sebagai obat terhadap roh-roh jahat. pagar parsanggulan, penangkal bagi orang-orang yang hamil. parsanggulan, kundai, tempat sanggul, belakang kepala (Angkola). mananggul, berkundai. parsanggulan, rahang babi bagian atas. II. sanggulan, cacar. marsanggulan, berpenyakit cacar.
52 sangka I. trompet yang diperbuat dari tanduk kerbau. II. gulo sangka, gula aren. III. manangka, ndang disangka = ndang dipardulihon.
53 sangkak sangkar, keranjang yang dianyam tempat ayam mengeram. manuk tarhiap tumopot sangkakna dsb, lihat rungrung.
54 sangkalan talenan, landasan kayu untuk mencencang daging. manangkalanhon dirina, mengurbankan dirinya menolong seseorang.
55 sangkar laki-laki (= baoa). laki-laki yang dewasa tetapi belum kawin. marnangkarnangkar, manangkarnangkar hidup sendirian, dalam keadaan tanpa isteri dan tungku sendiri. sangkar ni huta, nama satu daerah di tepi Danau Toba. sangkar so lahi, seorang perempuan yang berkelakuan seperti seorang laki-laki, banci. Sangke, kotak yang dianyam dari rotan, sarung rotan, tempat penyimpanan benda-benda yang berharga. sangke ni ogung, sahan tempat gong, sarung gong. sangke ni pinggan, sarung pinggan. manangke, meletakkan sesuatu ke dalam sahan seperti itu, menyimpan dalam sarung rotan.
56 sangkil I. = lobi, lebih dari, kebanyakan. II. sisangkil, kedipan mata yang berkelebihan kepada seseorang, sesuatu yang baik tetapi akhirnya tidak diberikan, bersifat pamer tanpa mau memberikan.
57 sangsang masakan daging babi, dicincang halus dan dimasak dengan darahnya.
58 sangsi manangsi, menentukan, menetapkan, menyita. tano na sinangsi, daerah dimana tidak boleh berperang. ari na sinangsi, hari yang ditetapkan tidak boleh perang, genjatan senjata. bdk juga: saksi.
59 santan santan, minyak kelapa. na sinantan, sesuatu yang dimasak dengan santan.
60 santun berbudi bahasa, beradap, sopan.
61 santung I. jantung pisang. santungan, tandan pisang. sasantungan, setandan pisang. II. santungsantung, menjulang, ujung atap yang menjulang di muka ruma, berlintangan.
62 sap berlumuran, belepotan, dikotori, tercemar. sap gambo, dilumuri lumpur. sap mudar, dilumuri darah, berlumur darah.
63 sapa I. capah, piring kayu. II. terwujud mengenai mimpi buruk sehingga orang tidak usah takut lagi.
64 sapi mirip, serupa, hal kecokcokan, irama. sapi (tu), mirip pada, sesuai. sapi goar nasida, nama mereka adalah sesuai misalnya pada orang-orang yang bertunangan, yang namanya diperiksa oleh datu apakah di antara nama mereka ada persesuaian atau tidak. pasapihon, membuat serupa, menyesuaikan, menalakan alat bunyi-bunyian. pasapihon hata, membuat kata-kata supaya berirama.
65 sapu I. sapu. manapu, menyapu. II. berlumur (= sap). marsapu mudar, berlumur darah. P.B.: anak ni datu marsapusapu taoar, anak ni naduma margulugulu indahan, anak datu dapat melapui dirinya dengan obat, anak orang kaya mengguling-guling dirinya dalam nasi, karena mereka mempunyai itu. manapu dohot, menyapu, melumas dengan sesuatu. disapu orbuk bohina, penuh debu mukanya.
66 saput kain pembungkus orang mati. saputsaput, pembungkus, bungkusan, sampul. manaputi, membungkus, menyelaputi. saputan, bungkusan kecil, paket.
67 sar tersiar, tersebar luas, terberita, diketahui mengenai desas desus. sar dibege, dia dengar pemberitahuan itu, berita tentang itu.
68 sara berserak, bertaburan, terhambur. marsara, berserak, bertabur. sarasara, sapu yang kasar. manarai, manarahon, menyapu, mengumpulkan dengan sapu.
69 sarak sama rata, tertabur, tersabur, serak. manarakhon, membagi-bagi sama rata. padi di ladang ditanam demikian rupa sehingga semua rata tertanam.
70 sarang I. sarang serangga, sarang semut. sarangan, idem. sarang banua, sejenis pohon yang daunnya berbau harum. II. manarang, menangkal hujan, menjauhkan hujan dengan jampi, menghentikan hujan dengan sihir. panarangon, jampi untuk menjauhkan hujan, penangkalan hujan.
71 sarat manarat, menyeret, menarik. manaratnarat, idem. manaratnarat hatana, mengatakan sesuatu lantas ia pergi.
72 sari I. terurus, mengurus. ho ma na sari disi, engkaulah mengurusnya, itu adalah urusanmu. manarihon, mengurus, memperdulikan, memperhatikan, memikirkan, mengayomi. pasarisarihon, selalu memikirkan, berupaya mengurus. panarion, urusan, upaya pengurusan. II. sari, encok. sarion, berpenyakit encok. III. marhusari, lihat husari.
73 saring saringsaring, insang ikan, sirip, rahang ikan. saringsaring mandolok, gema, juga: lobang dalam tanah dalam mana terdapat batu yang mengandung besi (meteor?).
74 saringan saringan, penapis. aek saringan, air yang telah disaring, air saringan.
75 saru manaru, membuang mimpi buruk dengan melakukan pesta dan kurban. Saruan, besar.
76 sarung sarung pisau. sarung ni pat, kaus kaki. manarungi, membuat sarung. pasarunghon, menyarungkan pisau, memasukkan sesuatu ke dalam sarung. sarung marnaek, sejenis pohon kayu yang kayunya lembek. sarung hujur, uang yang diberikan seseorang yang dikejar-kejar karena perbuatan jahat kepada para pengejarnya agar perkara itu didamaikan.
77 sarut manaruti, mencabut rumput dengan gigi mengenai binatang, menggigiti dengan gigi depan, menggerogoti. Sasa, I. masasa, runtuh mengenai tembok, dinding batu, merata mengenai rumput yang diduduki atau padi yang rebah. manasa, merebahkan tumbuh-tumbuhan.II. sasa, sejenis rotan.
78 sasak marsasak, bunyi gemuruh hujan, menderu mengenai hujan.
79 sasap tulang belikat, bagian bahu. oleh karena tulang belikat ini juga dipakai sebagai cangkul, maka cangkul-cangkul itu juga disebut sasap dengan mana pematang antar sawah-sawah ditandai dan dibersihkan. manasapi, mengikis, membersihkan pematang-pematang dari rerumputan dengan sekop.
80 sasi I. manasi, menyembah, memohon. aha ma husasi tu ho, saya tidak merasa perlu menanya engkau. II= saksi.
81 saudagar pedagang, saudagar.
82 saudara darah, sinar muka, wajah berseri, cahaya pada muka orang yang sehat atau orang yang terkemuka, kemuliaan. hehe ma ho saudara ni gurungku, berdirilah kemuliaan guruku (datu). babi na marsaudara, babi yang gemuk yang disembelih pada pesta. saudara adalah juga satu dari ke-7 roh (= tondi) manusia yang sewaktu lahirnya bersama ari-arinya ditanam dan dari sana kadang-kadang mendatanginya untuk memperingatkannya.
83 sega (= seda) kacau, pecah, rusak. pasegahon, manegai, mansegai, merusakkan, memecahkan, memarahi. (juga: pasedahon, mansedai). sega rohana, ia marah. hasesega, kerusakan, kemarahan. panegai, perusak, pengacau.
84 selak tidak nyambung, tidak sesuai, tidak dapat menyatukan diri. manelak, saling menghayut, membuat supaya berkelahi. tarselak, tidak terwujud, terbengkalai, tak terlaksana.
85 Selasa ari Selasa, hari Selasa.
86 Selong mata selong, juling.
87 sembat pengganti, silih (= singkat). marsembat, memberikan pengganti, punya pengganti. manembat, memanjarkan, mendahulukan persekot.
88 semok sulit diperoleh, sulit untuk dicari mengenai benda-benda kecil.
89 sen sen.
90 sendal melekuk keluar, bingkai yang menahan atap. lebih tepat: latlat yang menahan bingkai itu.
91 Senen ari Senen, hari Senin.
92 sep magomago sep, hilang secara perlahan-lahan sampai habis sama sekali.
93 seput = gogot.
94 sera serasera, kutil-kutil, bonggol, yang kecil pada kulit manusia, buah kutil pinasa, yang sudah membusuk sebelum masak dan menjangkit kepada yang lain. marserasera, berkutil-kutil misalnya pada lidah. manindang serasera, kedinginan hingga kulit berkutil-kutil, berdiri bulu kulit.
95 serak marserak, berserak. parserahan, berserakan, hal berserak, pertebaran. haserahan, idem.
96 serep dekat tanah, di bawah, rendah hati, tidak angkuh (lawan: ginjang). habang manerep, terbang dekat tanah. serep ni roha, kerendahan hati. haserepon, idem. marserep ni roha, dengan rendah hati. dipaserep rohana, dia merendahkan hatinya. manerepnerep hata, dia berbicara ramah, tetapi sedemikian rupa sehingga kata-katanya berpengaruh, bicaranya merendah.
97 seret cerek, ceret (tempat air).
98 serong ( = detar. Saserong) sebesar, destar, surjan.
99 set cat, pewarna.
100 setan (= begu. setan ni porhas) cahaya kilat. bodil setan, bedil setan, mengatakan: hapandean ni begu, kecerdikan setan.
101 siak pedas, pedis, tajam misalnya cabai. maniak, nyeri, pedih karena sakit. maniak butuhangku, perutku menggigit artinya: saya lapar. siak ni bagi, kemiskinan, merana, kemeranaan. marsiak bagi, miskin. pasiaksiakhon, menyakiti, menyiksa.
102 sial orang yang bernasib buruk, tidak mujur, yang sial, yang tidak sedikitpun berhasil. marnasial tanganna manjama, tangan yang sial.
103 siam ikan asin yang diimpor dari Siam. Sian, kata depan: dari. sian dia? dari mana? sian huta an, dari kampung itu. sian na so binotomi, dari tempat yang engkau tidak tahu, = karena engkau tidak tahu. pada komperatif: daripada. umpintor do ahu sian ho, saya lebih adil dari pada engkau, lebih jujur dia daripada engkau.
104 siang teduh, reda, terang. buha siang ari, ari fajar, sudah pagi. siang udan, hujan sudah berhenti. hasiangan, cahaya, sinar. olat ni dung huida hasiangan on, semenjak aku melihat cahaya, artinya selama hidupku. hasiangan on, dunia terang ini sebagai lawan tempat orang mati yang gelap.
105 siang malam sejenis pakaian mahal yang menyerupai sutera.
106 siap I. habis, hancur, terkutuk. siap ahu, kutuk, habis aku, hancur kau, saya mau terkutuk. maniaphon, menghancurkan, menghabisi, membinasakan. marsiapsiap bohi, berpura-pura. hasisiap, binasa, kehancuran. II. siap ari, setiap hari. hangoluan siap ari, makanan setiap hari, penghidupan setiap hari, sehari-hari.
107 siar surup, merasuk, turun kemedium mengenai roh (begu) orang yang meninggal, medium ini menjadi tidak sadar dan dari dialah berbicara roh itu. begu siar, roh yang turun, hantu surup, hantu yang merasuk kepada seseorang. siarsiaran, kesurupan, kerasukan roh, kesetanan. hasiaran ni begu, medium yang dihinggapi roh. siar, juga dikatakan terhadap marah atau kebodohan (siar oto tu ibana). paniaran, semua perempuan yang termasuk satu horja oleh sebab pada merekalah dapat hinggap roh nenek moyang hal mana tidak mungkin pada perempuan dari horja lain, isteri, bini (dalam arti umum).
108 siat muat, mendapat tempat, dapat masuk, mengenai perkataan: diterima, diperhatikan. parhata siat, orang yang kata-katanya diterima atau mendapat perhatian. hasiatan, muat, dapat masuk, berlaku. sebagai kata benda: jalan masuk, pintu. pasiathon, membolehkan, mengijinkan, membuat masuk, memberi izin masuk. ndang siat na sai torop, tidak muat sekian banyaknya. manghasiati, mempertimbangkan seseorang sehingga ia tidak terganggu dalam pekerjaannya, memberi peluang agar seseorang tak terganggu kehidupannya.
109 sibak I. tubis ni bulu, rebung bambu (sayur). ingkau sibak, idem. II. sibak = ribak. angka sibak, koyak, robek, terkoyak-koyak. sibaksibak, kain-kain sobekan.
110 sibar rupa, bentuk, sosok. sibar ni sior, busur panah. manibar, menyiapkan sesuatu, memberi bentuk misalnya kain, sepotong kayu. sibaran, takdir, celaka, nasib yang telah ditetapkan sebelum kelahiran orang. na so sibar, tidak terkira, luar biasa, sangat.
111 sibuk daging, jasmani. marsibuk, mempunyai daging, berdaging.
112 siding pasidinghon, memulaukan, menyisihkan, mengelakkan seseorang atau perkara, masalah. pasiding, mengelakkan, menghindari, singkirkan, menepi. dipasiding siding ho do ahu, dijauhjauhinya aku, dikesampingkan aku. siding, jauh, terpencil letaknya. tarpasidding, dapat dielakkan. P.B.: bulung ni bulu diparigatrigat halak, molo soada uhum, dipasidingsiding halak, sidaun bambu dibelahbelah, bila tak berbudi, pasti akan dihindari siapa saja.
113 sigak burung gagak, karena bunyi `gak` yang dibuatnya.
114 sihir I. tepat, persis. manihir mata ni ari, matahari berada tepat pada kaki langit. II. manihiri, memeriksa dengan cermat, merayapi.
115 sila I. sila, gampang lepas misalnya kapur dari dingding. juga: sulit untuk dicampur. sila aek tu miak, tidak bisa mencampur air dengan minyak. II. sila, daging, yang dibawa oleh parboru pada acara marunjuk. III. marhombang sila, duduk dengan mengikatkan kain (ulos) pada kedua lutut, suatu cara duduk yang sangat disukai, duduk berlipat lutut, duduk bersila.
116 silam =silom. Islam, orang beragama Islam. hasilamon, agama Islam, keislaman. masuk silam, menjadi Islam, masuk Islam.
117 silang salib, silang, palang, tongkat-tongkat yang disilangkan sebagai tanda peringatan dan ditarok di jalan. manilang, memperingatkan dengan cara ini. juga: menghindarkan sesuatu, suatu perkara, tidak mau mencampurinya, tidak mau terlibat soal. hau na pinorsilang, silang dari kayu. parsilanghon, menyilangkan, menyalibkan. parsilang, mengelempang, saling bersilang. na si-nilang, terkecuali.
118 silap silap, keliru mengenai perhitungan uang, salah membilang uang. silap pamilangna, dia salah mengira, menghitung.
119 silat tergelincir. tarsilat, tersentuh, terantuk. mangunsilat, membersihkan pantatnya dengan sesuatu.
120 silet = monsak.
121 silo silau. siloan mata, silau ke mata yang menyakitkan. II. manilo, = sido, pergi untuk melihat jerat. mansilo, idem. III. silosilo, berang-berang.
122 silu hayo, cepat. haru silu, lekas! segerakan! cepatkanlah! maniluhon, bersegera, mempercepat. Silua, lihat dua III.
123 simbar
124 simbur I. cepat, bertumbuh cepat, mengenai manusia dan tumbuh-tumbuhan. manimburi, mengunting rambut sewaktu hamil sebagai pengganti memendekkan dikatakan dalam waktu kritis (sebagai juga pada peperangan dan pada penyakit) kebalikan dari apa yang mau dikatakan dan anak yang baru lahir itu akan tumbuh lebih baik. II. simbursimbur, gerimis, hujan gerimis, hujan rintik-rintik. parsimburan, = onan (And).
125 simpan simpan, beres, siap. simpan bahen, siapkan, bereskan, beres bikin.
126 simpang memegang seekor binatang pada kaki belakangnya, menangkap ternak pada bagian kaki.
127 simpir piring yang ceper sekali, piring ceper.
128 simpul selesai, berakhir. simpul mangan, sesudah makan, usai makan. simpul gotilon, setelah pekerjaan menuai berakhir, sehabis panen. panimpulan, akhir, penghabisan, penyelesaian. panimpuli, yang terakhir lahir, anak bungsu. jamita panimpuli, bagian terakhir lahir, anak bungsu. jamita panimpuli, bagian terakhir, penghabisan suatu kejadian atau pembicaraan, khotbah, pidato.
129 sinar jemur, sinar, tidak ada pohon-pohon kayu atau semak-semak, terbuka ke sinar matahari. maninar, mansinar, menjemur sesuatu di lapangan terbuka. nunga sininar tu jolo ni raja hata i, perkara itu sudah diserahkan kepada raja. paninaran ni mata, hal atau perbuatan yang nyata.
130 sinda suminda, mundur (bdk sindak II).
131 sindap = sintap.
132 sindir sebab perbantahan, pangkal perkelahian, gara-gara. Sinjata, panjata (bdk jata), senjata.
133 singa harimau, singa, gambaran, sketsa. singa ni ruma, ornamen yang diukir pada kepala pandingdingan. singa, juga: gambaran bintang yang dilihat dalam bulan sipahalima. tolak singa = tolak parbadaan. pasingahon gulut tu, mempertimbangkan perlawanan kepada seseorang. etongan maninga, ilmu mengenai badan, ruang. Sisingamangaraja, imam tertinggi pada orang Batak, bukan kepala tertinggi dalam bidang politik sebenarnya.
134 singgang marsinggang, berlutut.
135 singit risih, rasa tak enak pada, keseganan. adong singit ni rohana tu ho, ada sesuatu yang membuat engkau diseganinya, ia merasa kurang enak padamu.
136 singkang = bingkang.
137 singkat pengganti, alat pengganti, penukar. singkat ni, sebagai pengganti, untuk menggantikan. maningkati, menggantikan sesuatu atau seorang. maningkathon, memakai sesuatu sebagai alat pengganti, menggantikan.
138 singkil maningkil, menyembelih, memotong ternak.
139 singkup keranjang bulat pakai tutup dan dianyam rapat dengan rotan.
140 singsing maningsinghon, mendorong, mendesak.
141 sintua (dari si tua, lihat tua), yang tertua, pengawas, penatera.
142 sip diam, bungkam, tak buka mulut, tidak berbicara. memerintah: tutup mulut! pasiphon, membuat orang berdiam diri, mendiamkan. manghasiphon, mendiamkan sesuatu, mengambil sikap diam saja, merahasiakan, tidak menegur orang lain.
143 sipat I. sangat, berarti, banyak. na sipat do isaram, kelakuanmu melewati apa yang diizinkan. II. sipat, manipat, sebanyak masuk ke dalam, banyaknya seperti, sedalam, selama. sipat jolma, dalamnya setinggi orang. sipat jongjong, sedalam orang berdiri. sipat bagot, dalamnya setinggi pohon bagot. manipat ari, selama satu hari. manipat sadarion, sepanjang hari ini.
144 sipu sipusipu, sisa kayu bakar, sepotong kayu yang menyala, kayu belahan yang berkilap. sipusipu na mintop, sejenis sumpah, bdk gana. P.B.: binsat sipusipu sian tangan ni dakdanak, aha na so dung sitaonon ni Batak, kayu belahan jatuh dari tangan anak, apa yang tidak diderita orang Batak.
145 sira garam. sira masiu, sira bodil, sendawa, mesiu. manirai, menggarami. parsisiraan, tempat garam, sumpit garam. pasirahon, menaikkan batu dengan perlahan serta menggeser sedikit tanah ke bawahnya seperti garam dengan jari-jari.
146 sirat pola pada tepi kain (ulos). handang sirat, pagar yang tiang-tiangnya dijalin dengan rotan.
147 sirik melihat sesuatu dengan miring, juling, mengot. parmata manirik, orang yang juling, bermata juling.
148 sirlak = sillak. sumirlaksirlak, berkilap-kilap, berkilau-kilauan.
149 sirup manirup, menghirup. manirup sian tangan, minum dari tangan dengan menyirup, menghirup.
150 sisi sisi, tepi, belahan. sisi ni laut, tepi laut, pantai. sisi ni harugian, besarnya kerugian. sisi, disampingkan, digeser kesamping, menyisih, menyamping, meminggir. pasisi, menggeser ke samping, menyamping, mengelak. sumisi, menjauhkan diri, terelak, tersisih misalnya awan. mangunsisi, idem. Sisik, I. permukaan, sisik pada ular dan ikan. manisik, membersihkan kepala dari kutu. P.B.: jolo nisisik asa tinindos, dulu dicari baru dipijit. II. sisihon, menderita penyakit kurus (terlebih anak-anak). III. marsisiksisik, tiruan bunyi 'sik'. cepat berjalan, cepat terbang.
151 sisip sesuatu yang tersembunnyi. sisip, selip, sogokan, suapan. padalan sisip, memberi suap, menyogok, memberi uang pelicin. manisipi, membuat sesuatu secara diam-diam, merayapi dengan diam-diam. panisipi, penyelinap, orang keroh, penyisip.
152 sisir I. penggaruk. manisir, menggaruk. II. hasisiran, tangan luka disebabkan beling. III. marsisir imbulu, bulu roma berdiri. parsisir hal masuknya sesuatu dalam jumlah besar. IV. manisiri, memeriksa, menyusuri, menelusuri.
153 sita cetak biru.
154 siuk bengkok ke belakang dan diikat dengan keadaan demikian seperti gigi hudali. siuksiuk, sendok besi, sekop sampah, alat penyendok. maniuk, menyendok, mengangkat, menyedot. siuk, juga: bantuan beras yang diberikan kepada kawan-kawan bila ia memperoleh banyak tamu.
155 soban kayu bakar, kayu api. marsobansoban, mencari kayu api, mengumpulkan kayu api. masisoban, mengambil kayu api. parsobanan, tempat pengambilan kayu api atau tempat penyimpanan kayu api.
156 sobok sama, serupa, seperti, mirip pada. sobokhon, sama dengan, serupa dengan, menyerupai. sobokhon alogo dorasna, secepat angin, menyerupai angin kencangnya. pasobokhon, disamakan, dicocokkan, dipersamakan.
157 soda kapur (Angkola).
158 sodok sekop, sendok, keruk.
159 sogan takut, segan.
160 sogo tak enak rasanya, segan, tidak mau, tidak senang, risih, jengkel. sogo rohana, dia segan, dia tidak mau, dia benci. sogo ni roha, kebencian, kejengkelan, kerisihan. marsogo ni roha, segan, tidak mau, merasa jengkel pada. manghasogohon, benci mengenai sesuatu, merasa tak enak pada, tidak menyenangi.
161 solang I. manolang, mengganjal, membaji, menyorong ke dalam, menaruh sesuatu ke dalam sebagai alas, menyorongkan ke dalam untuk memenuhkan. II. uang sebagai pinjaman. pasolang, meminjamkan uang.
162 solat = siat. tarsolat, muat, terselip, dapat masuk, terdapat di antara. ndang tarsolathon, tidak dapat dimasukkan, tak bisa diselipkan. maisolat, menumpang pada seseorang. paisolatan, tempat menumpang, tempat penumpangan.
163 solo I. senang, sangat suka, dikasihi, digemari. hasoloan, yang disenangi, kekasih, kesayangan. II. olo do ahu manolon solo tutu tano ni daompung, saya mau bersumpah bahwa tanah itu adalah kepunyaan nenekku.
164 solok sudut, leku, belokan, tikungan.
165 solot terselip, terpaut. manolothon, menyelipkan, memasukkan misalnya pisau ke dalam sarungnya. marsolotan, berserakan, berselip-selip. solotsolot ni batu, celah-celah di antara batu. ansolotan, lihat disana.
166 soma diparsomahon, mengutuki seseorang untuk segera mati, disumpah-sumpah agar mati.
167 sompong tiba-tiba, terkejut, tidak diharapkan, mendadak. tamue sompong, tamu yang mendadak datang.
168 sondang cahaya, sinar, terang. panondang, cahaya, sinar. manondangi, = sumondangi, menerangi sesuatu, menyinari. marsinondang, bercahaya, bersinar. manondanghon, menyinari sesuatu.
169 sono manonoi, merusakkan sesuatu, mengacau-balaukan, mengganggu.
170 sop mansop, memasukkan benang, tenung ke cet untuk mewarnainya, mencelup benang ke dalam pewarna nila.
171 sorang lahir, turun, menginap, sebagai tamu menumpang, bertempat tinggal mengenai begu, sumangot, celaka. sorangan, tuan rumah, nyonya rumah. maisorang, berdiam, menumpang. naeng sorang tamue, menanti, mengharapkan kelahiran anak. sorang, jam waktu lahir, waktu kelahiran.
172 sorga surga. naik sorga, meningkat, bertambah mengenai kekayaan dan kemuliaan.
173 sori untung, nasib, takdir. sori ni ari (juga soro), nasib buruk, celaka. aha na so taonon pandokhon ni sori ni ari, betapa tidak ditahan segala sesuatu bila nasib buruk menghendakinya (sori ni ari sudah ditentukan sebelum manusia lahir). sori ni aringku, nasibku yang buruk ini, ah sialku ini. sori gabe, bahagia, untung baik, berkat. sori mago, sial, celaka, nasib buruk, nasib malang. sori dangol, idem. parsorion, takdir, nasib dalam arti celaka, sial, kemalangan. marsori ni ari, dalam keadaan sial, bernasib malang.
174 sorong manorong, mencoba mengenakan pakaian. Sorop, I. sengat. II. = serep, rendah, dekat tanah. sumorop, mengunjungi dunia mengenai roh, turun dekat tanah mengenai awan. manorop begu tu, memasuki sesuatu mengenai roh. disorop ombun, awan turun ssampai dekat tanah, bergantung rendah (dekat tanah).
175 sosor pemukiman, kampung yang baru didirikan dan masih terdiri dari pondok-pondok primitif. manosor, mendirikan kampung baru, mendirikan pemukiman baru.
176 sua manginsua, lihat insua.
177 suak masuak, patah, terkulai misalnya dahan kayu. P.B.: tarida urat, tambortamboran masuak dangka rahutan, kalau akarnya kelihatan tanah disekelilingnya harus ditimbun, kalau dahannya terkulai orang harus mengikatnya, artinya: orang harus menolong mereka yang berada dalam kesulitan.
178 sual marsual, berdebat, bersoal, menyanggah, berbantah-bantah. manual, memerangi, membantahi, bertengkar mulut.
179 suang kembali, pulih, kembali dengan sia-sia. sumuang, kembali lagi, sekali lagi. pasuanghon, mengembalikan, mengembalikan kepada keadaan semula. pasuang roha tu bagasan, memperhatikan, memusatkan pikiran terhadap sesuatu. suang le, suang songon i, pula, begitu juga, serupa dengan. suangsa on (suang songon on), pada hari yang sama seperti hari ini, dalam delapan hari mendatang. suangsa marsogot, besok dalam delapan hari mendatang.
180 suap marsuap, mencuci muka dengan tangan. parsuapan, tempat cuci muka.
181 suara = soara, suara.
182 suari marsusuari, berjemur di panas matahari.
183 suasa cincin suasa.
184 suda habis, berakhir, habis dimakan, tak bersisa. mansudahon, menghabiskan, memakan habis. pasudahon, idem. hasusuda, akhir, hal habis dimakan. suda bohalna, persediaan makanannya di tengah jalan sudah habis, artinya: dia meninggal. nasa na sudasa, idem.
185 sugi I. manugi, menguliti, menetak kulit pohon, seperti halnya pada haminjon (kemenyan) untuk memperoleh getahnya. sugisugi, takikan, kayu kecil dan tipis untuk menguliti pohon. II. = sogo. III. sugisugi, lempangan tembakau.
186 suhu suku, kelompok, pembagian menurut perwakilan, masing-masing, semua, semuanya, semua yang bersangkutan. marsuhusuhu, satu dari setiap keluarga, pamili, berperwakilan. na tolu suhu, yang tiga jenis, tiga kelompok, tiga suku. Suhul, gagang, pemegang pisau, pedang. juga: gempa bumi oleh sebab orang memanggil suhul pada gempa bumi untuk mengingatkan gagang pedang naga padoha (penyebab gempa bumi) yang tersisip di badannya. ndang hasigatan pasi dibagasan suhul, orang tidak dapat melihat pasak di dalam gagang, artinya: orang tidak dapat melihat kehendak hati. suhulsuhul, sejenis pohon kayu.
187 suhun manuhuni, menyiapkan, mengucapkan kata-kata yang terakhir dan terpenting.
188 sulam manulam, memberi jawaban atas pollung. sulambak, sejenis kucing liar, yang menurut kepercayaan orang ada begu di dalamnya. sulambak golanggolang, sejenis cerpelai.
189 sulang manulangi, menyuapi, memberi seseorang makanan dari tangan. manulanghon, menyuapkan, memberi makan seperti ini. sulangsulang, makanan yang diberikan kepada orang khusus juga makanan persembahan.
190 suling suling.
191 sulu I. suluh, obor. sulusulu, idem. manulu, menyuluh, menerangi. II. buah yang pertama pada tandan pisang yang lebih dulu masak.
192 sulup manulup, mencat benang jadi hitam.
193 sumba nama sebuah induk marga.
194 sumbang sumbang, ganjil, janggal. marsumbang, kawin menurut adat seperti disebut di atas. sumbang tutur, mengganti, menukar pertalian kerabat.
195 sumbat manumbat, menyumbat. tarsumbat, tersumbat.
196 sumbing sumbingsumbing, serpihan, penuh serpih dan pecahan-pecahan mengenai sesuatu yang pecah. sumbing rohana, rasa hatinya mempunyai segi-segi yang tajam.
197 sumbu sumbu. sumbu ni pedati, as, gandar kereta pedati.
198 sumbung pas, cocok, gampang masuk misalnya cincin pada tangan. tarsumbung, masuk keranjang atau kandang yang salah.
199 sumpit manumpit, menyumpit.
200 sumur sumur, perigi, mata air, sumber. Sumurung, lihat surung.
201 sun siap, selesai, habis. hasunan, penyelesaian masalah, perkara atau urusan. marhasunan, berakhir, berkesudahan, selesai, berkeputusan. pasunhon, menyiapkan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. sun juga menandakan superlatif: sun gogo, luar biasa kuat, sangat kuat, mahakuat. sun bisuk, sangat cerdik, sangat bijaksana. sun denggan, sempurna, paling baik. hasusun, penghancuran, pembinasaan.
202 sunan masisunanan, saling mendahulukan dengan mengatakan: engkau dahulu. tidak, engkau dahulu.
203 sunat manunat, menyunat. tarsunat, telah disunat. parsunatan, penyunatan, persunatan.
204 sundut terbenam mengenai matahari dan bulan. sundut ajal, ajal sudah dekat, mendekat ajal. sundut hasudungan, ajalnya menyedihkan, sengsara. hasundutan, barat dimana matahari dan bulan. sundut ajal, ajal sudah dekat, mendekat ajal. sundut hasudungan, ajalnya menyedihkan, sengsara. hasundutan, barat dimana matahari terbenam. sundut, angkatan, generasi. marsundutsundut, turun-temurun. sasundut sige, demikian tingginya sampai sebuah sige cukup dipakai untuk dipanjat.
205 sungging gampang dijadikan marah.
206 sungkap (bdk ungkap), manungkap, memeriksa seluruhnya, menyelidiki misalnya ataukah ada orang yang mencuri.
207 sungkit sejenis rumput hutan, yang sering dipakai membungkus lampet. parau sungkit, kapal, yang panjang dan runcing, perahu lonjong memanjang.
208 sungkup cukup.
209 sungkur piso sungkur, pisau cukur, pangkas. manungkur, mencukur.
210 sungsang tertukar, terbalik posisi, sungsam, runyam. pasungsang, membalikkan sesuatu. sungsang barani, jampi untuk mengubah keberanian orang menjadi pengecut. sungsang duri, sejenis tumbuhan merambat yang durinya mengarah ke bawah. manungsang tutur, membalikkan pertalian kerabat dengan mengawini anak perempuan dari pihak perempuan.
211 sungu tanduk rhinoceros, tanduk badak.
212 sungut I. sumunguthon, menceriterakan, memberitakan, memperbincangkan. sungutan, berita, ceritera, kabar, perbincangan. II. sisungut, kumis, nisai.
213 suni I. buni. II. sunisunian, termasyhur, patut ditiru, keteladanan, terkenal.
214 sunting ulat dalam daun pisang.
215 Sura andai, seandainya, jikalau. tung sura, atik tung sura, aut sura, jika, seandainya, kalau-kalau. manuranura, membayang-bayangkan, memperkirakan, menaksir, menduga, mengagak-agak. disura roha, diduga, disangka, diagak. surasuraon, sinurasura, barangkali, mungkin.
216 surat surat, aksara, tulisan, naskah. manurat, menulis, menyurati. manurathon, menulis sesuatu, menuliskan, mencatatkan. surat tangan, tulisan tangan. surat rongkom, tulisan yang dicetak, huruf cetak. na so surat, tidak tertuliskan, tidak terkatakan. tarsurat, tertulis, tercatat. panurat, alat menulis, gerip, dsb. meja panuratan, meja tulis. juhut panuratan, daging yang diberikan sebagai pancar tanda peringatan. surat agong, tulisan arang, sesuatu yang tertulis dan yang gampang diubah, yang tidak tahan lama. surat tombaga holing, tulisan yang tetap, yang tidak diobah-obah lagi. ina ni surat, ke-19 huruf Batak. anak ni surat, tanda pembantu pada tulisan Batak untuk, e, i, o, u, penutup ng dan pangolat.
217 suratan gusi, lapisan daging pembungkus gigi.
218 suri I. jala besar, yang diatur oleh beberapa orang. II. sisir. III. surisuri, sejenis kain (ulos).
219 suruhan sejenis ikan.
220 suruk manuruk, menyuruk, menyusup ke dalam sesuatu. manuruk liang, menyuruk liang, masuk ke dalam liang dengan jalan merangkak. manurukhon, menyurukkan. manuruk tanoman, merangkak kedalam kuburan, meninggal. na hasuruhan, cara salah dalam menenun bila terlalu banyak benang berjalan ke atas atau ke bawah. mata manuruk, tunduk mengenai mata tetapi mengintip ke segala jurusan.
221 surung utama, unggul, suka akan, prioritas, istimewa. sumurung, lebih baik, lebih unggul dari, lebih banyak memperoleh. hasurungan, kelebihan, keunggulan, keistimewaan. hasusurung, idem. marhasurungan, mempunyai kelebihan, mengungguli. marnasumurung, berbeda mengenai keunggulan. hupasurung mate, kutukan: dapatlah aku hendaknya membunuhmu.
222 surut = sumurut, manginsurut, mundur ke belakang, surut, kembali, beringsut. lam tu surutna, semakin mundur, makin melorot. manuruti, mengambil sesuatu. dipasurut, mengundurkan diri. hasusurut, hal perbuatan mundur, kemunduran.
223 susu susu, buah dada, tetek. manusu, menyusu, menetek. pasusuhon, menyusukan anak, menyusukan. sirang susu, tidak lagi menyusui, dihentikan menetek. ulu ni susu, puting susu, tetek perempuan yang diukir pada balok-balok horisontal di atas tangga rumah, simbol kesuburan dan pertumbuhan.
224 susuk manusuk, cucuk, mencucuk, membariskan, menusuk.
225 susun manusun, menyusun, menumpuk misalnya kayu, sirop, genteng.
226 susur enak, sedap kedengaran mengenai suara. marsusur, berdesir (suara gorengan).
227 susut = hesut.
228 sutan sutan, pangeran.
229 sadia berapa? ndang sadia, tidak banyak, sedikit, tidak seberapa. ndang sadia arga, tidak berapa mahal. sadia argana? berapa harganya?
230 sagala semua, segala dalam bahasa datu. nama marga.
231 sagi dibagi. marsagi (diparsagi), membagi dengan baik sehingga yang satu tidak menerima segala sesuatu yang baik dan yang lain segala sesuatu yang jelek. managihon, membagi-bagikan, membagi atau menyusun dengan baik sehingga berkumpul yang sama sifatnya, memberikan kepada setiap orang apa ia berhak menerima, masing-masing diletakkan di tempatnya. pasagihon, membagi-bagikan misalnya pekerjaan. sagisagian ni pinahan, bermacam-macam ternak. masipasagian, membagi-bagi antara sesama mereka. marga sagisagian, dari setiap marga ada yang hadir. sagi, sudut, segi, siku. si opat sagi, empat segi, empat siku.
232 sanggal tarsanggal, terdampar mengenai kapal. hasanggalan ni solu, tempat mendaratkan dan penyimpanan solu.
233 sina cina.
234 sirit menceret, kotoran cair, berak encer. manirithon, mengeluarkan sesuatu, memberakkan (binatang).
235 sora manorahon, menyerahkan.
236 sésa hapus, terhapus mengenai tulisan seperti tulisan dari papan tulis. diampuni. sesa ahu = apus ahu, saya mau dikutuk. manesa, menghapus, mengampuni. tarsesa, diampuni. hasesaan, pengampunan. pasesahon, mengampunkan. masisesaan dosa, saling mengampuni kesalahan, saling memaafkan.
237 sangkap keinginan, rencana, maksud, niat, harapan. sangkap-sangkap ni roha, keinginan, rencana. marsangkap, bermaksud, berencana. sumangkapi, beranganangan, merancangrancang, mengingini sesuatu, ber-kehendak, menentukan. na sinangkap ni roha, keinginan, kerinduan, hasrat. sangkap balik, berputar balik, pemalsuan, pemutarbalikan.
238 Sior (bdk juga: siol I).
239 Sipatu sepatu. marsipatu, bersepatu, memakai sepatu.
240 Sirang cerai, menceraikan diri, terpisah. manirang (juga mangirang), menceraikan, memisahkan. parsirangan, perceraian, apa yang menceraikan. hasisirang, hal perbuatan bercerai, perpisahan. P.B.: sidangka ni arirang na so tupa sirang, apa yang sudah bersatu tidak boleh diceraikan laksana ranting arirang.
241 Sea (bdk seang), maneahon, sumeahon, membuang sesuatu yang tidak berharga, yang tidak berguna. sumeahon dirina, mencampakkan diri, mengorbankan dirinya, meniadakan diri, membaktikan diri, menyianyiakan diri untuk kepentingan orang lain. siseasea, = sibolong-bolong, apa yang dibuang sebagai tidak berguna. pemberian yang diberikan dari kelebihannya. maneaneahon, memberikan dengan cuma-cuma, tanpa imbalan, menyianyiakan. Seak, sibur, tempurung yang dipakai untuk menimba (= dasar), cangkir, gayung batok.
242 Sapata kutukan kualat yang letak kepada seseorang karena kejahatan yang dilakukannya. marsapata tu ho ma i, kutukannya akan jatuh pada engkau. hona sapata, kena kutuk, terkutuk, terkena hukum karma. papurpur sapata, lihat purpur.
243 Solu kanu, perahu, sampan dibuat dari batang kayu yang dikeruk. solu, dikeruk sebagai solu. marsolu, berlayar dengan perahu seperti itu, berperahu. P.B.: parsolu siantuang do ho, engkau tidak berarti dan tidak bermanfaat, seperti orang yang membuat perahu dari kayu siantuang, adapun kayu ini sangat ringan dan cepat busuk.
244 Salik manalik, menyindir, mengolok, mengucapkan kata-kata yang keji secara sembunyi sehingga orang yang mengucapkan kata-kata itu tidak dapat ditangkap.
245 Santi santisanti, sesajen, kurban, persembahan terdiri dari dahanon, gambir, gambiri, sirih dan telur ayam. marsanti, merayakan pesta persembahan yang besar dan yang diadakan oleh horja. santi rea, pesta yang luar biasa besarnya misalnya diadakan bila roh nenek moyang akan ditingkatkan menjadi sombaon. marsanti balatuk, berkumpul, berapat dalam mana semua orang yang ada kaitannya harus datang. mananti, membawa persembahan.
246 Sahal tajam, pedas mengenai citarasa, tajam, menusuk rasanya.
247 Sahat I. tiba, sampai, selesai, terwujud, diserahkan. pasahathon, menyampaikan, menyerahkan. pasahathon daung, = manggondanghon daung. hasahatan, alamat yang di tuju, tempat penyampaian, alamat, tujuan . hasahatan ni manuk, isi perut ayam dekat perut besar. pamahatan, orang kepada siapa sesuatu disampaikan, kepada siapa sesuatu dikirim. hujur panahatan, denda yang diberikan seorang lelaki yang melarikan seorang anak perempuan kepada pihak perempuan sebagai bukti bahwa ia mau membayar segala sesuatu. hasasahat, kedatangan, penyerahan, sampainya. pasahathon pelean, memberikan persembahan kepada roh-roh yang berhak menerima, menyerahkan sajian. II. sahaton, sakit pada kaki yang dianggap sebagai tanda sakit kusta. manahat, menyakitkan kaki orang dengan sihir dengan jalan menyihiri jejaknya. disahat begu, kakinya dibuat sakit oleh begu.
248 Sinta I. meminta, mengidam-idamkan, mendambakan, mengingini sesuatu, ingin mencita-citakan misalnya mengenai perempuan-perempuan yang hamil (gambaran mengenai keinginan sewaktu hamil ialah bahwa makanan dalam rahim mengingini makanan yang ia sukai). parsintasintaon, kesukaan orang yang sedang hamil. sinanta, yang diingini. diparsinta roha, mengingini sesuatu yang disukai. pinarsinta ni roha, yang disukai, keinginan, yang diharapkan. II. sejenis tanaman merambat yang dipakai pada pangir dan obat.
249 Sola = manola, masuk, masuk di antara sesuatu.
250 Sima sejenis kuman, bakteri, hama dalam daging manusia. simaon, gatal karena kuman ini (= rintop).
251 Suma nama hari ke-2 penanggalan Batak. P.B.: disi suma disi anggara, disi suda disi soada, jika habis berakhirlah. suma ni mangadop, nama hari ke-9 penanggalan Batak. suma ni holom, nama hari ke-16. suma ni mate, nama hari ke-23.
252 Suman serupa, cocok, mirip, sama dengan, menyerupai. sumansumanan, gambaran, peniruan, kemiripan, patung. pasumanhon, meniru, dibuat sama bentuknya, membuat serupa. manuman, meniru, mencocokkan dengan, mengikuti jejak.
253 Sumar luar biasa, meluap, kelewatan, berlimpah-limpah mengenai hasil padi, berlebih-lebihan. aek na sumar, air bah, air yang bukan main banyaknya, banjir besar. mamusarhu do pangalahom, kelakuanmu ada keterlaluan, kelewatan perangaimu.
254 Sage mansage, menyebarkan jerami di ladang agar dipakai sebagai alas padi yang mau ditebah.
255 Sarama marsarama, tergoncang tangan oleh senjata, gerakan yang bergoyang-goyang. manaramahon hujur, mengayunkan lembing. sarama jau, sakratmaut, gerakan terakhir yang dibuat orang yang mau mati, pertarungan maut. saramasarama, sejenis burung yang kecil.
256 Sandu candu, opium. marsandu, mengisap candu. parsandu, pengisap candu.
257 Sane hujur sane, sejenis lembing yang oleh raja dipakai sebagai perhiasan.
258 Salaga kayu pada kuk tenggala pada mana patil tergantung, cantelan kuk.
259 Somba sembah, hormat, puja. sombangku di ho, hormatku padamu, sebuah kata dengan mana orang meminta secara khidmat sekali. marsomba, menyatakan dengan hormat, bersembah sujud. manomba, menyembah, memuja, menghormati, sembah sujud. manomba ujung (yaitu: ni jarijari) manomba huasi, memohon dengan rendah hati dalam hal mana ujung jari-jari diletakkan bersama-sama merentangkan tangan. gaol na marsomba, batang pisang, yang menghasilkan persis rangkainya. manombahon, memberikan sesuatu sebagai hadiah sambil memberikan hormat. sombasomba, sepasang rusuk sebagai terdapat kiri kanan tulang punggung. sombaon, taraf yang tertinggi yang dapat dicapai roh orang mati. Ya berdiam pada tempat yang istimewa, pada pohon yang tinggi, pada gunung yang tinggi, jurang yang dalam dsb. tempat-tempat ini juga disebut sombaon. Sombayong, sembahyang.
260 Seno tajam mengenai mata, tajam pandangan.
261 Seto marseto, tidak dapat dimengerti, dipahami, bingung mengenai sesuatu yang tidak dimengerti. marseto ma i, itu saya tidak mengerti, kiamatlah itu.
262 Singal = tongam. hasingalon, kemuliaan, kehormatan, kebesaran, kewibawaan, kekuatan batin untuk membuat segan orang lain.
263 Sarita sesal. manarita, menyesal. manaritai, menyesali orang. hona sarita, dimarahi, kena marah, kena kritik.
264 Sadi mansadi, berhenti. marpansadian, mengaso, berhenti, berakhir.
265 Simu I. bakteri, kuman, ulat kecil dalam daging. reng, kuman kudis. II. keping, pangsa dalam jeruk. P.B.: marsimu songon unte, martangga songon balatuk, menurut urutan yang tertentu misalnya pembagian daging di pesta-pesta. samsimu ringgit, seperempat ringgit. parsimusimu, pembahagian.
266 SOŇA sejenis pohon kayu yang getahnya berwarna merah darah.
267 Suha I. = tu julu, (dikatakan mengenai ikan). II. suha, berlimpah-limpah mengenai hasil ladang. III. parit di sisi tembok yang terjadi karena dari situ diambil tanah untuk membangun tembok itu.
268 Sengke sulit ditangani, sulit untuk diperlakukan mengenai orang dan kayu yang dikerjakan. sengke ajaran, sukar untuk dididik. sengke paulion, sulit untuk dikerjakan.
269 Sorin manorin, menggantikan, menggilir, mengambil tempat dengan menggantikan orang la-in. pasorin, berganti. masorinsorin, berganti-ganti, bergiliran, saling bergilir, silih berganti.
270 Soso I. garis-garis yang ditarik di atas tikar di bawah ampang sewaktu meramal dengan ayam, menurut arah ayam jatuh diberikan ramalan. II. manosoi, mendesak meminta dengan sangat menghimbau. III. tano soso, tanah longsor.
271 Sundar kembali, mundur, surut, berbalik. paundar, pasundar, membawa kembali, kembalikan. manundarhon, mengembalikan kata, memberi jawaban.
272 Sungkar sukar, sulit, menentang. manungkar menempatkan dengan lain cara, melawan, menentang.
273 Sati = badia.
274 sadum sejenis ulos.
275 sambong sahan, baskom, cambung.
276 sampe sampai, tiba, penuh, genap. sampe tolu bulan, tiga bulan penuh, hingga tiga bulan. sampe modom (sampimodom), bila semua sudah tidur, jam 10 malam. dolidoli sampe bunga, pemuda yang sudah dewasa, perjaka dewasa. hasampaean, kedatangan, kesampaian. sampe tua, uang atau kain yang diberikan para undangan sewaktu meresmikan penempatan rumah. sampesampe, kain berlipat digantungkan pada bahu, selendang.
277 sange semua, terbanyak, tersebar luas, bulat. nunga sange nasida masuk, semuanya mereka sudah masuk.
278 sihe sejenis rotan yang daunnya dipakai sebagai atap.
279 singke anjing tanah, orong-orong, yang dapat dimakan.
280 sipak manipak, menyepak.
281 surak marsurak, sorak, menyoraki, bersorak karena gembira. monang di suraksurak talu di olopolop, orang bersorak-sorak kegembiraan sebab ia beranggapan telah mencapai misalnya kemenangan akan tetapi ia silap. manurahi, menyoraki seseorang, mencela, mengejek, menjelekkan, mengecam, menyalahkan sesuatu pada seseorang. ndang hasurahan, tidak ada yang dapat dipersalahkan, tidak dapat dicela. surak seruk, sorak, teriakan, kacau, tidak beraturan, = burak-beruk.
282 sabilang = sapata (bdk bilang).
283 saksak I. putih bersih, putih metah, putih sekali sehingga menyilaukan mata. II. manaksakhon tihas, mengumumkan kesalahan, kekeliruan, membongkar habis cacat orang. Saksi, I. ketenteuan, aturan. II. saksi. manaksihon, menyaksikan.
284 salit sulit, sukar. salit tabaon, sulit untuk ditebang. salit pangkuron, sulit untuk dicangkul.
285 salipi tas dari kulit binatang berantai kuningan dan dibawa dengan tangan. tas bergagang rantai keemasan.
286 singkal suatu perkara kecil yang membuat sesuatu tidak terwujud, penyebab sesuatu tak jadi.
287 sintak sentak, dicabut, sentak, ditarik ke atas, menyambar mengenai kilat. manintak, menyentak misalnya tali lonceng, pedang. sintahan, sentakan, rampasan. sansintak, sekali menyentak, satu potong pakaian, sekali sentak. ramban sansintak, ulubalang yang tewas, yang hanya dikubur dengan sehelai sintak abit, oleh sebab ia meninggal sebagai tenaga upahan. pudun sintak, pancung.
288 siup bunyi kenyam yang dibuat oleh lidah bila orang hendak membuat anak kecil tertawa. juga untuk memulai doa persembahan untuk memanggil roh-roh. marsiupsiup, berbunyi kenyam, berdecap bibir.
289 sulum sejenis ikan kecil. Sulung, manulung, memberi persembahan kepada begu, memberi sajian kepada roh.
290 sungsung ukuran berbentuk corong dari daun pisang yang dipintal yang setiap rumah harus memberikan satu 'sungsung' beras bila banyak tamu datang ke kampung itu. corong. manungsung, menghasut, mengajak orang untuk membalas dendam. halisungsung, pusaran angin, angin olak, angin puting beliung.
291 susuban kuali, periuk kecil memasak sayur. parsusuban na so olo marsik, seseorang yang periuknya tidak mau kering, artinya: kaya. susuban, seorang yang memakai periuk kecil sebagai pengganti periuk biasa, orang kikir.
292 sabam tawakal, sabar, terhibur, senang, tidak mudah putus asa, tabah, teguh batin. sabam rohana, dia merasa senang, senang hatinya, tabah dia. pasabamhon, menghiburkan, menyenangkan hati, menyabarkan, meneguhkan batin. sipasabam roha, yang menghiburkan, penghibur. manghasabamhon, me-rasa senang dengan, gemar dengan, berpasrah, menerima sesuatu dengan tawakal, dengan tabah.
293 sabesabe selendang, hiasan, dandanan, kain (ulos) yang digantungkan pada bahu, kain yang disandang di bahu. marsabesabe, mengenakan kain (ulos) yang digantungkan pada bahu misalnya sewaktu menari, menyandang selendang. sabesabe ni hata, hiasan pada pidato, basa basi.
294 sabor = sabar.
295 sabul sinabul, bukti, kata untuk pembelaan. parsinabul, pembela di pengadilan, pengacara, penasehat. bdk abul.
296 sadihari (dari: sadia ari) di waktu mana, kapan? ndang sadihari, tidak cukup itu, tidak ada waktu untuk itu, tidak sempat.
297 saelam sisaelam, lihat elam.
298 saem pengganti sesuatu yang diberikan kepada begu, misalnya kerbau sebagai pengganti orang yang sakit. mangusaem, mausaem, memakai pengganti seperti itu. sumaem, = humophop, sebagai pengganti untuk.
299 saemara telanjang, bugil, lihat sae I.
300 saep putus harapan, tumbal, silih, pengalih, tidak mempunyai harapan lagi, sudah lampau, sudah lewat. nunga saep roha, mengetahui dengan pasti. saep ladang, mati haid, mandul rahim, tidak ada harapan lagi beroleh anak, tidak mendapat anak lagi (tidak mempunyai harapan bahwa di ladang, yaitu rahim ibu, akan tumbuh lagi). saep = ulos (And).
301 sagak padi, yang tumbuh lagi dari tunggul jerami, tunas yang tumbuh sesudah panen.
302 sagal = mahap. sagal mangan juhut = sangat kenyang, puas, sabas (makan daging).
303 sagan saganon, bongkah-bongkah, potongan-potongan kayu api yang besar-besar yang dibakar untuk seorang ibu yang baru bersalin supaya ia tetap panas. P.B: unang pos roham marhalangulu saganon, janganlah berlaku semberono dengan memakai potongan kayu api sebagai bantal, mungkin kayu api itu terbakar, dan membakar engkau, artinya: janganlah membuat seseorang menjadi sahabat yang dapat merugikan engkau, jangan bersandar pada orang yang tak beres.
304 saguman semua, masing-masing.
305 sahala kemuliaan, kharisma, hikmat, kesaktian, wibawa, kebesaran otoritas, penuh kesaktian. marsahala, mempunyai kemuliaan, kebesaran, otoritas. ndang marsahala ibana mangarajai, tak berwibawa dia memerintah.
306 sahe I. manahei, membagi-bagi dalam potongan-potongan, dipotong berkerat-kerat mengenai binatang yang dipotong. II. marsahe, bersetubuh mengenai binatang. hoda marsahe, kuda bastar, keledai.
307 sahiri tikus.
308 sahit sakit, penyakit. sahit bali, penyakit menular. marsahit, sakit, menderita, mengidap penyakit. sahitan, idem. parsahitan, penyakit, keadaan sakit. panahit, dalam arti sembunyi: cacing dalam usus, mempunyai cacing. manahiti, menyakiti, membuat seseorang sakit, misalnya dikatakan mengenai begu. na sinahitan ni begu, sakit dibuat begu (menurut anggapan orang Batak kuno semua penyakit menular disebabkan begu).
309 sahor tak selera, tidak enak mengenai citarasa, tajam, rasanya menggigit.
310 salae kodok kecil yang hidup di pohon kayu, kodok hijau.
311 salaha duri yang dipasang di pohon buah-buahan agar tidak dapat dipanjat orang, kawat duri keliling pohon agar tak dipanjati.
312 salaksak licin, botak (dari: saksak?). salaksahon, dalam keadaan botak, dalam keadaan gundul.
313 salamat I. tabik, salam (= tabe). salamat pagi, selamat pagi. salamat taon baru, selamat tahun baru. salamat dalan, selamat jalan. salamat tinggal, selamat tingggal (bagi mereka yang tinggal). II. sasaran. marsalamat, menembak sasaran.
314 salaon tarum, nila, biru seperti nila. marsalaon, kehitam-hitaman mengenai muka.
315 salapa selapa, kotak cerutu, tempat tembakau dari kuningan atau perak.
316 salapsap I. atap rumah Batak yang menjorok ke depan. II. tanduk kerbau yang dipasang di puncak atap.
317 salempong = sagasaga.
318 salendang selendang, kain yang disandang kaum wanita.
319 salenggam kayu bulat, rol kayu yang dipakai untuk meratakan, beras/padi dalam solup, alat perata isi liter.
320 salese (bdk lese), manalesehon, melunasi hutang, menyelesaikan hutang, mengimpaskan.
321 salibon alis, bulu kening. mengkel salibon, tertawa dengan tidak menggerakkan mulut.
322 salimbatuk sejenis rumput yang harum yang dipakai untuk bahan obat.
323 salimbolbol sembelit. salimbolbolon, menderita penyakit ini, sembelitan, terkena sembelit.
324 salimpotpot kunang-kunang. marsalimpotpot diida, pandangannya berkunang-kunang. Salin, I. manalin, mengganti, mengganti pakaian, mengenakan sesuatu. marsalin, mengenakan pakaian lain, tukar pakaian. sasalin abit, pakaian yang lengkap. mamalin (tu), menterjemahkan ke bahasa lain. II. salin, lain, menonjol kelihatan dalam arti jelek. na sumalin, lain sekali dari seharusnya. sumalin do losokmu sian N., engkau lebih malas daripada N.. mate sumalin, mati sewaktu hamil mengenai perempuan, yaitu: mati tidak dengan hormat, mati tercela.
325 salisi selisih, perbedaan. pertengkaran, pertikaian. marsalisi, berbeda, bertengkar, saling berselisih. parsalisian, perselisihan, pertengkaran, perbedaan. parsalision, jampi, yang membuat peluru tidak mengenai sasarannya. manalisi, menjauhi diri. marparsalisian, berbeda, berselisih, bertikai. sadia selisina, berapa selisihnya, berapa perbedaannya.
326 sallak manallak, memarahi, menyapa seseorang dengan suara yang keras, menegor keras, memarahi.
327 sallot = sungkot, tercantel, tersangkut. masipasallotan, sangkut-menyangkut. marsallot-sallot, seperti tangga, menyerupai tangga. Salngam, nyambung, hubungan antara dua balok yang disambung. masisalngaman, saling nyambung.
328 salngit bau, berbau sengit.
329 salobat = salohat.
330 salohat suling yang lobang tiupnya ditengah-tengah.
331 salohot sejenis rumput yang bunganya mudah melekat (lohot). juga sejenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai tukang emas untuk menyoldir.
332 salong mansalong, mengutip, memetik daun sayur, mencari sayur, mengambil dari kebun. mansalong hata, mencari kata-kata sedemikian rupa sehingga sulit bagi lawan untuk menjawabnya. martunggu ingkau sinalong, mencari keadilan, dikatakan mengenai paranak yang mengadukan bila isteri anaknya laki-laki lari dengan niat jahat. anak sinalong, seorang anak yang lahir di luar pernihakan resmi. ingkau sinalong, denda yang dibayar oleh ayah kepada suami perempuan yang lari daripadanya sebagai ganti rugi karena tenaga si isteri di kebun telah lama berkekurangan, denda terhadap pelanggaran akad nikah (sebenarnya: sayur yang dipetik).
333 salongkap manalongkap, sangatbau, pengap, bau tengik yang menyengat hidung.
334 salongki seloki.
335 salop hubungan rahang bawah dengan tulang kepala, sendi rahang. Salosap, = gaja lumpat.
336 salose = salese.
337 salpu lewat, lampau, lalu, terlewat. salpu sataon, setelah setahun. dung salpu i, setelah itu. manalpuhon, manalpui, melampaukan, melewatkan, melebih-lebihi, melewati. masalpuhu, melebihi, melewati, kelewat batas. pasalpuhon, membiarkan sesuatu lewat, melewatkan sesuatu. sisalpusalpu langka, pekerjaan atau keadaan dalam hal mana orang terlambat datang. tolu ari salpu, tiga hari yang lampau.
338 salsal I. sejenis pohon kayu yang getahnya menimbulkan gatal. II. terang, tampak, dapat dilihat, nampak jelas. salsal ni hamonangan, kemenangan, yang jelas: salsal ulina, keelokan, kecantikan umumnya tampak. marsinalsal, umumnya dapat dilihat, cemerlang.
339 saludang bunga pohon aren dan pinang.
340 saluksuk manaluksuk, membubung, lihat suksuk II.
341 salumbung sarung yang sudah berjahit (mandar).
342 salusu selusuh, upaya-upaya meringankan penderitaan misalnya pada kelahiran, pemasungan. salusu ni hata, perkataan yang membuat permintaan diluluskan. salusu ni bodil, saluran yang menghubungkan mesiu dan tempat mesiu. Saluran itu dibuat makin lebar pada arah tempat mesiu, agar api itu dipakai lebih mudah masuk.
343 samban I. penghalang, halangan, ganjal, lintang. so binoto be samban, dia tidak mau ditahan atau dihentikan sewaktu lari cepat. samban bingkolang, lihat bingkolang. manamban, melintangi. II. sambansamban, sejenis sampesampe.
344 sambilu sembilu, kulit bambu. kulit tajam bambu untuk memotong tali pusat.
345 sambing hanya, saja, melulu, semata-mata, cuma. ho sambing dihaposi rohangku, engkau saja yang saya percayai. sadari sambing, hanya sehari saja.
346 sambok cambuk, cemeti.
347 sambol manamboli, menyembelih, memotong. tarsambol, kena sembelih, terpotong.
348 sambolik = sambolit.
349 sambolit = sitomu. samboliton, berpenyakit sembelit, khusus mengenai saraf.
350 sambor celaka, buruk, sial, malapetaka mengenai mimpi.
351 sambubu (bdk ambubu), mercu kepala, ubun-ubun. apus-apus sambubu, kekejian, kejahatan, jahanan, jahat, kejahatannya.
352 sambulo tempat asal, tempat dari mana nenek moyang berasal, tanah leluhur.
353 samburan tiba-tiba sangat terkejut, amat terkejut, kaget.
354 same samai, bibit padi yang siap untuk ditanam, padi yang ditaburkan pada tempat tertentu untuk kelak dipindahkan ke sawah. parsamean, persemaian. P.B.: joloan di pudi songon panamean, yang pertama sering di belakangkan seperti semaian yang mula-mula ditaburkan akan tetapi belakangan menjadi besar karena pemindahannya.
355 samisara nama hari ke-tujuh. samisara purnama, nama hari ke-empatbelas. samisara mora turun, nama hari ke-duapuluh satu. samisara bulan mate, nama hari ke-duapuluh delapan.
356 samo biasa, sederhana dalam tindakan dan berpakaian. parsamoan, = hatopan.
357 samol masamol, terendam, berupa bubur, lembek betul ditumbuk. manamolhon, menumbuk sampai lembek betul. Samon, kabur, embun, kabut. samon, kabut, kabur mengenai cahaya.
358 samonding empat helai papan yang mengelilingi dapur (perapian) dalam rumah.
359 samot manamot, mencari harta. mansamot, mencari nafkah, mencari rejeki. sinamot, harta, milik, kekayaan, penghasilan, mahar, mas kawin. pansamotan, panamotan, idem. parsinamot godang, orang kaya. ucapan selamat: tuak na tonggi, bahulbahul pansalongan, di ruma ma tondi, tiur ma ro panamotan, tuak manis dan sumber rejeki, tegarlah jiwa, melimpah nafkah.
360 sampal manampal, = maneat (seat).
361 sampiar manampiar, menangis kuat, meraung.
362 sampilpil sejenis tanaman paku, pakis. P.B.: tubuan sampilpil tano na matolbak, bertumbuh pakis di tanah yang longsor, bagaimanapun kerusakan, selalu ada harapan bertumbuh sesuatu.
363 sampilulut tumbuhan yang getahnya dipakai sebagai pewarna benang tenun. Sampinur, sejenis pohon cemara, pohon pinus, yang kayunya ber-warna putih. jenis-jenis: sampinur bunga, sampinur tali.
364 sampok cincin yang dipasang pada gagang pisau untuk mengikat pisau dan gagang bersama-sama.
365 sampuraga sejenis jeruk yang rasanya asam-manis. juga: nama sebuah gunung.
366 sampuran air terjun. P.B.: sitahan sampuran na so ra buruk, sihunti dolok na so ra tarhapit, penadah air terjun yang tak kunjung mabuk, menjungjung gunung yang tak terhimpit, artinya: tokoh yang sanggup melawan arus.
367 samudora samudera, nama kerajaan asli dulu di Sumatera Utara. Orang Portugis mengambil nama ini untuk mengebut seluruh Sumatera. pusat samudora, pusat samudera, tempat laut yang paling dalam. jalan masuk ke dunia bawah (legenda).
368 samuk haram, najis, pantang misalnya daging babi untuk orang yang beragama Islam, pantangan buat orang berdiet. parsaporsamuk, seseorang yang harus menghindarkan sesuatu.
369 sandap = sintap, intap.
370 sande manande, menyokong seseorang, menggunakan dia sebagai penolong untuk bersandar kepadanya. mangunsande, bersandar. pangunsandean, sesuatu pada mana seseorang bersandar, sandaran, tumpuan. bagot sisande bona, pohon enau yang batangnya miring sebelah bawah. sandesande, balok pendek yang menghubungkan pandingdingan dengan atap, pada mana papan dinding bersandar.
371 sandiri sendiri. bdk diri.
372 sandok lihat dok I.
373 sanduduk sejenis pohon, tumbuhan semak (oleander yang liar), senduduk.
374 sandura getah pohon kayu berwarna merah.
375 sangajo sengaja. sinangajo, bersengaja.
376 sangap terhormat, berhati mulia, mulia, rajawi, dihormati, patut dihormat, kemuliaan, kebesaran. hasangapon, kehormatan, kemuliaan, derajat tinggi. marsangap, terhormat, berwibawa. pasangaphon, memuliakan, menghormati seseorang. diparsangapi, dimuliakan, dihormati. na sangap, orang mulia, bangsawan. marsisangapi, berbeda dalam kemuliaan, tidak sama mulia.
377 sangele = sanggele.
378 sanggak I. terheran, tidak berbuat apa-apa karena keheranan. II. besar mengenai kepala kuda.
379 sanggalan bukit antara dua lembah.
380 sanggalia rongga, ruangan yang kosong pada ogung.
381 sanggapati patung dewa yang menyerupai pangulubalang, dengan mana orang hendak memusnahkan musuh.
382 sangge pundi-pundi yang menyerupai jala kecil.
383 sanggele rintangan, hambatan.
384 sanggesangge I. sejenis rumput yang tinggi berbau harum. II. potongan-potongan ijuk yang besar.
385 sanggirgir sejenis rumput yang berduri.
386 sanggo = anggo.
387 sanggum pakaian lengkap, segala sesuatu yang berpasangan, anggun.
388 sangkalia jimat terdiri dari tulang yang dibawa datu, dan diselipkan dalam ikat pinggang.
389 sangkam tepat, akrab, erat, diikat dengan baik, memperlihatkan dirinya secara terang-terangan sebagai kawan. panolai gabe sangkam, wasit menjadi memihak, penengah yang berpihak.
390 sangkang manangkang, memihak, menyebelah, bersikap berat sebelah.
391 sangketo = sangketa, sengketa, pertengkaran, perselisihan. parsangketoan, idem. marsangketo, bersengketa, berperkara, bertikai.
392 sangkilik kutu kerbau. juga: golanggolang, yang diikat sebagai hiasan pada hajut.
393 sangkohok sukar, sulit.
394 sangkop tudung periuk, tutup periuk, kuali (bdk langkop). pardahandahan di sangkop, perempuan kikir yang masak sedikit. manangkopi, menutupi, menudungi.
395 sangkot kecantol, sangkut, terikat, terkait, tersangkut, tinggal tergantung-gantung, tergantung. manangkothon, menggantungkan, menyangkutkan, mencantelkan. dipansangkothon, menyangkutkan dalam jumlah besar. sangkotan, hanger, cantelan, sangkutan misalnya paku. sisangkot, bisa, yang diolah dari mise ni babiat dan pogu ni gompul. Sangkut, manangkut, menyangkutkan. sangkut, pengait, ka-it, gancu. nunga sangkut hatana, kata-katanya tersendat, tidak jelas.
396 sangse berkeliaran, dicampakkan mengenai kapal di laut, tersesat, terombang-ambing.
397 sangsing anjing yang bertelinga panjang dan terkulai.
398 saniang boru saniang naga, nama dewi yang hidup di air, saudara perempuan dari Batara guru. terhadapnya orang memuja air.
399 sanihe = ragian.
400 sansan masansan, koyak, cabik, robek mengenai pakaian. manansanhon, mengoyakkan, merobekkan, mencabikkan.
401 sansar manansar, mencacar, menyuntik. tungkang sansar, mantri cacar, juru suntik.
402 santabi ucapan hormat: maaf, permisi, lihat tabi.
403 santik = loting. manantik, menyalakan api, batu api, memantik, menggesek batu agar berapi. manantikhon, membuat api dengan pemantik api. santik parbinegeanna (parnidaanna), dia mendengar, (melihat) sedikit, tidak tajam pendengarannya, kabur penglihatannya.
404 santua tikus.
405 sao sauh, jangkar. tali sao, rantai jangkar.
406 saoan cawan, mangkok besar, dari mana orang minum.
407 saok manaok, menggonseng, memanggang sesuatu.
408 saonari sekarang.
409 saong tudung, naung, payung yang dianyam dari daun pandan, berbentuk atap kecil. juga daun yang dipakai sebagai tudung. saong jegak, payung dari pandan yang dapat digulung. saong tamba, payung yang lebar yang dipakai para perempuan sewaktu bekerja di ladang. saong boruboru, saong lompit, idem. marsaongsaong, menutup kepala dengan ulos tetapi muka masih nampak. udan na so hasaongan, hujan deras terhadap mana payung tidak dapat menolong, hujan lebat. P.B.: udan na so hasaongan, alogo so hapudian, hujan terhadap mana payung tidak dapat menolong, angin terhadap mana tidak ada tudung yang menahannya, artinya sesuatu terhadap mana tidak dapat diberi pertolongan, terhadap mana orang tidak dapat berbuat apa-apa. diparsaong (pinarsaong), memakai sesuatu sebagai tudung, misalnya daun pisang yang lebar, ditudungkan.
410 saop = abit (And), segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh.
411 saor bercampur, mencampur, membaur, bergaul, bersatu, gabung, kawin. manaorhon, mencampurkan sesuatu. pasaorhon, mencampurkan, menghubungkan satu sama lain. parsaoran, pencampuran, pergaulan. ruhut parsaoran, aturan pergaulan, penghidupan sosial. hasaoran, hal bersatu, percampuran. na tonggi saor na paet, yang manis dan yang pahit dicampur. saor arsak, bercampur susah hati, campur sedih.
412 saotik lihat otik.
413 sapadang sejenis sorgum yang bijinya kelihatan seperti benih padang dan diperbuat jadi lampet.
414 sapal sapalsapal ni ulaon, pekerjaan yang paling kotor atau yang paling keji dipakai sebagai cercaan, limbah kerja.
415 sapala = molo pala, kepalang, mumpung, bila sekali sudah, bila sudah sampai sedemikian sehingga. sapala na pinungka ingkon sidung, bila sudah memulai dengan sesuatu, haruslah itu diselesaikan.
416 sapang manapangi, menahan sesuatu dalam perjalanan.
417 sapiri kalau, jika, bilamana, dipakai pada sumpah. sapiri hubuat, bila saya mengambil sumpah itu, saya akan kena kutuk. masapiri, = disipirihon, bersumpah.
418 sapor ijuk yang dipakai sebagai penutup tong, tempat menyimpan tuak, sewaktu menuangkan, tuak itu melalui ijuk itu seolah-olah melalui saringan, ijuk, penyaring tuak.
419 saporti = songon.
420 sapot kelat, tajam, asam mengenai citarasa. sapot nipi, mimpi yang meramalkan sesuatu celaka, mimpi buruk, menyakiti.
421 sapsap I. curam mengenai bukit. sapsap bire, tebing yang curam, terjal. II. manapsap, memotong misalnya telinga pencuri.
422 saraksaruk kacau, tidak teratur, morat-marit, porak-poranda.
423 sarangsang manarangsang, menangkap, menyerang, menerkam.
424 saraoal celana, serual.
425 sarapa sejenis parsili, gambaran orang yang dibuat dari batang pisang secara kasar dan dibawa keluar sebagai orang mati untuk menggantikan orang sakit.
426 saratna = asal (Angkola).
427 sarbe terlalu panjang menjulur mengenai atap atau rambut. sarbesarbe, rambu-rambu yang menjulur ke bawah, terjulur-julur, terjumbai-jumbai.
428 sarbut I. manarbuti, mencabut, menyentak. sarbut panaili, penglihatan yang marah, cemberut. II. sumarbut, meminjam. sumarbut gade, meminjam sesuatu dari orang untuk diberikan kepada orang lain sebagai gadai.
429 sarea manarea, menyuruh keluar untuk bekerja, mencari nafkah di luar kampung.
430 sarendeng (bdk endeng), miring, landai, hamparan yang sedikit mereng.
431 sarge bertebaran, gembur mengenai tanah, pasir. pasargehon, menggemburkan sesuatu, menyerakkan.
432 sargut I. manargut, banyak. II. = harat (Angkola).
433 sarhap 3-5 kayu melintang dari mana gerbang kampung terdiri, beroti yang melintang pada pintu.
434 saribungbung sejenis tanaman.
435 saridondon lumpur, daki yang menebal, kotoran yang pekat, kumal badan, lihat dondon.
436 sarimatua lihat tua.
437 sarimborbor serangga sibur-sibur, yang keluar dari tanah pada waktu malam dan hanya hidup semalam saja, kelekatu.
438 sarindan benalu, tumbuhan parasit pada pohon-pohon kayu. P.B.: mate unte dibahen sarindan, pohon jeruk mati kerena benalu, artinya: orang asing mempergemuk dirinya atas tanggungan penduduk.
439 saringar pantulan suara, kumandang, gaung, gema. marsaringar, bergema, bergaung. marsaringar dibagasan pinggol, masih berbunyi di telinga.
440 saringgok sumaringgok, menangis, mengaduh, meraung-raung, meratap ramai-ramai.
441 sarintaktak (= rintaktak. Sarira) = manarira, menyusuri mengenai dukacita, dingin dan kesusahan.
442 sarnat terjatuh, rebah, jatuh dengan keras karena berat, tergeletak.
443 saro pondok kecil, pondok tempat orang menginap di luar. marsaro, mengadakan penjagaan di luar, ronda malam. parsaro, penjaga, peronda, orang yang menjaga. saro Batak, rumah asli Batak. saro gedung, rumah gedong. parsaroan, perkemahan, perhentian, rumah penginapan.
444 sarondam sejenis ular raksasa yang juga dapat berenang di air. dari: asa (lihat sa II) dan rondam.
445 sarop = romba.
446 saroso manaroso, menerkam mengenai binatang buas.
447 sarpang manarpang, menggulung, bergulung. sarampangan, segulungan misalnya rotan.
448 sarsar I. masarsar, remuk, pecah berkeping-keping, jatuh dalam beberapa potongan. angka sarsar, idem. manarsar, jatuh berpotong-potong, terbuka, kembang misalnya bunga palem. II. sumarsar, berceraiberai, terpecah-belah. sisumarsar, yang cerai berai, yang tercecer.
449 sarudung sejenis monyet, kera.
450 sarulla sejenis siala. nama daerah di lembah Batangtoru.
451 sarundang sejenis bunga.
452 sarune serunai, sejenis klarinet. juga: nafiri. marsarune, meniup alat musik ini. parsarune, orang yang meniup, peniup serunai.
453 sarungga obuk sarungga, tokong rambut, seberkas rambut kadang-kadang yang diketemukan di hutan, rambut homang kata orang.
454 sarungkap manarungkap, mengungkapkan, memberitahukan, mengumumkan (bdk ungkap). sarungkapon ni bodil, perang akan memberitahukan, akan menentukan oleh sebab perang dilihat sebagai takhyul. sarungkapon ni raja, ponis raja akan menentukan.
455 sarur menceret, cirit, disentri.
456 sasabi lihat sabi.
457 sasagun makanan dari tepung beras, gula dan buah kelapa.
458 satik = selep. masisatihan, saling membohongi, saling menuduh secara terselubung, sindir-menyindir.
459 seang terbuang, diboroskan, tertuang, sayang. paseanghon, memboroskan sesuatu. (parhaseang, bdk haseang).
460 seat maneat, memotong, menyembelih, menyayat, mengiris. tarseat, kena potong, kena sayat, tersayat. diseseati = seat. sanseat, sepotong, sekerat. paneatan, berkas pemotongan. juga: potongan, keratan. sumeat bibir, membakar mulut karena bicara tidak hati-hati, terlanjur bicara.
461 sebur marsebursebur, bertebaran. bdk sabur.
462 seder miring, mencong, serong. seder matana, matanya juling, pandangan matanya mencong.
463 sege marsege, mengayak, menampi, membersihkan beras. segesege = anduri. juga = monis.
464 sego = sega.
465 sekka seka. sekka tangan, handuk, kain lap tangan.
466 seksek bocor mulut, orang memberitahukan kepada orang segala sesuatu yang dimilikinya.
467 selep selip, cerdik mengenai orang yang di belakang kata-katanya menyembunyikan arti rahasia. parselep, orang yang suka menyelipkan kata-kata, seorang cerdik yang menyusun kata-katanya sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat menangkapnya atau dengan sengaja memutar balikkan kata-kata yang diucapkan misalnya orang katakan: huseat amakki, kupotong tikarku dan dia mau mengertikan: huseat amanghi, kupotong ayahku hal mana diucapkan serupa saja.
468 selesele
469 selu tiba-tiba marah sehingga menyakitkan orang, meledak marah.
470 semo parsemosemohon hatana, dia bicara kurang jelas, dipersemusemukan bicaranya.
471 sende selendang sutera, kain sutera memakai pola ular. sende sihulimat, tali kepala, yang halus. talitali sende, idem. juga: sasende, ular belang.
472 sengsang tidak sah, batal, dihapuskan, tidak berlaku me-ngenai undang-undang. manengsang, menghapuskan, memperhentikan, membatalkan, mencabut.
473 sengseng gundah, tidak tetap.
474 sense manensenense, menghalai-balaikan kaki, menggeser-geserkan kaki.
475 seo biaya, cukai, bea, pajak, sewa, upeti. Seok, bunyi yang dibuat pedang sewaktu dilayamkan. patuseok, berlayaman, gemerencing pedang.
476 sepo manepo, mengacaukan sesuatu yang telah jelas, membuat sesuatu yang jelas menjadi kabur. diseposepo alusna, atas pertanyaan yang jelas diberi jawaban yang tidak jelas.
477 sepsep = sopsop.
478 serbeng melihat dengan sudut mata, mengintip dari samping untuk melihat seseorang misalnya gadis-gadis. mata manerbeng, mata yang mengatakan sesuatu kepada seseorang, mengerling, melirik, main mata.
479 sere I. emas. parserean, kekayaan. II. manerehon, dipotong berkerat-kerat, membagi-bagi.
480 serhe lembut, ramah mengenai kata-kata.
481 sernep mengantuk, lelap, nyenyak tidur.
482 serser manerser, menggesekgesekkan, menggeser kaki sewaktu menginjak padi atau sewaktu menari. panerser ni hata, permulaan pidato. serser, sedikit, tidak berarti. serser parangena, perangainya adalah sedang. P.B.: jolo serser asa tortor, jolo tektek asa gondang, dulu geser kaki baru menari, duluan menata irama baru berdendang, artinya: yang lebih dulu baru yang lain.
483 seur serong, misalnya cara menyeberangi arus sungai.
484 siala I. ala. II. silang kecil pada tulisan Batak yang menandakan bunyi `o`. hasialan, idem. III. siala, nama sejenis tumbuhan yang bunganya dapat dimakan.
485 sialabane nama bagian, jatah, peruntukan, yang berlangsung pada upacara sewaktu menikahkan seorang gadis. sialabane ni na torop, sialabane ni suhut.
486 sialak = singgalak.
487 siannia galangon Err:509
488 siannia tungkolon Err:509
489 siarudan palang penyokong padi agar tidak rebah, juga: kawan, penyokong, penolong.
490 siarum lihat arum.
491 sibaso lihat baso IV.
492 sibit manibit, mencubit.
493 sibong anting-anting.
494 sibor pusing, pening. dipastap marsiborbor (mariboribor), dipukulnya ia sehingga kepalanya pusing, ditampar dengan amat geram.
495 sibursibur kulup.
496 siga masiga, cabik, robek, koyak. maniga, merobek. diparsigasiga, mencabik, dirobek-robek.
497 sigat manigat, membuka untuk meneliti, melihat ke dalam sesuatu. manigati, memeriksa, menyelidiki. sisagatan, sibak rambut, garis yang membelah rambut.
498 sige bambu panjang, yang togok dahannya dibiarkan supaya dapat dipakai sebagai tangga. ndang hasigean, tinggi sehingga tidak ada tangga yang dapat dipakai un-tuk memanjatnya, tidak mampu ditanggai karena tinggi.
499 sigop sigap, tangkas, cepat, lekas. pasigop, mempercepat, cepatkan, percepatlah.
500 sigor air kulit jeruk yang tajam rasanya, yang getir.
501 sigulandak landak. duri landak.
502 sigundal lihat gundal.
503 sihal sihalsihal, ganjal periuk, batu pengela.
504 sihala simarsihala, sejenis tumbuhan menjalar, lengkuas.
505 sihalsihal batu ganjal tungku yang digunakan bila batu tungku terlampau renggang.
506 sihap terbiasa, sigap. Sihar, tegar, ceria, gembira, riang, bersemangat, sering di-hubungkan dengan panaili atau bohi. sihar panailina, dia nampaknya gembira.
507 sihat garis-garis pada telapak tangan, sesisir pisang yang menyerupai tangan, kira-kira 10 s/d 25 biji. manjaha sihat ni tangan, garis-garis tangan darimana dibuat ramalan. manihathon, orang yang mau dibunuh untuk dijadikan pangulubalang mentalkinkan ka-ta-kata yang dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. panihat, abu orang yang dibunuh dengan cara demikian, juga tondinya. panihat, = pangulubalang.
508 sihil melengking suara, tinggi, nyaring mengenai suara.
509 sihim buah mallo yang asam rasanya dan dapat dimakan.
510 sihit miring. sihit tu siamun, miring, condong sedikit ke kanan. manihiti, menyayat secara berkeping-keping. sansihit, sekeping, sepotong. di-sihiti dagingku, ia menyayatku, aku memperoleh seram kulit karena itu.
511 sihol rasa rindu, kangen, keinginan, kerinduan, keinginan bertemu. masihol, rindu, kepingin, kangen. manghasiholhon, merindukan sesuatu, mengingini, mendambakan. hasihol, tanda mata, kenang-kenangan. daon ni sihol, obat rindu, kenangan, pemberian. sihol rohana, ia rindu, ia ingin.
512 sihorsihor belat, bebat bambu atau kayu, sepotong kayu yang dipakai untuk membidai sendi yang patah. manihornihori, membidai, membelat.
513 sihupi lihat hupi.
514 sik bunyi yang dibuat untuk mengusirayam, suara mengusik ayam. manikhon, mengusir, menghalau.
515 sikola sekolah. anak sikola, anak sekolah, murid sekolah. sikola metmet, sekolah rendah, sekolah dasar. sikola tinggi, perguruan tinggi. parsikolaan, lokal sekolah, kompleks sekolah. marsikola, pergi ke sekolah.
516 siksak berkilat, ada kilat, menerang. siksak hilap, cahaya kilat, sekilas lintas.
517 siksik I. masiksik, = maliklik. II. pasiksik, menarik ke atas, mengangkat ke atas.
518 silbak serpih, terserpih, suban, selumbar. masilbak, terbelah. angka silbak, idem. marsilbahan, berpecahan, semua terbelah, serpihan.
519 silbit tersentuh, sebentar disentuh, terjamah. manilbit, menyentuh, menjamah.
520 silgang masilgang, koyak, retak dan lepas. angka silgang, = idem.
521 sili = sitik, tidak sesuai, tidak cocok. parsilisili songon hoda na heheamon, tidak bertutup bersama-sama, tidak bersatu sebagai rahang kuda yang menguap. parsili, silih, orang-orangan yang dibuat dari batang pisang yang diletakkan oleh dukun di suatu tempat, supaya begu hinggap kesana sebagai pengganti orang yang sakit itu, pemalih.
522 silitonga lihat tonga.
523 sillak putih, metah, terang, jernih, cerah.
524 sillam petir, cahaya yang berkelebat di langit, kilat. sumillamsillam, berkilat-kilat.
525 silom I. = silam. II. sejenis tanaman.
526 silon sisilon, kuku, kuku jari.
527 silopate geraham bungsu, gigi geraham paling terakhir tumbuhnya.
528 silpe (bdk lipe) salah mengucapkan, keseleo lidah waktu berbicara (lapsus linquae).
529 silpok masilpok, patah. masilpok holiholi, tulang patah mengenai anggota tubuh.
530 silsil kemaluan laki-laki, pelir.
531 siltak masiltak, angka siltak, pecah, retak.
532 silumaksaijur bibit kandungan, embrio, buah yang belum masak (And) ( bdk langsa).
533 silup = silap.
534 simalolong lihat lolong II.
535 simangot (juga sumangot), arwah nenek moyang yang dihormati, roh keluarga yang meninggal, roh yang lebih tinggi derajatnya dari begu. hanya dengan memberikan pujaan tertentu oleh orang-orang yang ada pertalian keluarga dengan mereka begu bisa menjadi sumangot. parsimangotan, = simangot.
536 simatua mertua laki-laki/perempuan, bdk tua I.
537 simbaba diparsimbabahon, banyak berbicara mengenai orang (dari: baba) dipergunjingkan.
538 simbalbal diparsimbalbal, me-motong sedemikian sehingga mendapat serpih-serpih, tidak licin dipotong, dikampak dengan kasar sehingga banyak serpihan kasar.
539 simbil tersimpang, kesamping. pasimbilhon, mengenyampingkan, menyimpang ke samping, menyimpang dari jalan. dalan panimbilan, jalan simpangan, penyelewengan. Simbohan, jarum yang diperbuat dari bambu untuk mengerat misalnya jala, mengenai seorang yang nakal dikatakan. hori sada hulhulan bulu sada simbohan, pinapurpur ngalian, niulosan hodohan, serat segulungan, bambu sejarum rajut, kalau diuapkan kedinginan, diselimuti kepanasan.
540 simbora tembaga, timah, lebih tepat. simbora tano, timah. simbora ranggas, timah putih. parsimboraan, amulet, jimat dari timah hitam untuk melindungi terhadap roh-roh jahat dan dibawa sebagai kalung leher.
541 simborgo dingin, sejuk. simborgoon, berpenyakit encok.
542 siminik (dari si menek) anak kecil.
543 simo silau, samar, tersembunyi. P.B: simo pidong di asarna, molo ditadinghon, didapothon morana, seekor burung tersembunyi di sarangnya bila itu ditinggalkannya maka ia dalam bahaya. simosimo, apa yang tersembunyi. hasimoon, rahasia. Simon, simon ari, senja, hari berkabut tebal.
544 simorubun = orang tua (And).
545 simpar campur baur, tidak pada tempatnya. pasimbar, tidak teratur, campur baur, bersimpang siur.
546 simpe tutup tagan (tempat kapur).
547 simpu mangunsimpu, berjongkok dengan duduk di tumit, duduk berjongkok, berpeluk lutut.
548 simsim = gotap.
549 simung manimungnimung, lari diam-diam.
550 sinabulan sejenis pohon besar.
551 sinapang sejenis senapang model lama.
552 sindak = I. dinaikkan, ke atas diarahkan. pasindakhon, menegakkan, menaikkan, mengangkat pandangan, membuat menengadah mata. sipasindak panaili (bohi), apa yang membuat orang gembira. II. sumindak, lari. parsindak, netral, penengah, tidak berat sebelah.
553 sindar sinar terang, sinar, cahaya. sindar ni api, cahaya api. manindar, sumindar, menyinari, memancarkan sinar, bercahaya.
554 sindom = suda. diparsimdomhon goarna, sering menyebut namanya, yang sebenarnya tidak boleh disebut.
555 sindor I. gadai, jual gadai. manindori, memberikan gadai sebagai jaminan hutang. II. tarsindor mata, silap mata karena menyangka seseorang seperti orang lain. manghasindorsindorhon, masih melihat seorang yang telah meninggal dalam bayangan.
556 singada pasingada, membungkukkan kepala ke belakang.
557 singap condong ke depan, miring mengenai rumah Batak bagian muka. marsingap, rumah berdingding miring, condong ke depan.
558 singar maningarhon, memelah di tengah-tengah, memelah dua. Singgalak, jatuh terlentang, membaring di atas punggung. maninggalak, membungkukkan di-ri ke belakang, tidur dengan punggung ke bawah.
559 singgalu marsinggaluan, beda, tidak cocok satu sama lain, tidak dapat disesuaikan mengenai dua potong kayu, juga mengenai orang.
560 singgapot perangkap tikus.
561 singgar singgarsinggar, hujan rintik-rintik di siang hari, gerimis sewaktu matahari bersinar.
562 singgip I. penjepit jenggot. maninggip, mencabut jenggot dengan penjepit. II. singgip, sedikit sekaligus, dekat pada akhirnya, hampir habis, di tepi sekali.
563 singgok singgohan, termengkelan, tersengguk tenggorokan, tersentak, tersedu-sedu. sumaringgok, bdk saringgok.
564 singgolom sejenis pohon kayu.
565 singgorar sejenis rotan.
566 singgorik marsinggorik, memanjat seperti monyet yaitu dengan mempergunakan tangan dan kaki tanpa menyentuh pohon kayu itu oleh badan. diparsinggorikhon, memakai sesuatu (misalnya tangan) untuk memanjat.
567 singik = singit.
568 singir piutang, kredit. parsingir, perutangan, kreditor. paningir, idem. parsingiran, orang kepada siapa kita berpiutang, orang utangan, debitor. P.B.: habang ma talaktak di rondang ni bulan, molo halak na metmet singir gabe utang, burung talaktak terbang di cahaya bulan, bila seorang tidak berarti atau rendah maka piutangnya menjadi hutang.
569 singkala nama sejenis kartu judi.
570 singkalo cacad, kesalahan, = tihas.
571 singkam sejenis pohon kayu besar. lobu singkam, nama daerah. singkam mabarbar, = parbadaan, dalam bahasa begu siar(= medium).
572 singki (juga ginsi), berubah, bertukar, berganti. maningki, mengganti, mengubah, menukar. pasingki rupa, menukar pakaian, bersalin pakaian.
573 singkop cukup, sampai, selesai dengan baik, memadai, tuntas. pasingkop, cukup sediakan, cukupkan, bereskan.
574 singkor marsingkor, kurus, papa, merana, celaka, dalam keadaan sengsara.
575 singkora hari ke-6 pada penanggalan Batak. singkora mora turun, hari ke-20. singkora duduk, hari ke-27. singkora purnama, hari ke-13. singkora, juga tanda 'o' dalam tulisan Batak (= hasiala).
576 singkoram cengkeram, agunan, jaminan, tahanan, gadai yang harus diberikan sewaktu meminjam uang misalnya tanah ladang. maningkoramhon, memberikan se-suatu sebagai gadai, mencengkeramkan sesuatu, menggadaikan.
577 singkoru enjelai, sejenis rumput tinggi yang buahnya berbiji-biji. singkoru eme, sejenis 'sikoru' yang dapat dimakan. singkoru batu, sejenis 'singkoru' yang tidak dapat dimakan. ucapan selamat yang bersifat umum. tubuan laklak tubuan singkoru, tubuan anak tubuan boru.
578 singkosingko = dahanan dalam bahasa persembahan, atau bahasa dukun.
579 singkot (bdk sangkot) maningkot, menggantungkan diri, kemudian pada umumnya membunuh diri. paningkotan, alat dengan mana orang membunuh diri. sumingkothon tali, melilitkan tali pada sesuatu, menyangkutkan tali, mengikatkan tali pada sesuatu.
580 singom katup, rapat tertutup, pas satu sama lain misalnya tutup.
581 singot lihat ingot. tarsingot, tentang, mengenai, teringat akan sesuatu dengan sayu. singot ni rohana, peringatan yang sayu, terkenang di hatinya. pasingot, = paingot.
582 sining mandul mengenai ternak.
583 sinok I. terasa enak, tenang, tetap, puas. sinok modom, nyenyak, tenang tidur, tak terganggu. manghasinokhon, be-roleh sesuatu yang disukai. sisinoksinok, milik yang hanya dipunyai seorang yang tidak usah dibagi-bagikan. parhasinok ma i, makanlah itu sendirian. II. bingkai panjang pada papan rumah Batak.
584 sinonangon obrolan, cengkerama, omongan enteng.
585 sinsal maninsal, memarahi, menghukum, mencela, mencemooh, menegur.
586 sintap sebatas, dalam, intap.
587 sintong benar, tepat, persis, betul. hasintongan, kebenaran. hasisintong, kebenaran, ketepatan. marhasintonghon (diparhasintong), membenarkan, percaya, mengaku benar. sintong saratus, persis seratus, betul seratus.
588 sinur bertambah banyak, ber-kembang biak mengenai ternak. ungkapan: sinur na itapahan, gabe na itaula, mudah-mudahan ternak kita bertambah, pekerjaan kita berhasil. Sio, tertutup, tak terkena hujan, terlindung terhadap hujan dan matahari, teduh. manisio, mencari perlindungan terhadap hujan, tempat berteduh. panisioan, tempat bersembunyi terhadap hujan, untuk berlindung terhadap hujan, tempat berteduh. siosio, idem. marsiosio, tidak memandang dengan mata karena penyakit atau takut, berkedip-kedip.
589 siok tiruan bunyi: suara anak ayam. sioksiok, mencicit mengenai anak ayam, berciap-ciap, karena kehilangan induk atau karena lapar.
590 sipal celaka, papa, sengsara. marsipal, dalam keadaan sengsara, merana, melarat. pasipalsipalhon, menyiksa orang. Sipan, tapir, babi gajah.
591 sipata kadang-kadang, sekali-sekali.
592 sipon sejenis baion.
593 sirabun abu api (dari: sira rabun?).
594 siragong (sira agong), abu yang halus, debu. diparsiragongi, diperabukan, misalnya mayat, dibakar hingga menjadi debu.
595 sirapege bumbu, makanan yang enak, karena dibubuhi dengan sira dan pege.
596 sirim manirimi, memperkosa perempuan, mengendapi binatang buruan.
597 sirimani lihat riman.
598 sirnip penuh muatan, penuh sampai pinggir bagian atas, sangat berlimpah mengenai bejana. P.B.: sirnip so gok marlobilobi hurangan, dikatakan mengenai seorang pembual yang mengatakan sudah melimpah tetapi belum penuh, dikatakan ia sudah berlebih-lebihan tetapi ia kekurangan.
599 sirpang simpang, perempatan. manirpang, mengambil jalan simpangan, menyimpang.
600 sirsir I. diukur dengan tepat, pas, persis. sirsir sataon, persis setahun, setahun penuh. manirsiri, kerja dengan betul sehingga cocok, mengakhiri pekerjaan. II. manirsir, menabur, menghambur. manisirhon, menghamburkan, menaburkan sesuatu, menyerakkan.
601 sise (sebenarnya: 'ise' bertanya?), manise, menanya, menapa, menegur. sisesan, anak sisean, murid. sebenarnya: yang harus bertanya. paniseon, tiba-tiba jatuh sakit oleh karena ada begu yang menyapanya. P.B.: diorong asu na so ompuna, paniseaon na so padanna, anjing menggonggom terhadap bukan tuannya, dengan siapa ia tidak berhubungan, dia tanya.
602 sisean lihat sise.
603 siset sejenis burung.
604 sisilon kuku pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki, cakar pada binatang dan burung. danggoldanggol sisilon, suam-suam kuku.
605 sitabeon ikat kepala, kerudung duka (And).
606 sitamalun lihat talun.
607 sitik tergeliat, keseleo, gampang tersinggung, tidak serasi, tidak sesuai. sitik marroha, berpikiran salah, tidak sesuai, mudah marah. manjalahi sitik, mencari alasan untuk membuat sesuatu yang jahat, yang jelek. pasitikhon, salah urat, memisahkan orang yang tidak serasi. otik sitik, godang sega, sedikit salah, banyak orang binasa karenanya, sedikit salah, banyak rusak.
608 soada
609 soara suara, bunyi, nada. marsoara na gogo, bersuara keras, berbicara dengan suara yang kuat. dipagogo ma soarana, dia berbicara dengan suara nyaring, dipernyaringlah suaranya. didok soarana, jawabnya, ia berkata. marsoara, berkata, berbunyi, bersuara, berbicara.
610 sobal = mahap.
611 sobasoba sejenis kupu-kupu (malam).
612 sobo sembuh, tenang, reda, membaik. sobo rimasna, marahnya sudah reda, reda kemarahannya. sobo arsakna, kepahitannya, dukacitanya sudah puas. manobonoboi, menghibur, menenangkan. sobo, juga: tidak jelas dikenal. sobosobo imbulu, penentuan waktu: senja waktu mana orang tidak dapat lagi melihat dengan terang bulu tangan yang halus. sobo tulis, berganti mengenai buluh ternak yang mudah. sobosobo, belukar yang diseret di atas lobang bibit (niordang) untuk menutupinya dengan tanah.
613 sobu hidupkan api, lepas, sibuk, rajin pada sesuatu. manobu api, menutup api dengan abu, agar jangan padam betul. sobuon, tumpukan kulit padi, sekam, kulit tipis pada padi yang sewaktu menumbuknya menjadi lepas (ditebarkan pada api agar tidak mati). tano sobusobu, tanah yang lembek (seperti sobuon).
614 sobur manobur, marsobur, minum dengan rakus mengenai binatang. pasoburhon, memberi minum. sisobur tuak, peminum tuak. disobur ateate, merasa dirinya kering dalam hati. soburan, tempat minum, perminuman ternak.
615 sodam manodam, mengenai, membuat kena.
616 sodang tarsodang, tidak cocok, tidak sesuai, tidak pantas pada parmanuhon. Soding, jauh, tersendiri, terpisah dari yang lain, sunyi, terpencil. na soding, sodingsoding, kesunyian, tempat yang jauh, terpencil. soding jolo, sudut kanan bagian muka rumah Batak. soding pudi, sudut kiri bagian belakang rumah Batak.
617 sogam yang membuat sakit hati, bising, kepanasan, gelisah.
618 sogar segar, tegar, sehat, biasanya dipakai dengan panaili.
619 sogi = suhi, segi, sudut.
620 sogir penuh bahaya. berbahaya mengenai manusia terhadap siapa orang harus waspada, berhati-hati terhadap, waspada, was-was.
621 sogit I. mabiar. manogitnogit, takut. II. bona pasogit = bona pinasa, kampung halaman, tempat kelahiran, daerah asal-usul nenek moyang.
622 sogot I. pagi-pagi benar, pada pagi hari. marsogotna i, keesokan harinya. sumogot, pagi-pagi benar. sansogot, satu hari pagi sebagai tanda ukuran misalnya dalan (ulaon) sansogot. na sogot, na sogotan, tadi pagi. panogotan, apa yang dibuat pagi-pagi sebelum makan. juga: hal makan pagi-pagi benar. mangan panogotan, serapan pagi. pasogot, membuat sesuatu lebih pagi. dipasogot hehe, cepat bangun pagi-pagi. II. marsogot, besok. sadari sogot (marsogot), hari besok. manogot, besok pagi. bodari sogot, besok malam. III. sogot, = yang akan datang. na masa sogot, apa yang terjadi pada masa depan. sogotsogot ni ari, hari-hari yang akan datang, kelak di kemudian hari.
623 soha manohanoha, mendiamkan orang.
624 sohal manohal, menyekal mulut dengan nasi (kata yang kasar). sohali, segar, baharu, hidup baru.
625 sohot I. kawin, nikah, berhenti, selesai, istirahat. mansohot, berhenti. pasohothon, memperhentikan, mengawinkan. hasohotan, tempat dimana sesuatu berhenti, tinggal, pernikahan, tempat menetap. marhasohotan = mansohot bogasna, telah berkeluarga, berumatangga, telah kawin. II. manohoti, memeriksa sedalam-dalamnya, menyelidiki. Soit, I. ansosoit, sejenis tumbuhan dengan daun berduri. II. tulang pinggul, tulang pangkal paha.
626 soksok I. sumber, asal, mula. soksok ni aek, mata air. II. manoksok, hangus, terbakar. manoksohi, membakar hangus sesuatu.
627 solam suci, murni, saleh, ta-wakal, alim. na pitu hali so-lam, sangat suci, tujuh kali alim.
628 solgap manolgap, menangkap, melahap.
629 solhap = sohal.
630 solhot dekat, tidak jauh, masih berhubungan dekat, akrab, karib, sanak. solhot tu, erat pertalian keluarga kepada, dekat pada. na sumolhot, kerabat yang terdekat, famili. pasolhothon, mendekati, mendekatkan, mengakrabkan. sihasolhotan, seorang yang famili dekat, anggota keluarga dekat, kerabat.
631 soli gansi do uhum, sisolisoli gogo, sama-sama hak pada kedua belah pihak. sisolisoli, sama-sama hak duabelah pihak.
632 sollop I. manollophon, mengumbatkan, membenamkan sebahagian, memasukkan, mencucukkan. manollop, menyisipkan kapal yang bocor, memperbaiki. II. sakit perut disertai muntah. sollopan, menderita penyakit ini.
633 sollut tidak cocok satu sama lain misalnya makanan, berlawanan selera.
634 solobean dewa danau, batu di dasar danau Toba yang dipercayai sebagai persemayaman hantu air dan tak pernah kelihatan.
635 solpa I. kayu busuk yang terdapat di dalam tanah. II. dekat mengenai musuh, berada di hadapan. manolpai, menyerang, menangkap.
636 solpot epileptis, sawan, penyakit ayan. solpoton, menderita epilepsi, menderita penyakit ayan.
637 solpu = salpu.
638 solsol I. tobat, sesal. solsol ni roha, sesal, penyesalan. manolsoli, menyesali. husolsoli rohangku, kusesali diriku, aku menyesal. disolsoli bagina, ia menyesal, disesali nasibnya. tarsolsol bagi, bersusah hati, penuh sesal, tak hendak mengulangi lagi. nanget masisungkunan, unang masisolsolan, amit-amit bertanya jawab, jangan sampai saling menyesal. panolsolion, penyesalan. II. itok solsol, sejenis ikan yang masuk jala, mati karena takut dan sakit hati. unang hamu songon itok solsol, jangan hilang keberanianmu.
639 soluk caplok, tukar tempat, sebagai pengganti seseorang atau sesuatu. soluk, sebagai penggantinya. manoluk, menggantikan sesuatu atau seseorang. manolukhon, menggantikan, menukarkan tempat. aek manoluk miak, minyak menggantikan air. masisoluhan, marsoluksoluhan, saling menggantikan, silih berganti.
640 solup liter ukuran, takaran padi (beras) dari bambu: 3-4 bale. manolupi, mengukur dengan solup ini, menakari.
641 somal biasa, lumrah, sudah biasa, lazim. hasomalan, kebiasaan. pasomalsomal, membiasakan, melakukan berulang-ulang, membiasa-biasakan. somalna do peamna, lihat peam.
642 somang semang. induk somang, tuan, majikan, induk semang. anak somang, anak semang, bawahan, kenek.
643 sombob sosombopon, mengesak-esak, menangis bersedu-sedu karena dukacita.
644 sombu lega, sembu, puas, senang, biar, terpenuhi, mengenai dahaga, balasan, marah, keinginan. pasombuhon, membiarkan, mengizinkan, memuaskan.
645 sombul manombul, mencet warna gelap. abit na sinombul, kain yang diwarnai gelap.
646 sombut manginsombut, = mangonai, menimpa seseorang misalnya hukuman, amarah, pembalasan.
647 somong I. tarsomong, kedapatan, datang secara tiba-tiba dan berbuat sesuatu dengan tergopoh-gopoh, membuat dirinya terseret, terbawa-bawa. II. batu somong, sejenis batu.
648 somor marah, gusar, rusuh. manghasomorhon, marah terhadap seseorang atau sesuatu. somorsomor, sejenis begu. anak somorsomor, anak yang jahat yang membuat orang tuanya sakit hati. imbulu somorsomor, bulu pada tubuh manusia dan kuda yang menandakan bahwa orang itu atau kuda itu tidak berharga. pada umumnya: tidak berharga. hepeng somorsomor, yang membawa celaka yaitu uang curian.
649 somot semat. mansomot, manomot, menyemat, diikat dengan rotan misalnya saong. somotsomot, sejenis rumput, yang bijinya melekat pada kain.
650 sompa = tompu. Sompit, sempit.
651 sompol = sumpol.
652 sompor bandel, nakal, kurang ajar, rewel mengenai binatang, walaupun diusir, terus datang kembali atau mengenai pencuri.
653 sompung terburu-buru, dengan tidak berembuk.
654 sonak pasang naik, datang mengenai gelombang laut.
655 sonang bahagia, senang. marsonangsonang, hidup tenang dan damai, bersenang-senang. pasonanghon, menyenangkan, dibuat tenang. hasonangan, kesenangan, ketenangan.
656 sonduk senduk. manonduk, menyendok, memberi orang makan sebagai penumpang di rumah. marsonduk hela, menantu laki-laki yang tinggal di rumahnya, makan dan bekerja. hela sonduhan, menantu seperti itu. parsonduk, ibu rumah, nyonya rumah, bini (pengusaha dapur). ndang diboto marsonduk, ia tidak dapat mengatur rumah tangga dengan baik. sinonduk, sinonduk mangan, suami, laki yaitu orang untuk siapa si isteri menyendok. sonduhan, anak sonduk, pesuruh atau pelayan perempuan yang diberi makanan dan harus bekerja untuknya.
657 songa sejenis bambu yang dipakai untuk menganyam anduri.
658 songe seram, menakutkan, menimbulkan rasa takut, angker.
659 songgak I. manonggak, manonggahi, menyenggak, membentak, menghardik, menyapa dengan perkataan yang keras. II. sejenis pohon kayu.
660 songgop turun dari langit, hinggap, bertengger mengenai begu, burung, hormat, kekayaan. hasonggopan, tempat hinggap misalnya burung, tempat bertengger. pasonggophon tu, membuat pergi ke sesuatu, menghinggapkan, dikenakan kepada seseorang misalnya hukuman, mengalamatkan (sesuatu yang kurang kurang baik) kepada.
661 songgot terkejut, tiba-tiba, mendadak. manonggoti, mengejutkan orang. tarsonggot, terkejut, kaget. songgotsonggot, kekuatiran, kuatir, kejutan.
662 songik berbau busuk, tengik, tajam mengenai bau, sengit.
663 songka I. ular yang berbisa. II. karang.
664 songkal penuh wibawa, tak terhampiri, tidak dapat didekati, mulia, sering dipakai dalam hubungan: na songkal nabadia misalnya mengenai sombaon.
665 songkar mistar yang menghubungi kasau. manongkar, merenggangkan sesuatu.
666 songke cukai, sejumlah uang yang diterima bangkir pada permainan.
667 songkik (bdk pongkik), mamongkihi, mencekik seseorang. tarsongkik, tercekik.
668 songkir gagang, tangkai alat perkakas misalnya kapak.
669 songkong manongkong, memegang, mencengkeram, menahan, tidak dibenarkan pergi misalnya orang yang berutang.
670 songkor penyakit yang berat.
671 songkung mulia, terhormat, dihormati (Angkola).
672 songon seperti, bagai (memperbandingkan). songon api, seperti api. songon dia? bagaimana? seperti apa? songon on, songon i, seperti ini, begitu. sisongon on, yang seperti ini, seperti cara ini. songon na, seolah-olah, seakan-akan. dipalua songon na so ditanda ahu, dibuatnya seolah-olah ia tidak mengenal saya. tarsongon, kira-kira seperti, bagaikan. songon songon i, begitu-begitulah, begitu itu sajalah.
673 songsang luntur mengenai warna.
674 songti kesaktian. hasontion, idem.
675 sonom sangat rindu akan, sangat kepingin kepada, kangen sekali.
676 sonsam terban dan tarbalik.
677 sonson tersodor di hadapan seseorang, berada dekat di muka orang. sonson di jolom, ada di hadapanmu. manonsonhon, memaksa masuk, menggeser. manonsonhon baru, menyodorkan anaknya perempuan untuk membayar hutang.
678 sonsong hambat, hembang, tutup jalan, tersumbat. manongsong, menghambat, menyumbat. songsong rak, batas antara dada dan badan bagian bawah dekat rongga badan P.B.: ndang tarsongsong mata ni ari binsar, orang tidak dapat meng- hambat matahari terbit, artinya: bila seorang naik misalnya naik pangkat, kedudukannya bertambah tinggi, tidak suatu pun yang dapat menghalangi membuat dia cemburu.
679 sonsongultop penyengat.
680 sontang sejenis pohon kayu.
681 sonti terawat baik, baik tersimpan, tetap mengenai undang-undang. sonti di patik, tetap, tidak dapat diobah-obah, tak tergugat. sonti marugasan, berlaku hati-hati dengan pekerjaan, dengan urusan, rawat betul akan barang milik.
682 sonting = sunting II. parsontingan, persuntingan.
683 sopa sepah = sopasopa, sepah, bungkil, ampas, limbah, bagian yang tak berguna lagi.
684 sopar subur.
685 sopit = gogot.
686 sopo lumbung padi, di bawah atap disimpan padi, di ruang terbuka tempat menerima tamu serta tempat mengadakan pertemuan, di atas juga tidur para pemuda.
687 sopot manopot, memotong pohon kayu dekat tanah, dekat ke pangkal. sopot so marama so marina, kehilangan orang tua sewaktu kecil, yatim piatu.
688 sopsam jatuh, rebah, terjatuh, roboh.
689 sopsop manopsop, menghisap. disopsop ateate, merasa diri kekeringan, rasa menghisap di uluhati. disopsop mudar, lintah, penghisap darah.
690 sopu sepuh. manopu, memadamkan kapur. mengeraskan besi yang hangat dengan memasukkan ke dalam air.
691 sor rusak mengenai besi yang terlampau lama berada dalam api. tarsor, kedatangan dengan tiba-tiba menjadi sial, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai, dengan tiada pengharapan, terlanjur.
692 sorat berat, penuh muatan, bermuatan berat, sarat. P.B.: na sorat di ulu sorat di butuha, siapa yang telah bekerja keras, ia makan banyak. pasorathon, memberatkan, dibuat berat. sorat sahalak, beban untuk satu orang, pas untuk dibawa satu orang.
693 sorba tuan sorba di banua, nama nenek moyang orang Batak.
694 sorbit masisorbitan, gemerlapan, berkilau-kilauan, masing-masing memancarkan cahaya.
695 sorbuk serbuk. bubuk.
696 sordak palang pintu di dalam rumah. manordak, memalang, mengunci, menggeserkan palang untuk mengunci pintu.
697 sordam serdam, seruling.
698 sordit enak, cocok satu sama lain mengnai lauk pauk.
699 sorgang manorgang, membentak supaya jera, membantah, mempertakutkan, menggerantang. panorgangon, cara menggerantang seseorang dsb, juga: jimat dengan maksud seperti ini.
700 sorha roda. alat atau jentera untuk memintal kapas jadi benang, jentera pemintal, rahat.
701 soribalanga buku panggul.
702 soridadu = soldadu, serdadu, prajurit.
703 soridandan sejenis penyakit, yang membuat anggota gerak bengkok, pengkor.
704 sorigala serigala.
705 sorik bulu sorik, sejenis bambu.
706 soring manoringi, mengucapkan mantera.
707 soripada nama dewa saudara laki-laki Batara guru dan Mangalabulan: juga kata halus untuk isteri (Angkola). inanta soripada, isteri-isteri kita, para wanita. P.B.: ndang olo tuk ulaon, ia so soripada patukhon, tidak sesuatu pekerjaan akan terlaksana tanpa bantuan para isteri. Sormin, cermin. sorminan, idem, jendela kaca.
708 sorna pemberian, berupa beras yang diberikan kepada sanak saudara yang menyelenggarakan pesta. mangido sorna, meminta bantuan kepada kaum kerabat bila hendak mengadakan pesta. sornasorna ni Debata, anugerah, karunia.
709 sornga tiba-tiba, tidak disangka, saling menubruk, bertabrakan.
710 sorngot mendadak, tiba-tiba. sahit sorngot, penyakit yang tiba-tiba muncul, penyakit mendadak.
711 sornop I. masuk ke dalam air, tercelup air. manornophon, mencelupkan ke dalam air, membasahi, memasukkan ke dalam air. II. = tole, maju.
712 soro I. manoro, menerkam, merenggut, menangkap, memegang, merampas mengerkah mengenai binatang buas, menyambar mengenai kilat. manorohon hata, segera menjawab, juga memajukan kata kepada seseorang. masipansorohon hatana, masing-masing memajukan masalahnya. manorohon langka, bersegera, menggesa. disoro porhas, disambar petir. sisoro aek, nama sejenis burung yang hidup dalam air. II. = sori.
713 soron panaroni, selir, gundik. ina panoroni, ibu tiri. ama panoroni, bapa tiri, ayah tiri. anak na sinoronan, anak tiri yang diambil dari perkawinan lain.
714 sorpa manorpa, memegang, menangkap.
715 sorpi manorpi, melipat.
716 sorpo = songgot. manorponorpo, mengejutkan, membuat ter-kejut. begu sorpo, penyakit tiba-tiba disebabkan sekonyong-konyong melihat begu dan membuat dia terkejut.
717 sorsor manorsor, menumbuk padi untuk pertama kalinya. manduahali, untuk kedua kalinya. mangosas, untuk ketiga kalinya, menumbuk sampai semua terkelupas.
718 sorta manis, santun, alim, ramah. dipasorta pangalahona, dia berlaku manis, bersikap alim, berlaku sopan santun.
719 soru sejenis perangkap tikus terdiri dari seutas jerat yang digantungkan pada bambu.
720 sorur sesuai, cocok. uli rupana sorur ro di matana, dia cantik sampai pada matanya yang sesuai dengan kecantikannya. hasoruran ni roha, kawan dengan siapa kita sesuai, cocok, yang berkenan di hati, teman akrab.
721 sosa = sesa, hapus. manosa, menghapus, merombak misalnya bendungan. sosa, sikat atau penyapu dipakai untuk membasahi benang sewaktu bertenun.
722 sosak manosak, merepotkan, mendesak. manosahi, menyesak, menindis orang, menyempitkan. tarsosak tersesak dalam kesempitan, dalam kesusahan, melarat. hasosahan, dalam keadaan sulit, kesesahan.
723 sosal manosalhon, mendesak. panosal, desakan.
724 sosar alas, lapik, daun atau ranting tempat meletakkan potongan-potongan daging, yang dicincang.
725 sosombopon bdk sombop.
726 sosop manosopi, menutup, memakal menimbun misalnya lobang. mengarsir gambaran. sosop, dipenuhi, ditambahi, tertimbun, tertutup.
727 sosot rapat, padat, dekat satu sama lain. manosoti hata, mengatakan segala-galanya dengan jelas. marsisosoti, berdiri tidak sama rapat, rapat tak menentu jaraknya.
728 soting marsotingsoting, ber-kilau-kilauan di muka mata, gemerlapan.
729 sotok manotok, menyengat mengenai serangga. disotohi ateatena, = digotili, rasanya dipijit-pijit dalam badannya, rasa nyeri di uluhati.
730 sotop manotop, menyengat mengenai serangga.
731 sotul nama sejenis pohon yang berbuah.
732 suan manuan, tanam, menanam. manuan patik membuat undang-undang, menentukan hukum. manuan hata, mengedarkan berita, desas-desus, menyebarkan berita. manuan bada, menggalakkan perselisihan, menyebabkan persengketaan. manuan lagu, membuat baik, melakukan sesuatu yang baik, menanam budi. manuan dengke, memasukkan ikan ke dalam kolam. suansuanan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. sinuan tunas, putera, anak laki-laki (And). sinuan beu, = boru (And). na marsinuan, = ama (And).
733 suasae mansuasaehon, dipansuasaehon, memboroskan, membuang-buang, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan.
734 sudol sudolsudol, kedendaman, pembalasan. pasudolhon, membalas sesuatu, membalaskan, membalas kejahatan.
735 suga duri. tarsuga, terinjak duri, kena duri. marsuga, berduri.
736 sugal = hehe. sugal sahit, kambuh, timbul, bangkit penyakit. sugal rohana, dia menjadi marah, bangkit amarahnya.
737 sugam resah, sakit hati, jengkel.
738 sugapa bibir pukat atau bubu yang mencuat ke dalam yang diperbuat sedemikian rupa sehingga ikan tidak dapat keluar lagi.
739 sugari juga bila, andai kata, jikalau, bila sesuatu, sekiranya. sugari sura, = aut sura, seandainya, bahwa sesuatu.
740 sugut sembunyi, rondok, runtuh, jatuh pada lutut. tarsugut, tersempit, terpojok, merondok, bersembunyi.
741 suhar terbalik. marsuhar, dalam keadaan terbalik. P.B.: hea marsuhar ulu ni na mate maup, pernah kepala orang yang tenggelam terletak di sebelah hulu (biasanya mayat hanyut dengan kepala sebelah hilir: biasanya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan). suhar di rohana, menurut tanggapannya adalah salah, bertentangan dengan perasaannya. pasuhar, memalikkan. manuhar, melawan, menentang seseorang. panuhari, kebalikannya, yang sifatnya justru sebaliknya.
742 suhat I. sukat, takar, ukuran. suhatsuhat, ukuran. manuhat, menghitung, mengukur (baik mengenai panjangnya maupun mengenai banyaknya). P.B: ndang piga halak sililit bolonna sisuhat ginjangna, tidak berapa orang yang mengetahui tentang dirinya sendiri. marsuhat di ho, itu bergantung kepadamu, terserah kaulah. parsuhatan, cara mengukur. ndang hasuhatan, tidak dapat di ukur, sangat besar. II. sejenis tumbuhan, ubi talas, keladi. III. jabu suhat, kiri muka lantai rumah Batak tradisional.
743 suhe ( = sungke), manuhe, me-ninggikan, meningkatkan, mengangkat.
744 suhi segi, sudut. suhi ni tangan, siku tangan. suhisuhi, segi-segi, sudut-sudut, penjuru. sitolusuhi, tiga sudut. siopatsuhi, empat sudut. suhi ni ampang na opat, nama bagian perkawinan perempuan, lihat ampang. suhi, diasingkan, dicadangkan, tersendiri, terpencil, lain bagian. marsuhisuhi, bersudut, bersegi-segi, bersiku-siku.
745 suhung membungkuk, bengkok, tangan dan kaki diikat bersama-sama. manuhung, mengikat orang secara ini.
746 suhut tuan rumah, penyelenggara pesta. hasuhuton, bertindak sebagai tuan rumah, pimpinan, pemimpin, penanggung jawab. manghasuhuthon, memimpin sebagai tuan rumah, memegang peran sebagai suhut.
747 suksuk (bdk gukguk), padat berisi, penuh dengan melebihi ukuran, sangat penuh, melimpah mengenai benda-benda bukan cairan. manusukhon, membuat berkepala, ditakar dengan melimpah, memadati penuh, mengisi sepenuh-penuhnya. manaluksuk, membubung, meningkat.
748 sulak berbalas, berbalik.
749 sulandak sikulandak. Sulandit, lihat landit.
750 sulangat jala yang bersegi empat yang dipegang pada sebuah batang besi. sulangat durung, berbentuk empat segi seperti jala itu. marsulangat, menyampakkan jala, menjala.
751 sulangsalik hiruk-pikuk seperti orang di pasar.
752 sulasi pohon selasih.
753 sulean lebih dari kenyang, sedemikian banyaknya diterima sehingga tidak ada satupun yang tinggal, beruntung.
754 sulhut manulhut, membakar.
755 suligi lembing dari bambu.
756 sulingkit manulingkit, meneliti, menyelidiki, menduga, menginterrogasi, menanyai sampai hal sekecil-kecilnya.
757 sulon berhenti dalam perjalanan, tertahan. manulon memperhentikan, menahan. mangulon, beristirahat, berhenti.
758 sumanggo bumi (And).
759 sumangot = simangot.
760 sumban balok-balok atasan yang memanjang pada rumah dalam mana tiang-tiang dihubungkan dengan pasak dan lubang dan di atas mana atap terletak. sumban na tangging, sejenis sumpah, lihat gana.
761 sumbia anak pelanting, peluru ketapel. hasumbiaan, dilukai juga dengan kata-kata, terluka perasaan, terserang perkataan.
762 sumpa sumpah. marsumpa, bersumpah.
763 sumpangsamping penuh dengan luka-luka.
764 sumpat enggan, segan, tidak mau, yang dapat dirasakan dari nada suaranya.
765 sumpol tersumbat, tertahan arus, tak jalan aliran. manumpol, menumpatkan, membendung, menyumbat.
766 sumung manumung, memegang, menangkap.
767 sumurut lihat surut.
768 suna I. manuna, menyatakan sesuatu yang sebenarnya kebalikan yang dimaksud. II. suna, terlampau banyak sekaligus, membludak.
769 sundat batal, dikansel, tidak jadi, berhalangan. manundati, mencegah, menggagalkan, menghalangi, menghambat, membatalkan, menangguhkan. sundat hami masipaidaan, tidak jadi kami saling melihat, batal kami bertemu.
770 sunde asal, mula. mulak sunde, kembali kepada asalnya misalnya pembicaraan sesuatu masalah dikembalikan kepada orang yang memulainya.
771 sundung condong, miring berdirinya, cenderung, teleng. dompak sudungna do marumpak hau, pohon kayu rebah ke arah ia teleng.
772 sundur manundur, = sumundur, menjajahi, membicarakan, menguraikan suatu masalah, perkara atau urusan. sumundur pangulu, mengirim seorang penegah untuk memeriksa perkara itu.
773 sungar manungar, mendongak, menarik hidung ke atas mengenai hidung kerbau yang dilubangi. manungarnungar, menarik hidung ke atas sebagai tanda penghinaan yang sebesar-besarnya.
774 sunge sungai. sisobur aek sasunge, penyedot air sesungai, sebutan pada orang yang dapat membelah dirinya terhadap banyak orang. sibola aek sasunge, orang yang memelah sungai, yang memecah belah orang-orang yang bersahabat, yang menghasut kaum kerabat satu sama lain.
775 sunggam manunggam, minum langsung dari tabung, membungkukkan diri sewaktu makan dan minum. manunggam mangan, makan dengan membungkuk. masisunggaman, dengan saling mengunjungi untuk menyelesaikan suatu perkara, masalah.
776 sunggapa = sagapa.
777 sunggilsunggil seutas tali yang diikatkan pada hidung kerbau atau lembu yang membuat dia tidak dapat lari, cucuk hidung kerbau.
778 sunggu (bdk runggu), berkumpul dengan lengkap, berkerumun datang. ompu Sunggu, nama marga.
779 sunggul manunggul, membangunkan orang yang sedang tidur. mengusir binatang, menimbulkan, menyebabkan kegembiraan, marah, sakit hati, kebencian. tarsunggul, terbangun, teringat, terkenang. sisunggul singir, orang yang menuntut piutang yang lama.
780 sungka enggan, sukar untuk dibuat misalnya membawa air ke atas gunung, sungkan. manungka, lemah, tidak menyanggupi. sungka roha (di roha), sulit untuk dibuat, untuk dilaksanakan, sungkan. sinungkasungka, orang harus dicoba walaupun sulit. diharuskan. ndang tarsungka ahu, saya tidak dapat melaksanakannya, tak sanggup aku. Sungkalit, berat, sulit, sukar. si Manungkalit, nama daerah dan marga di Silindung.
781 sungke manungke, mengangkat muatan untuk dibawa.
782 sungkil berani, perkasa, terlalu berani.
783 sungko manungkoi, memeriksa dengan teliti, meneliti.
784 sungkot tersangkut, terbentur, suntuk, sampai, tersentuh pada (di) terlalu besar, tidak masuk ke dalam, bergantung pada sesuatu. sungkot ni, ukuran tertinggi dalam keadaan luar biasa mengenai suatu sifat. sungkot ni hinauli, teramat cantik, luar biasa cantiknya, luar biasa indahnya. sungkot ni langka, perhentian. P.B.: sungkot di langitna, lumbang di bahalna, terhantuk pada langitnya (loteng), mempunyai tempat yang luas di gerbangnya yaitu lidah. sungkot di urur pate di ransang, mencapai taraf tingkat tertinggi mengenai sesuatu sehingga tidak ada orang yang dapat mengatasinya lagi mengenai amarah, kekejian. Sungku, 1/4 ringgit = hupang, suku 50 sen.
785 sungkun manungkun, menanya, bertanya. sungkunsungkun, pertanyaan. panungkunon, cara menanya, hal bertanya. panungkunan, orangnya yang ditannya, tempat bertanya. hujur manungkun (bodil, tangan), segera membalas atas suatu luka tanpa lebih dahulu memeriksa perkara ini. panungkunan, bagian yang diperoleh sewaktu mengawinkan anak perempaun. panungkunon, tiba-tiba jatuh sakit karena disapa oleh begu. masisungkunan, saling bertanya, bermusyawah.
786 sungseng humasungseng, bergerak tidak tenang, gelisah tak menentu, mondar mandir, bingung.
787 sungsi lihat sunsi.
788 sunsi manunsi, mencuci (pakaian) (juga sungsi).
789 suntut luar biasa, sangat.
790 sunut tempat ayam dari keranjang yang dijalin. P.B.: molo manuk sabungan dibagasan sunut, sai na martahuak do, di dalam keranjang ayam jantan berkokok juga, artinya: orang yang licik dikenal juga bila ia berada dalam kesulitan.
791 supak cupak, liter bambu, tabung dari bambu yang dipakai sebagai takaran untuk tuak dan garam. manupahi, menakar, menyukat, mengukur banyaknya padi.
792 surae perselisihan, pertengkaran, perbantahan, keras kepala. mambahen tu surae, membuat sesuatu menjadi pertengkaran. marsurae hosana, dia berada dalam saat untuk mati. pasuraehon, na pinorsuraean, tentang apa orang berkelahi, memperebutkan, bertengkar, ba-han pertengkaran. aha na pinorsuraeanmu disi, mengapa engkau berkelahi mengenai itu.
793 surage marsuragehon (diparsuragehon), mengerkah mengenai binatang buas, merobek-robek mangsanya.
794 surambi I. tiang kandang di bawah sopo. II. sejenis pisau yang pendek dan bengkok.
795 surang sisurang, anak tunggal, satu-satunya.
796 surangkir perbantahan, perselisihan, pertikaian. Suranti, ulos yang tidak lebar yang dipakai sebagai tali pinggang atau tali kepala, surjan.
797 surbit = sorbit.
798 surbot masam, susah hati biasanya dihubungkan dengan panaili. surbot langit, penuh awan mengenai langit, langit mendung.
799 surbu manurbu, membakar, membakar habis. hasurbuan, terbakar habis, kena bakar, mendapat celaka menjadi arang.
800 surdu manurduhon, menyampaikan, menyodorkan misalnya tas atau bakul, tembakau, sirih. Surduk, manurdukhon, merentangkan tangan, mengejarkan tangan, menyerudukkan.
801 surgo surga.
802 surham manurham, tegak mengenai rambut atau bulu, berdiri bulu roma, berdiri bulu kuduk.
803 surik sejenis pisau atau pedang. surik na binulang, pisau yang bertutup, yaitu raja yang didiamkan karena sogokan.
804 surintik gelap, samar-samar, masih belum jelas mengenai desas-desus.
805 surirang manuriranghon, meramalkan, merenungkan, menujumkan sesuatu, masuk kewajiban pangarunding. panurirang, na-bi, penubuat.
806 surpu prematur, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, tanpa berpikir, lekas. begu surpu, seorang anak yang sekonyong-konyong turun ke medium.
807 surpung jatuh tersungkur, tiba-tiba jatuh sakit dan berbaring.
808 sursar kacau-balau, berantakan, lepas mengenai sesuatu yang tadinya terikat. angka sursar, idem. manursar, melepaskan sesuatu yang tadinya bersatu, membuyarkan, membuat berantakan.
809 sursur longsor, runtuh mengenai tanah pasir. Sursuran, pandai, cakap (baik perkataan maupun tulisan).
810 surta sutera.
811 suru marsuru (disuru), suruh, menyuruh, mengirim, memerintah. sisuruon, suruhan, utusan, pesuruh, pelayan. surusuruan, suruhan, utusan dalam istilah kristen: malaikat.
812 susa susah, keberatan, sulit, tidak enak, tidak sedap. hasusaan, kesusahan, kesempitan. manusai, menyusahkan, membetatkan orang, menyulitkan orang. dipasusasusa, idem. hamasusa, penuh kesusahan, dalam kesusahan. manghasusahon, menderita kesusahan mengenai sesuatu, merasa sulit akan.
813 susat manusat, memicit, memampatkan, menekan.
814 susuari mansusuari, lihat suari.
815 suti Hasution, nama marga, juga : Nasution.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.