Kata Awalan P Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 588 Kata awalan p menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 pa awalan kata kerja, berarti: membuat, menjadikan. pabontarhon, menjadikan putih, memutihkan. paotootohon, menjadikan bodoh yaitu menipu. palahohon, membuat supaya pergi, sering dengan akhiran `hon`. juga menyatakan kata bilangan pangkat misalnya. palimahon, kelima. papituhalihon, untuk ketujuh kalinya.
2 pada guru di ho manang pada hapur manang pada sira bahenonmu, saya berada dalam kekuasaanmu, engkau dapat memakan atau membunuh saya.
3 padam I. = peam, biasa. II. = mintop.
4 padan persekutuan, janji, ikrar, kaul, aturan, peraturan. Padan na robi, Perjanjian Lama. Padan na imbaru, Perjanjian Baru. marpadan, berjanji, mengadakan persekutuan. parpadanan, persekutuan, perjanjian. mamadanhon, membuat sesuatu menjadi persekutuan. dongan sapadan, kawan sepersekutuan, rekan seperjanjian.
5 padang padang, padang rumput, dataran. Padang Bolak, nama daerah di Tapanuli Selatan. sering dipakai untuk nama kota misalnya Padang Sidempuan.
6 padi padi (eme). mangido bunga padi, memohon padi berbulir dalam doa yang resmi.
7 padu membeku, mengental mengenai susu, dan embrio bayi dalam kandungan.
8 paduk I. batu yang diikat di bawah jala agar jala itu tenggelam. II. sejenis permainan judi dengan melempar uang logam mengenai sasaran. marpaduk, main lempar uang logam mengenai sasaran.
9 pagar penolak bala, penangkal untuk menjauhkan roh-roh jahat dan pengaruhnya. humunti pagar, menjungjung penangkal yaitu: hamil, sebab para wanita memakai penangkal waktu itu. parpagaran, tempat penyimpanan penangkal. mamagar, membuat penangkal. jenis-jenis: pagar mula jadi, penangkal terhadap kehamilan dan dipakai waktu permulaan hamil. pagar pareme, penangkal yang digantungkan di dalam rumah sesudah anak lahir. pagar pangorom, penangkal untuk menghindarkan roh yang jahat (begu).
10 pagi pagipagian (ni) siari = di laonlaon ni ari. pagian, kemudian, kelak, lama sesudah itu, sesudah lama berlalu.
11 pahar dipahar soarana, dinyaringkan suaranya.
12 pail namail, memanggil agar datang.
13 pais I kancil, pelanduk. II. pengadu, pembuka rahasia. parpais, pengadu, peleceh.
14 paja cekatan. paja mardalan, cekatan berjalan mengenai anak kecil.
15 pajak pajak. marpajak tu, memajak, mengadakan perjanjian pajak dengan seseorang.
16 pak depak, bunyi mengenai mengetok atau memukul, tepuk. mamakpak, menampar, menyapa dengan kata-kata kasar. marlapak, bdk lapak, berdepak.
17 paksa paksa, perintah. marpaksa, membuat hukum, undang-undang. mamaksa, memerintahkan, memaksa.
18 pal pal, jarak yang dapat dijalani selama kira-kira 20 menit.
19 pala I. bdk pola. II. bdk mala.
20 palak telapak, tapak tangan atau kaki. palak ni tangan, telapak tangan. palak ni pat, telapak kaki.
21 palang bunga rias.
22 pale mapale, sangat pedih. mamale, bertambah pedih. pinalepale ni sahit, diganggu penyakit. na pinale = hapas.
23 paling daging ternak yang mati tidak karena disembelih, jadi mati karena sakit.
24 palis mamalis udan, mengusir hujan dengan ilmu sihir, menangkal hujan.
25 palit parpaliton, plester dari kapur atau baja dan minyak yang dilapukan di pelepis sewaktu sakit kepala. marpalit, melapukan kepala seperti misalnya dibuat pencuri agar tidak dikenal orang. mamalit boru, menerima seorang anak perempuan sebagai pembayaran utang dalam hal mana ia oleh perutangan dijadikan dia sebagai menantunya.
26 palu mamalu, membunyikan, memalu, meniup, memukul, memainkan alat musik. menembakkan senapang. mamalu gordang, memukul gendang. mamalu sarune, membunyikan sarune. mamalu poti marende, memainkan harmonium. mamaluhon palupalu ni dongan, membalas aniaya yang dibuat orang. palupalu, kayu-kayu kecil (pemukul) yang dipakai untuk memukul gendang. paluan, tempat ogung yang dipukul. pasuang palupalu, membalas perbuatan yang sama. uhum pasuang palupalu, hak untuk membalas.
27 pampat mamampat, memberangi. II. sabur pampat, umum mengenai pajak yang setiap orang harus mengambil bagian secara merata.
28 panas panas, keringat, peluh. panasan, berkeringat, berpeluh, kepanasan. haen panas, selimut, selimut wol. panaspanas hasian, keringat dingin, peluh dingin.
29 pandan pandan yang daunnya dipakai untuk menganyam, jenis-jenis: pandan misang (harum), pandan sirabun. pandanpandan, sejenis ikan laut.
30 pandang mata bidik, pejera pada senapang. mamandang, memandang, melihat, menilai, menghargai sesuatu. ndang dipandang ho uhum na denggan na binahen tu ho, engkau tidak menghargai rukun kebaikan yang diperlakukan buatmu.
31 panggal lebih tebal pada ujung dari pada pangkal. P.B: tu tonggina songon panganon tobu, tu panggalna songon buar-buar, semakin manis seperti halnya makan tebu yang dimulai dari ujungnya yang paling sedikit manis. bertambah besar sebagai halnya dengan palem buarbuar, artinya: yang terbaik disimpan terakhir, semakin lama semakin baik.
32 panggang mamanggang, panggang, memanggang di atas api (tu api), mengasapi.
33 panggil mamanggil, panggil, memanggil.
34 panggu rimbas, pacol, cangkul. mamanggu, merimbas, memacol.
35 panggul bagian belakang binatang.
36 panggung tumpukan, bukit. marpanggungpanggung, bertumpuk-tumpuk, bertimbun-timbun, berbukit-bukit.
37 pangkal pokok, bagian bawah pohon kayu atau semak. modal yang dipakai untuk berusaha. marpangkal, berusaha dengan modal.
38 pangkat I. pangkat, jabatan, status. pangkat harajaon, pangkat seorang raja. manjalo pangkat, menerima jabatan. mijur sian pangkat, dilepaskan dari jabatan, kena pecat. II. sejenis rotan besar.
39 pangkur cangkol. mamangkur, mengerjakan ladang dengan cangkol.
40 pangsa bdk paksa.
41 pangus mamangus, menyamun orang dengan menangkap pengunjung, menyamun, merampok. pamagus, perampok orang, penyamun.
42 panjang = leleng. sapanjang, = saleleng, selama.
43 panji panjipanji, perhiasan dari bulu yang disuntingkan anak-anak di kepalanya. hira panjipanji, sangat cepat bergerak, ligat, berlari amat cepat. Panjol = pandol dan ponjol.
44 panjut obat tampal, plester pada luka dan gigi yang berlobang untuk menarik ulat yang diduga ada disitu. pamanjut, idem. mamanjut, merawat sakit gigi dengan memasukkan minyak ke gigi dan kemudian menarik ulat-ulat itu.
45 pantang = subang, pantang, dilarang, larangan. pantang ni abit, haid, menstruasi. pantangan, sebuah rumah kecil di kampung yang tidak boleh diinjak oleh orang lain hanya oleh dukun.
46 pantar lantai papan dalam rumah, dibuat dari batang-batang pohon kayu atau bambu, juga lapik tikar di tempat tidur yang dibuat dari pelepah pohon enau. pantarpantar, lantai. mamantar, memasang lantai.
47 pantas pantas, cakap, arif, sering dalam kata majemuk. pantas marroha, berakal budi, arif, berbudi luhur.
48 pantik tertancap terpantak, terhujam misalnya kapak, pahat atau lembing. mamantikhon, memantakkan, menancapkan lembing, paku.
49 pantis bahan lilin. nama daerah.
50 papa kusut. surat papa = surat lilu.
51 papak berhalangan, terhalang.
52 papan papan. papanpapan, papan lantai. pamapan, bagian belakang alat pertenunan. mamapan, melebar dan mengeras seperti papan, dikatakan mengenai borok pada punggung kuda atau orang yang tambun. sangkapapan, sebuah parira, petai.
53 papi seksama, insyaf, teliti, teratur dalam pekerjaan, penuh tanggung jawab.
54 para tinggi. marsiparaparai, tidak sama tinggi mengenai padi di ladang. anak para = dolidoli (na modom di parapara?).
55 parak sisa-sisa yang mengendap dalam segelas tuak, busa tuak, bagian-bagian kental di tuak.
56 parau perahu, kapal. marparau, naik perahu, berperahu. anak parau, awak perahu, anak kapal. parau bubus, perahu yang bocor yaitu pemboros. parau hosa, balon udara. parau kopal, kapal uap. parparauon, perkapalan, pelayaran. P.B.: ndang tarbahen harom parau samponggol, mana bisa karam sebelah perahu: artinya mana bisa hanya sepihak bersalah, kedua belah pihak mempunyai kekurangan dan karenanya harus memperbaikinya.
57 pare sejenis ikan laut. parparean, daerah di Toba, dimana ikan itu dulu diimpor.
58 parik tembok dari tanah. mamarik, membuat tembok, membenteng. mamarihi, dikelilingi tembok. upa parik, sebidang tanah yang diterima setiap penduduk dari kepala kampung selama ia tinggal di kampung itu.
59 pasak
60 pasal = tuhe dan tuho, tanda perbatasan.
61 pasang I. pasang. sapasang, sepasang, sestel. sapasang abit, satu pasang pakaian, sestel pakaian. sapasang, memasang uang taruhan dalam permainan judi. mamasang bodil, menembakkan senapang. mamasang palito, menyalakan lampu. mamasang hoda, mengenakan kekang dan pelana (kuda). mamasang hepeng, memasang uang taruhan dalam permainan. pasang laut, air pasang. pasang surut, air surut. II. pasang, parah mengenai penyakit.
62 pasar pekan, pasar, pajak.
63 pasi I. pasak, pen, baji, misalnya pada balok atau pada pisau yang menghubungi pisau dan gagang. ndang hasigatan pasi dibagasan suhul, puting yang ada pada pegangan pisau harus diperiksa dengan baik. pasipasi, sisa, restan. II. pasi, awalan pada kata benda yang berarti: uang pembeli: pasitimbaho, uang untuk membeli tembakau. pasiulos, uang untuk membeli ulos.
64 pasir tepi danau, pantai. topi pasir, tepi pantai, tepian berpasir. gule pasir, gula pasir. apus pasir, sumpah yang kuat (gabe soada molo...).
65 pasu I. pasuan, marah mengenai begu yang misalnya marah terhadap orang yang membuat sumpah palsu. II. pasupasu, berkat. mamasumasu, memberkati. mamasumasuhon tu, menumbuhkan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang, menurunkan berkat kepada. pinggang pasu, pinggang porselen(mahal dan memakai gambaran biru).
66 patar jelas dan mudah terlihat, terang, tidak ada yang tersembunyi, terbuka, transparan, nyata. patar tarida, jelas nampak. mamataratar, memperlihatkan diri dengan terbuka. papatarhon, menyatakan, mengumumkan secara terbuka. hapataron, kejelasan, keterbukaan.
67 pati bdk pate, patipatian, peraturan yang membuat perselisihan menjadi berakhir misalnya bila persoalan itu diserahkan kepada keputusan Tuhan: siapa di antara kita berdua meninggal dalam satu bulan ini, dialah yang bersalah.
68 patik aturan larangan yang disepakati bersama, aturan, hukum, undang-undang. manuan patik, membuat undang-undang. mangalaosi patik, melanggar undang-undang. mamatikhon, mengundang-undangkan. pamatik, pembuat undang-undang, penegak undang-undang. sisuan patik, idem.
69 patung makanan kenduri yang diadakan oleh para pedagang sebelum mereka bepergian.
70 patut patut, wajar, apa yang pantas dan layak. na patut, yang patut, yang pantas.
71 pauk I. mamauk, melambaikan cangkol, melemparkan kaki ke atas (kuda). II. sipauk, sejenis burung hantu.
72 paung payung cina, istilah Batak ialah saong.
73 paut mamaut, mengikat. tali papaut, tali untuk mengikat sesuatu. P.B.: tali papaut tali panggongan, taripar laut tinanda rupa ni dongan, tali simpul tali ketat, biar seberang laut namun kawan tetap ingat.
74 pe I. pun, juga, bahkan. didok ho pe songon i, jika engkau bicara begitu juga. raja i pe ndang olo, juga raja itu tidak mau. nuaeng pe, sekarang pun. songon i pe pangalahona, walaupun demikian halnya. atik pe, agan pe, walaupun, meskipun, sekalipun. i pe, itupun, barusan, oleh sebab itulah. on pe, inipun jadi, demikian. dung pe...asa, barulah, sesudah itu maka. dung pe ro donganna asa borhat ibana, baru setelah temannya datang, ia baru berangkat. i pe asa huboto, baru sekaranglah saya tahu. nuaeng pe asa huida ho, baru sekaranglah engkau kulihat. nang pe, walaupun, sungguhpun. ia...pe, walaupun. manang didia pe, dimanapun juga. manang ise pe, siapapun juga. pe...pe, baik...maupun. tu siamun pe taho, tu hambirang pe taho, baik ke kanan maupun ke kiri adalah baik. baoa pe, boruboru pe, baik laki-laki maupun wanita. II. menunjuk waktu mendatang. ro pe ahu, saya akan datang. huingot pe, saya akan ingat. marsogot pe, besok.
75 pedu mamedu, menyimpang, menjungkir, menyeleweng. papeduhon langka, menyingkir, jalan menyimpang.
76 pegang = tiop. mamegangmemegang. memegang harajaon, memerintah. pegangan, pemerintahan, penguasaan.
77 pek bdk lepek, mamekhon, memperhatikan, menghiraukan, mencamkan, memperdulikan sesuatu. ndang dipekhon, tidak diperdulikan.
78 peok bunyi ayam bila ia ditangkap.
79 pepe mapepe, terpukul ke tanah mengenai padi disebabkan hujan lebat. rata tertumbang mengenai rambut.
80 peper salah hitung, salah bilang.
81 perak = pirak, perak.
82 perut I. mamerut, meminta-minta keropas-kerapis, hal kecil-kecil. II. mamerutmerut, menyelimpat, menyendiri. Pesan, menurun, mundur misalnya dikatakan mengenai orang yang tidak memperoleh anak, juga mengenai kuasa, derajat seorang raja. hapepesan, kemunduran, kejatuhan, kekendoran.
83 pesta perayaan, pesta. marpesta, berpesta. mamestahon, memestakan sesuatu, menghelatkan.
84 pestol pistol.
85 pet sipet, sejenis burung, lihat pehet.
86 peta = hopok.
87 petang poting dengan corot.
88 piak I. bola piak, pecah di tengah-tengah, terbelah dua. II. piakpiak, = borakborak.
89 pial mamial, mengebiri.
90 pias I. = balga. II. mamias, memikat burung dengan meniru bunyinya. marpias, mengikhtiarkan supaya musuh keluar dengan membuat ribut. mencoba mengetahui pikiran orang dengan memperlakukan diri sebagai temannya.
91 pikul pikul 62 1/2 kg. mamikul, memikul. pikulan, pikulan.
92 pinang pinang, yang menghasilkan buah pinang yang dikunyah bersama sirih. bola pinang, sewa ladang dalam arti bahwa setengah dari hasil ladang dipakai untuk membayar sewa ladang. mamola pinang, menyewakan ladang dengan cara sebagai tersebut di atas. pabolapinanghon, idem.
93 pinggan piring, piring porselen. simarpinggan, (ingkau ni hudon), sejenis tumbuhan. nai pinggan matio, = begu perempuan penghuni mata air, peri.
94 pingkal melompat keatas, menyingsing tepi celana atau topi, melekukkan keatas, menghidupkan kembali sesuatu yang telah lampau. mamingkal, menaikkan dengan cepat. mamingkali hata, membangkitkan kembali perkara atau urusan yang telah selesai. pingkal roha, menjadi marah. pingkal ni pusupusu, geram, marah, panas hati.
95 pinta maminta, dipakai mengenai untung, yang seolah-olah memanggil manusia yang disukainya (bdk jinou ni tua), meminta, mengingini. dipinta tuana do i, berkat nasib baiknya itu. pininta ni, karena, sebab, berkat dari.
96 pintu pintu. sahali mamintu, sekali putar mengenai permainan kartu, permainan.
97 pipi = bohi, muka, wajah. marrara pipina, mukanya menjadi merah karena kemarahan. tarpipi, menjadi marah.
98 pipil biji-biji yang lepas. mapipil, lepas. mamipili, mengapik biji-biji dari sekam. pipil pusok, sebagai bayi tidak berorangtua, menjadi yatim.
99 pipis I. mamipis, memeras, menggiling, melumati, memipih. pipisan, bilangan Batak yang kecil dalam mana kapas digiling. pamipisan, tempat memipih, menggiling. II. pemikat yang dibuat dari jagung dan bawang.
100 pir keras, liat, tetap. marpir, mengeras. parroha pir, tegar hati, keras kepala, degil. pir ma tondim, kuat batinmu, panjang umurmu. papirhon, mengeraskan.
101 pirang marpirang, merana, gersang, kering mengenai muka manusia dan tanaman. marpirang, mengering, kering kelihatan.
102 piring piring ceper, makanan yang dibawa kepada famili waktu pesta. mamiringhon, mengirim sesuatu kepada orang lain.
103 pis terpejam, leceh, memandang rendah (sebenarnya: bertutup mengenai mata). pis matana, dia memandang rendah, pandang hina terhadap. manghapishon, menghina orang, memandang seseorang dengan rendah, melecehkan.
104 pisak lap yang diletakkan di antara kedua kaki celana untuk memperkuatnya, pesak, pantat celana.
105 pisang pisang.
106 pisik I. mapisik, jatuh, hilang, meremah. mamisikhon, memotong, mengerat dalam potongan-potongan kecil. sampisik, sepotong dari benda-benda kecil misalnya beras, sebutir. papisikhon, memotong, mengerat dalam potongan-potongan kecil, memisahkan beberapa butir. pisikpisik, ampas, remah-remah, butiran remah. tarpisik, jatuh, meremah. dipampisikhon, memotong dalam jumlah besar. II. ganjil, tidak genap.
107 pita murni, bernas mengenai mas, bersih mengenai padi. mamita, membersihkan dengan jalan memilih, memilih. papitahon, membersihkan, memurnikan. sere na pinapita, emas yang telah dibersihkan, dimurnikan.
108 pitis logam uang (hanya di Angkola dipakai).
109 pitut sempit. mapitut, dalam keadaan sempit, ciut.
110 pola I. = palu, cukup diperlukan, perlu, bahkan. pola do ahu sandiri laho, apakah aku harus pergi sendiri? perlukah saya sendiri yang pergi? ndang pola, tidak perlu, tidak usah. ndang pola sadia, tidak perlu banyak, tak seberapa. pola dipastap ahu, bahkan ia memukul saya, malahan saya ditamparnya. molo pola mate raja i, kalau raja itu harus mati juga. ndatung pola, tidak sekali-kali. II. pola, = tuak.
111 polan = holan.
112 polang sepotong kayu yang diikatkan pada pohon kemenyan untuk dipakai sebagai tangga. sijama polang, orang-orang yang hidup dari hasil pohon kemenyan, pengumpul kemenyan.
113 polong tepung asam terdiri dari campuran tuak dan timun dan sitrun.
114 pompa pompa. mamompa, memompa.
115 pondok I. = pendek, pendek, rendah. II. gubuk, pondok khusus, kedai yang dipasang di jalanan. III. pondok, = babi.
116 pora garing, kering mengenai makanan, tembakau, kayu, kerongkongan. rapuh. ama ni pora, sejenis kayu yang ringan. porapora, ikan-ikan kecil, ikan paitan, ikan tawes.
117 poros mamoros, menekan hingga padat, peras, memeras. paporosporos, sering diperas dan kuat.
118 porot tersangkut, kesat, sesuatu yang sangkut di kerongkongan. amporotan, sesuatu yang sangkut di kerongkongan, tersekal.
119 portik mamortik, mengeluarkan kapur dari tempatnya dengan menokok-nokoknya, menggoncang-goncang agar keluar.
120 pos tetap, teguh, senang, percaya, tidak bimbang, yakin, sering dihubungkan dengan roha. pos roha, yakin, penuh kepercayaan. pos rohana di ahu, dia percaya saya. pos ni roha, kepercayaan, pengharapan, keyakinan. roha na pos, rasa penuh kepercayaan. manghaposi, mempercayai orang, percaya pada. haposan ni roha, orang yang dipercayai, perlindungan. marpos ni roha, berpengharapan, percaya, berkeyakinan. pos ma roham, percayalah kepadaku, yakinlah kau.
121 poso muda. na pos, orang muda, pemuda. haposoon, masa muda. naposo,kenek, bawahan, pesuruh. posoposo, = pesepese, bayi, anak kecil. posoposo ni rusuk, tulang muda di ujung rusuk. mulak poso, kembali muda. tarposo, prematurus melahirkan anak sebelum waktunya, tetapi bayi masih dapat hidup. P.B.: ramba na poso so tubuan lata, angka na poso na so umboto hata, semak muda yang belum tumbuh kecambah, orang muda yang belum paham bicara.
122 potlot = potelot, pensil.
123 potong sembelih, potong. mamotong, memotong, menyembelih. mamotong hepeng, mengakalkan uang orang untuk membayar hutangnya.
124 puas mengalir keluar, tembus, datang keluar, tersalur. tu dia puas dalan i, kemana tembusnya jalan itu. hapuasan, tempat dimana keluar sesuatu misalnya air mengalir, tembusan. papuashon, mengeluarkan misalnya mengucapkan kata-kata. puas roha, merasa senang, sudah tersalur isi hati.
125 puasa I. puasa. marpuasa, berpuasa. II. puasa, bangun, terbuka mengenai mata yang tidur. puasa bintang, nampak banyak bintang, bertabur bintang.
126 pudar mamudar, memukul dengan kuat, membantingi.
127 pudi belakang, sesudah. di pudi, di belakang. di pudi ni, kata depan: di belakang dari. tu pudi ni, ke belakang, belakangan. parpudi, yang terbelakang, yang terakhir. parpudi sahali, yang terakhir sekali. tarpudi, tinggal di belakang. pangapudian, apa yang datang belakangan, akhirnya, penghabisan, masa depan. umpudi, kemudian, lebih jauh di belakang.
128 puji mamuji, memuji. mamujimuji, memujimuji. pujipujian, pujipujian. pamujion, hal memuji, pemujian.
129 pukul = pungkul.
130 pul letus (bedil), berbunyi mengenai senapang. mulai...., mengenai perselisihan, kerja.
131 pula mamulahon, membuka penutup kepala.
132 pulang kembali dengan tangan hampa. pulang bodari, bdk bodari. pulang sae, habis, sejenis kutuk. mate ma ho na pulang sae atau juga: pulang buli, mudah-mudahan engkau mati tanpa keturunan.
133 pulas ancaman, guna-guna un-tuk memberitakan perang. pulaspulas, kutukan. mamulasi, membinasakan dengan guna-guna, mengutuki. jea pulas, celaka, ala petaka yang dahsyat sekali.
134 pulik terasing, tidak menggabung, khas, terpisah, istimewa. na pulik marga, orang dari lain marga. papulikhon, mengasingkan, memisahkan, mengistimewakan, menyisihkan.
135 pulung I. ramu, terhimpun, terkumpul. mamulung, mengumpulkan, apa cocok satu sama lain. pulungpulungan, sesuatu yang satu sama lain ada hubungannya misalnya obat, pujaan, ramu-ramuan. pamulung, pengumpul ramu-ramuan. II. pulung, bunga palia.
136 pulut getah, pulut perekat, segala sesuatu yang melekat. marpulut, menangkap burung dengan pulut. mamulut, merekat, mengelem, memulut. sipulut, padi pulut, ketan.
137 pun apa yang tinggal, sisa, restan (bdk bantebante). punna, akhir yang celaka, setelah permulaan yang hebat. juga: apa yang sekurang-kurangnya harus dibuat untuk menghindarkan misalnya perselisihan atau perang.
138 punggung punggung, pantat. Punggur, potongan-potongan ka-yu yang busuk, dahan-dahan kayu yang mati, pentung-pentung. paimaima punggur, madabu, berdiri dibawah pohon dan menunggu suatu bahaya dengan sabar dan tenang.
139 punia I. hemat-hemat, irit. punia marugasan, sangat menyukai sesuatu. parpuniaon, sikap sayang. II. punu. punia adong, sumpah. punu ahu, ia adong, saya tinggal tanpa keturunan, kalau saya memiliki ini dan itu.
140 punjung sepi, menyendiri, sendirian, tanpa teman, terasing. mamunjung, menyendiri, mengecualikan, mengasingkan diri. mamunjung rupana, ia elok, cantik sekali. hapunjungan, milik sendiri. juga: apa yang hanya terdapat, terjadi sekali ini, kejarangan, keunikan. P.B.: hata mamunjung hata lalaen, hata na torop sabungan ni hata, kata seseorang adalah kata orang gila, kata orang banyak adalah kata yang menetapkan (Vox Populi, Vox Dei)
141 puntal mamuntal, memasukkan sesuatu dalam pancung serta mengikatnya misalnya uang. mamuntali, selalu memikirkan perkelahian.
142 puntung sipuntung, semut (Angkola).
143 pupuk ramuan-ramuan untuk obat atau penangkal (pagar) atau pangulubalang dan sihir-sihir lain.
144 pupur habis, dihabiskan. na pupur ne, hampir semua habis. mapupur, terbang dalam jumlah besar. na pupur, orang yang tidak mempunyai keturunan lagi (anak-anaknya) karena semua mati.
145 pupus I. anak dari saudari, keponakan, sebagai kata membujuk. pupus ni tondingku, kekasihku, kesayanganku. II. mamupusi, merampas, mengambil pakaiannya.
146 purba Timur. purba jolma, sejenis tumbuhan yang bunganya besar dan berwarna merah pucat. purba ni jolma, takdir, nasib manusia, yang ditetapkan oleh tondi (jiwa) sebelum ia lahir dan yang tidak bisa diubah lagi.
147 purik air tajin, air bekas pemasak nasi.
148 purnama purnama. singkora purnama, hari ke-13 penanggalan Batak. samisara purnama, hari ke-14 penanggalan Batak.
149 puru sejenis penyakit kulit, patek. puruon, berpenyakit ini.
150 purun = mamurun, membuat api, membakar, memarakkan api. purun, tumpukan kayu belukar yang mau dibakar. pamurunan, tempat sesuatu dibakar, tempat pembakaran, perapian.
151 pus enyah kau kucing, bunyi untuk mengusir kucing.
152 pusa mamusa, membunuh, menyiksa.
153 pusat pusat, tempat yang terdalam di air, pusaran air, olakan air. dionsop pusat, ditarik ke bawah oleh pusaran air. pamusatan, inti, pusat, kesimpulan, masalah pokok. pusat samudora, landasan samudra di benua bawah (legenda).
154 puspas berdengung mengenai bunyi batu-batu yang dilemparkan oleh ali-ali.
155 pustaha pustaka, buku diperbuat dari kulit kayu dalam mana dituliskan segala pengetahuan mengenai hadatuon.
156 pusu pusupusu, jantung. dalam arti kiasan: rasa hati = ateate. malambok pusupusu, merasa senang, berhati-hati. malae pusu, idem. maepusu, (dari: mangae pusu) sakit perut. tarpusu, terkena di jantung. parpusupusuan, sekitar jantung, bagian ulu hati. manghapusuhon, membuat sesuatu dengan giat untuk mana orang juga turut menyetujuinya. dihapusuhon rohana, diperkuatnya batinnya. pusu ni roha, dendam, benci.
157 puti putih, bersih, suci, murni. hambing puti, kambing putih dalam istilah persembahan. puti, sisi dadu dimana hanya terlihat satu mata. orang puti, sekte padri yang semenjak 1885 beberapa kali menyerang tanah Batak. pinggan puti, piring putih (tanpa gambar).
158 putik mamutik, memetik buah-buahan. mamutihi, mengeluarkan tangkai buah-buahan.
159 putus berakhir, selesai mengenai pertikaian, perlawanan, perkara, masalah, urusan, mati mengenai manusia dan ternak. paputushon, memutuskan.
160 pait = paet.
161 pang kuat, dewasa, keras, berani. dari minuman: keras, yang dibuat mabuk. siinumon na pang, minuman keras yaitu tuak yang memakai sejenis ragi. bola pang, berbelah mulai dari tengah-tengah.
162 pingping mamingping, memecah batu dengan sepotong besi.
163 pirak = perak.
164 poho mamohohon, berpusar, me-mutar.
165 pulo pulau. angka pulopulo, kepulauan, banyak pulau. pulo tanjung, semenanjung.
166 Patia burung kecil yang bercorak-corak yang dalam dongeng bertindak sebagai raja burung.
167 Pato = mago.
168 Panut jarum besar dari bambu yang dipakai untuk menganyam karung-karung dari bulir. mamanuti, membuhul, menampal mengenai anyaman atau tikar.
169 Petar mametar, membetuli, membidik.
170 Pili = pillit. marpili, terpilih. marhapili, memihak. sihapas pili, kapas yang terpilih, nama kuda yang putih sama sekali.
171 Ping keras. batu ping, batu yang keras. marping roha, tetap hati, tabah hati.
172 Pongki sejenis pohon. P.B.: situmbur ni pongki, parindahanan pansalongan, pir ma tondi, sai ro ma parsamotan, serat pongki jadi sumpit berejeki, panjang umur kiranya, murah rejeki.
173 Pakpak puncak. pakpak dolok, puncak gunung. pakpak ulu, ubun-ubun, batok kepala. sian palak ni patna ro di pakpak uluna, dari telapak kaki ke batok kepala. Pakpak, satu kelompok sub etnis Batak.
174 Pungus mamungus, hanya makan sendiri tanpa membagi dengan orang lain. papangan pungus, orang yang sendirian makan yang enak tanpa membagikan dengan orang lain.
175 Pio mamio, memanggil, mengerahkan, mengundang untuk pesta jamuan. marpio, mengerahkan. piopio, undangan, panggilan.
176 Piri I. piripiri, sejenis ikan. II. piripirion, marah, berang, gusar.
177 Pia I. pia mata, iri, ingin, kepingin, tergiur. II. piapia, buah pinggang, ginjal.
178 Pande pandai, pintar, terampil, tukang, ahli. pande hau, tukang kayu. pande bosi, tukang besi. pande perak, tukang perak. na pande di hata. yang pandai bicara. hapandean, kepandaian, kecakapan, pekerjaan tangan, ketrampilan. marhapandean, mengerjakan pekerjaan tangan, berketrampilan.
179 pandita sarjana, pendeta, pastor, misionaris.
180 Pasa tali pasa, tali dari kulit kerbau.
181 Puang kawan, sobat, suami. marpuang, bersuami, mempunyai suami. pada menyapa: ale puang, o sobat! hai kawan!.
182 Pate bdk mate, siap, selesai, tidak dapat diubah lagi, berakhir misalnya perkelahian, perkara. hampir kena sewaktu menembak, mati. nunga pate, dia sudah mati. pate gora, perselisihan sudah diselesaikan, selesai sengketa. papatehon, mengakhiri, memutuskan. hapatean, akhirnya perkara, cara menyelesaikan perkara. marhapatean, berakhir, jalan keluar, berakhir tuntas. marhapatean tu na roa, berakhir jelek, berakhir dengan tidak baik, berakhir kearah yang buruk. patelaho, bdk: patilaho.
183 Palti harmonis, serasi, berpatutan dalam perbandingan satu sama lain misalnya pada rumah.
184 pade = ture, (Angkola). Padeha, seloroh, gurau, lawak. sideak padeha, pelawak.
185 paet pahit. sipaetan, sejenis ikan. ubat na paet, obat pahit, kina.
186 padar makanan yang digulai pedas. mamadar, cara memasak dengan membakar dan mencampur dengan darahnya. mangan na pinadar, makan daging yang digulai seperti tersebut di atas, makan enak.
187 pajal kayu yang dilantakkan pada sesuatu. mamajalhon, melantakkan ke sesuatu misalnya sepotong kayu, lembing, paku. tarpajal, yang diunjamkan, yang dilantakkan.
188 parung luka, bisul. marparungparung, bisulan, berbisul banyak, kutilan, borok-borokan.
189 pingkur bengkok mengenai jari-jari misalnya karena kekejangan.
190 pede juling. pede matana, matanya menjuling. simata pede, orang yang juling, simata juling.
191 pege jahe. mangan pegepege, makan daging dengan upacara sewaktu hendak memulai perang.
192 paal = pal.
193 padidit sejenis tupai, bajing.
194 padodot beruntun, bersambung, berturut-turut. opat ari padodot, berturut-turut empat ha-ri. monang padodot, menang secara beruntun, tiap kali menang.
195 padoha naga padoha, naga legendaris yang dianggap menyanggah atau mendukung bumi dan menyebabkan gempa.
196 padot rajin bekerja, tekun, telaten. padot marulaon, rajin bekerja. manghapadothon, mencintai dan menekuni bidang kerjanya. II. sipadot, sapu. mamadoti, menyapu di halaman desa.
197 padung pinggiran dasar sekeliling lobang lesung.
198 pagabe sejenis alat tenun, mistar besar yang dipakai menetak benang waktu menenun. Pagani, bayonet.
199 pagapaga = ampapaga.
200 pagaran lapangan di luar kampung dimana kerbau tidur di waktu malam. sering dihubungkan dengan nama kampung misalnya Pagaran Julu d.l.l.
201 pago tiang perbatasan, tiang yang dilantak. pago, terlantak, terpancang. mamagohon, melantak, memancangkan. pagopago, uang bukti yang dibayar kepada kepala-kepala yang mengadili sebagai tanda bahwa perkara itu selesai. nunga mardalan pago, perkara itu sudah diselesaikan.
202 pagol sipagol, sarang ulat, kepongpong mengenai ulat belalang. pagol, kuat, tak tergoyang lagi.
203 pagul rangkai buah siala. Pagut, = pargut.
204 pagutpagut melemparkan kaki muka secara cantik mengenai kuda.
205 pahae hilir, bdk jae.
206 pahan bdk mahan, mamahan, memelihara ternak. pinahan, ternak piaraan, hewan ternak. pahanon, idem. pahanpahanan, bermacam ternak. mangalului babi pahanon, dalam arti sembunyi: mencari isteri.
207 pahantan sejenis padi yang berasal dari daerah Pahantan.
208 pahe = mamahe, mengenakan pakaian, berpakaian rapi, berbusana. pahean, hiasan, pakaian, berbusana, sandang. pamahemahe, pesolek, orang yang suka berpakaian rapi, cara berpakaian. pahe, tampan. jolma na pahe, orang tampan.
209 pahepahe juga sipahe, sapu ijuk.
210 paho = adat, tatakrama, aturan perilaku menurut adat. marpaho, bertatakrama, bersikap sopan santun, beradat. na so paho, biadab, tidak tahu sopan santun.
211 pahompu cucu, bdk ompu.
212 pahu tumbuhan semak sejenis pakis besar, pakupakuan, jenis-jenis: pahu hare, pahu lipan, pahu gaja, pahu landit, pahu dengke. P.B.: asing do hodong, asing do pahu, asing do ho, asing do ahu, lain pelepah, lain pakis, lain anda, lain saya.
213 pahulu kehulu, bdk julu.
214 pahupahu bagian pinggir, yang paling pinggir. pahupahu ni suri, gigi sisir yang paling pinggir. pahupahu ni igung, bagian sempit hidung. pahupahu ni rusuk, rawan iga.
215 paima bdk ima.
216 paiogon = indahan (And).
217 pajok mamajok, berkediaman, menempatkan di suatu tempat. mamajok hubu, huta, mendirikan kubu, desa, kampung. mamajok patik, menetapkan undang-undang.
218 pajop memegang. bdk jop.
219 palait lembing bermata bengkok.
220 palangge tongkat sejenis bermata pisau.
221 palangka palung yang dibuat dari kayu, tempat makan ternak. suang palangka, sejenis hukuman pencurian, kalau seorang mencuri ternak dalam kampungnya sendiri dan ditangkap, dia harus hanya mengembalikan apa yang dia curi, karena dianggap belajar mencuri dan bila kelak dia lebih cakap dan mencuri di kampung lain, maka penghuni kampung memperoleh laba dan kenikmatan dari perbuatannya itu. gana palangka, sejenis sumpah, sumpah palung, lihat gana.
222 palangki emas tulen, sepuhan emas halus.
223 palano pelana. abit ni palano, kain pelana. mamalanoi, memasang pelana.
224 palaspalas menara.
225 palge beras yang terpilih, bagus dan besar, beras yang bernas.
226 palia pohon petai.
227 palias lihat lias.
228 palingpalingan sangat tua, tua bangka, jompo.
229 palito pelita, lampu teplok. parpalitoan, perpelitaan, kakidian, kandil.
230 pallom tetap duduk di satu tempat, terduduk terus.
231 palnat lebar, rata.
232 palo bintik-bitik putih di mata. paloon, menderita penyakit ini, menderita keputihan mata. mata na paloon, mata yang berbintik-bintik putih.
233 palok tondi sipalokpalok, hantu yang menjadikan penyakit.
234 palos tondi sipalospalos.
235 palpal botak mengenai kepala, gundul mengenai gunung atau ladang. palpal ulu, botak kepala. sipalpal ulu, orang botak. mamalpal, mencukur sampai gundul, membotaki. dipalpal ari ibana, dia kedatangan guruh, guruh menimpanya.
236 palse tidak sedap mengenai citarasa, hambar.
237 palsuk teronggok, terhimpun, terkumpul, tertumpuk.
238 paltak kuat, gemuk, nyata, terang mengenai garis, juga mengenai kesalahan.
239 pamangan mulut (bdk mangan, pangan).
240 pamatang badan, tubuh (dari: batang).
241 pampe (bdk ampe), diangkat menjadi raja. pampe tu roha, dihafal. mamampehon, meninggikan, mengenakan.
242 pamurunan bdk purun, dapur, tungku dapur, pemasangan api.
243 panahit (dari: sahit) cacing dalam usus. panahiton, penyakit cacing dalam usus. ubat panahit, obat anti cacing.
244 panangga na di toru ni tangga, anjing.
245 pandis bersih, murni mengenai barang tenunan.
246 pandol mamandol, menyepak, menerjang orang. mamandol u-tang, berhenti sejenak pada main judi untuk menentukan utang-utang masing-masing. ma-mandol singkoram, mengambil gadai misalnya sebidang tanah ladang.
247 pane kilat dalam bahasa datu, kilasan-kilasan kilat waktu gelap hari. nama sungai yang datang dari Tanah Batak dan bermuara di pantai Timur Sumatra.
248 panepane demam, typhus. panepaneon, berdemam, sakit typhus, terkena typhus.
249 pangan tapis termakan racun. tapis ni hata, berbicara secara berselubung, kata sindiran.
250 pangar terbuka lebar-lebar mengenai lobang.
251 pangir marpangir, berlangir, mencuci diri dengan jeruk purut (terlebih rambut). unte pangir, jeruk sitrun untuk membersihkan rambut atau kulit. mamangiri, mencuci diri dengan jeruk ini.
252 pangisi bdk isi.
253 pangke bdk pahe. mamangke, memakai, memanfaatkan. sipangkeon, bisa dipakai. tu aha pangkeon? untuk apakah itu dapat dipakai, apa kegunaannya? pangke, bagus, elok, cantik. pamangke (di), pemakaian, cara memakai sesuatu.
254 pangko batang pohon aren yang sangat keras, dari mana dibuat batang lembing. sipangko tali, sejenis padi.
255 pangkut mamangkut, memagut, mencangkol.
256 pangpang lumpuh. marpangpang, dalam keadaan lumpuh, menderita lumpuh.
257 pangulima = ulubalang, panglima, pelopor, pahlawan.
258 paniala kutuk, balas dendam dari hantu (begu).
259 paniti peniti.
260 panju panglima perang, komandan peperangan, kepala pasukan, penghulu perang.
261 panopano jerawat, bercak hitam di wajah, panu.
262 pansa panggung atau dangau di tengah-tengah ladang sebagai tempat mengusir burung dari ladang.
263 pansang mamansang, memanggil untuk berkumpul. parpansang, dipanggil untuk berkumpul mengenai rapat.
264 pansar jauh, luas, sembur. pansar baritana, namanya terberita, tersiar beritanya. partigatiga pansar, saudagar yang pergi berdagang ke tempat-tempat yang jauh, pedagang keliling.
265 pansing bersih dibilas. segala-galanya dilaksanakan sehingga tidak ada lagi yang harus dikerjakan. mamansinghon, disapu bersih, dimusnahkan habis-habisan.
266 pansung = ansung, takaran isi untuk tuak. pansung bahen, potong miring.
267 pansur pancur, mata air. bunga pansur, sejenis tanaman berbunga putih dan merah.mamansur, memasang pansur, mengalir, berpansur. hoda sipansur, kuda petak. pansur na tolu, pansur na pitu, nama tempat. pansur ni bagot, ijuk yang mengarah ke atas.
268 pansut (= pago). Mamansuthon = melantakkan, meluluh-lantakkan.
269 pantil panggung dari kayu atau tanah, menara jaga terdiri dari bambu.
270 pantom mamantom, melimbaikan, melembing, melembingkan, melemparkan sesuatu. mamantomhon, memakai sesuatu untuk dilembingkan, dilambaikan, me-lembingkan, menombakkan. Pantun, sopan santun, berperangai baik, beradab, beradat, hormat, kesopanan, berbudi bahasa. pantun hangoluan, tois hamagoan, kesopanan, pangkal kehidupan, kepongahan pangkal celaka. P.B.: tubu sigiragira sajongkal dua dopa, molo pantun manghuling, luhut do na lomo roha, tumbuh pohon nira sejengkal dua depa, apabila berbicara sopan, semua orang menyukainya.
271 panumbeangan bdk eang.
272 panunuhon bdk tuhuk.
273 panurirang bdk surirang.
274 paor bdk haor, bergerak secara tidak tenang mengenai tangan dan kaki. balok ni paor, sangat gelisah, tidak tenang, membuat hiruk pikuk.
275 papadehor suatu tanda pada ayam ramalan.
276 papaluan sejenis burung yang bersarang di ladang padi.
277 papateak = pateak.
278 papene ( = penepene) lihat pene.
279 parako = parangko.
280 parana anak parana, pemuda.
281 parangan soldadu, prajurit, pasukan.
282 parange perangai, tingkah la-ku, kelakuan, sifat. mamarangehon na tama, berperangaikan yang pantas, yang baik. marparange, berperangai, berkelakuan.
283 parangko perangko.
284 parapara bdk para, rak kayu dalam rumah Batak yang dipasang sari pintu sepanjang rumah, parapara.
285 parapat sejenis bambu, juga: nama marga.
286 parar mamarar, mempergunakan sesuatu, memanfaatkan sesuatu, karena tidak ada yang lebih baik, marpinarar, memakai kesempatan, menghargai sesuatu biarpun bernilai rendah. Parasan = tandok.
287 parate tempat tidur.
288 parduan bagian, kawanan, (dari parduaan).
289 parduli = perduli.
290 pareman pereman.
291 parenta perintah.
292 pareon sipareon, telinga, pendengar, kuping (And).
293 pareso periksa. paresohon, memeriksa.
294 parespes kecil sekali, krepos. uang parespes, = getep, ketip, uang kecil.
295 pargut mamarguti mencotok mengenai burung, menerkam mengenai ular, memaguti. hona pargur, kena gigit (ular).
296 parhohas alat bunyi-bunyian, perkakas tukang kayu, lihat hohas. Pari, = pare.
297 pariama bintang pariama, gambaran bintang pleyaden.
298 pariban anak perempuan saudara ibu laki-laki (mamak) atau adik suaminya. anggi pariban, adik perempuan isteri seseorang. hahapariban, kakek perempuan isteri seseorang.
299 parinse perisai.
300 pariok api periuk api, periuk besi.
301 parir celaka, sangat menyedihkan, papa, sengsara. hapariron, kemelaratan, kesukaran, kesakitan, sengsara.
302 parira pohon petai.
303 parkaro perkara, proses, masalah pengadilan.
304 parompuan bdk ampu.
305 parpar berketurunan banyak.
306 parti teliti dalam pekerjaan, selaras, cermat, akurat, rapi.
307 parumaen menantu perempuan. parumaen di losung, = parumaen sinonduk, calon menantu perempuan, yang sudah diterima dalam rumah sebagai pembantu dan sudah diberikan mas kawin, mengenai dia dikatakan: hira hatoban siulaon, alai hira raja nasida anggo di sipanganon, ia harus kerja seperti seorang hamba, tetapi ia peroleh makanan seperti seorang raja.
308 paruparu = paranak bodilan, tempat peluru.
309 pasing sipasing, ulat, capung (rimbur).
310 paske andor paske, sejenis tanaman menjalar berbunga merah dan penyet.
311 paspas terantuk pada, tertumbuk pada, terhempas. mapaspas, rontok mengenai rambut, botak, habis mengenai modal. mamaspas, menghempaskan pakaian. dipamaspas ni hala.
312 pastap pukulan dengan telapak tangan, menampar. hona pastap, kena tampar. mamastapi, menampari.
313 pastima Barat.
314 pasul tidak hormat, tidak sopan mengenai kata-kata, biadab. Pat, kaki. ulu ni pat, tempurung lutut. mardalan pat, berjalan kaki. siopat pat, yang berkaki empat. pat ni emper, kaki emperan, tiang.
315 pata simangot = gohan, bdk gok I.
316 pateak berkotek mengenai ayam, yang mau bertelur. juga bunyi ular yang meniru bunyi ini. marpateak, = martatageak, berkotek.
317 patialu sejenis penyakit demam yang datang berulang-ulang, demam berkala.
318 patialum kurap pada pelir.
319 patihala pening, sakit kepala, migrain. patihalaon, menderita nyeri kepala sebelah.
320 patilaho pemberian berupa uang yang diberikan parboru kepada paranak sebagai tanda bukti bahwa yang cerai atau menjanda itu boleh kawin lagi, tentunya bahwa tidak ada orang lain yang menaruh hak atasnya, ini merupakan juga pertanda semua uang mahar harus dikembalikan.
321 pator = pantar.
322 patpat mamatpat, menaruh air ke kapur untuk memadamkannya.
323 patu dikalahkan, tunduk, tahluk, patuh. mangoloi patu, menaklukkan diri. papatuhon, menundukkan, menaklukkan, memperhambakan, mengalahkan dalam peperangan.
324 patuan yang dipertuan, gelar raja dari: tuan.
325 patumonaan bdk bona (mona).
326 paturo lihat ro.
327 pauseang pemberian, kebanyakan terdiri dari sebidang tanah yang diberikan ayah kepada puterinya yang kawin. pada orang-orang kaya hal ini adalah penting sekali dalam hal mana pengantin laki-laki hampir seluruh mas kawin dengan jalan ini diterima kembali.
328 pea dataran rendah, rata, datar, lembab. tano pea, tanah datar. sering dihubungkan dengan nama daerah: Hutapea, Pea raja, Pea na jagar, Pea Talun dll.
329 peak terbaring, terletak, tertidur, tergeletak. marpeahan, bergeletakan, berletakan disekeliling mengenai benda-benda atau orang. peak roha, rendah hati. mameakhon, meletakkan, membaringkan. papeakhon, idem. dipampeakhon, semua digeletakkan, semua dibaringkan. mameakhon uhum, menjatuhkan hukum, mengadili. mameakhon rujiruji, meletakkan kayu-kayu hitung yaitu memperhitungkan. hapeahan, tempat dimana sesuatu terletak. parpeak, bagaimana letaknya sesuatu, letaknya. Peam, terbiasa. papeam, membiasakan (dirinya). somalna do peamna, lambat laun orang akan menjadi biasa juga, karena terbiasa jadi kerasan. mameami (dipeami), membiasakan.
330 pear = parar.
331 pedan teman, sahabat, kawan, rekan. marpedan, berteman, bersahabat, mempunyai sahabat. peden, panggilan `kawan`.
332 pedem = podom, tarpedem, ter-tidur, terkantuk-kantuk. papedem, tidurkan, membuat tidur.
333 pedor hilang mengenai barang-barang karena sering dipinjamkan.
334 pegol pegol patna, ia mempunyai kaki tapak kuda.
335 pegul bungkuk. pegulon, bengkok.
336 peo batu peo, batu keras yang ada di ladang.
337 peol bengkok, tidak lurus, terputar, terbalik, peot. mameol, memalik. papeolhon, memutarbalikkan sesuatu. papeol uhum, memutar hukum. sipapeol uhum, hakim yang tidak adil, orang curang.
338 peop mameop, umpeop, memegang, menyimpan, menahan. dipeop roham ma i, camkanlah itu. sipeopon, apa yang disimpan. parpeopan, tempat, tong, bajan dimana sesuatu disimpan.
339 peos mameos, melilit, membelitkan diri.
340 perek perlahan-lahan menetes mengenai air mata. perek iluna, meleleh air mata.
341 perper mamerper, bergoyang mengenai burung yang bangun. maperper sanggulna, bunga pada rambut atau rambut sendiri digoyang-goyangkan kesana kesini.
342 pesepese = posoposo, bayi.
343 peto benar.
344 petong sipetong, kepongpong kupu-kupu.
345 peus = baus.
346 peut jatuh karena ada sesuatu yang lepas, terlepas. mameuthon, menjatuhkan, melepaskan. marpeutan, berjatuhan mengenai banyak benda.
347 piangin maranti piangin, sejenis pohon yang menghasilkan kayu bangunan.
348 piar I. mamiari, menampi beras di anduri untuk membersihkannya. II. piarpiar, marpiarpiar, timbul marah, geram dan kekesalan. piarpiar ni murukna, bangkit amarahnya. III. piarpiar, pembungkus tebal yang menutup ruas bambu muda yang jatuh kemudian.
349 pijom tuli.
350 pijoni sipijoni, sejenis eme.
351 pijor mamijor, mematri.
352 pikpik tiruan bunyi amporik, suara burung pipit. marpikpik, mencicit.
353 pilat penis, pelir, kemaluan laki-laki.
354 pilhot liat, tangguh, keras, bergumpal misalnya tanah liat. juga bila orang membuang air besar.
355 pilit tidak kena, salah, diputarbalikkan, bertentangan dengan sifat, tak kena sasaran. pilit di rohangku, tak kena di hatiku, salah menurut pikiranku. pilitpilit, bersalahan. papilithon, menyalahkan, menjalankan ke arah yang lain, mengalihkan sasaran. marlangka pilit, melakukan perbuatan yang salah dalam bidang susila, melacur, bersundal. sipilit, sejenis tumbuhan yang dipakai sebagai penangkal untuk mengusir hantu (begu).
356 pillit mamillit, memilih. na pinillit, yang terpilih. papillithon tu, meletakkan sesuatu dihadapan seseorang untuk dipilih, memilihkan pada.
357 pillot sempit, terdesak. masipilotan, berasak-asakan, sa-ling mendesak, berdesak-desakan.
358 pilngas terik mengenai panas, sinar matahari, mengenai suara. pilngas ni las ni ari, panas mengenai matahari. mamilngas mata ni ari, terik benar matahari.
359 pilo pilopilo, = balingbaling, kincir-kinciran, baling-baling kecil yang diputar oleh angin dan dipakai untuk mengusir burung. pilopilo ni bagot, tunas pohon bagot yang daun-daunnya berputar sebagai kincir-kincir angin kecil. Pilpil, mamilpil, mengucilkan seseorang dari adat, bdk liplip.
360 pilsak = pinsar, memancar keluar.
361 piltik mamiltik, menjingkat, memetik, membunyikan dengan jari-jari. sampiltik, sepukulan dengan jarijari. mamiltik, melecut, terpencar, jatuh terpencar-pencar. marpiltihan, berhamburan, dibuang misalnya biji, butir, air. mamiltik hasapi, memainkan hasapi, memetik hasapi.
362 pinangka = nangka, biji buah pinasa.
363 pinasa sejenis pohon yang menghasilkan buah nangka, yang buahnya berdaging dan sangat disukai orang untuk dimakan, kayunya yang keras itu dipakai sebagai tiang sopo. bona ni pinasa, tempat lahir nenek moyang, hanya orang kaya yang mau tetap tinggal di tempatnya itu, menanam pohon seperti itu.
364 pindan genap, lengkap. hapipindan, kegenapan, kelengkapan.
365 pinggil picu jerat, pemicu. sipinggil, idem. pinggil ni hata, sepatah kata yang menyebabkan pertengkaran besar. maminggil bada, menyebabkan perselisihan, pertengkaran. maminggil, membangkitkan. paminggil = hamisaraan, bdk misara.
366 pinggol telinga, kuping, mata kaitan. pinggol ni harpe, pegangan pada harpe. pinggol ni balanga, kuping belanga. pinggol ni bodil, tempat mesiu pada senapang, juga nama gunung. pinggol ni dalan, tepi jalan, trotoar. marpinggol linta, berpendengaran yang tajam seperti lintah yang dari jauh mendengarkan langkah orang. marpinggol badak, pekek, bengal. paminggol, penguping, seorang yang mengerti arti kata yang dalam, yang membaca antara garis-garis.
367 pinggor bdk mingor.
368 pinggupingguon berperut gendur mengenai anak-anak kecil yang sakit.
369 pingkir marpingkir, = mamingkir, berpikir, memikir, menimbang. mamingkiri, memikirkan, menimbang sesuatu. pingkiran, pikiran, pendapat.
370 pining bdk pinang, pohon pinang, juga buahnya.
371 pinjil terasingkan, sendirian, terpisah dari yang lain, terisolasi, tersendiri. tarpinjil, terpisah, tersendiri karena tersesat. papinjilhon dirina, mengasingkan diri.
372 pinjut maminjut, mengumpul, menumpuk, menyimpan benda-benda kecil.
373 pinondang panondang, kilat, cahaya, pijar. pinondang ni hasahalaon, cahaya kemuliaan, pengaruh kewibawaan.
374 pinsala = sitapitapi, sejenis burung.
375 pinsalang parau pinsalang, kapal yang cepat berlayar, perahu kencang.
376 pinsang maminsang, menegur agar tidak berbuat lagi, menghukum, memarahi. maminsangi, menghukum seseorang. hona pinsang, dihukum, dimarahi. pinsangpinsang, hukuman. pamingsangon, hal menghukum, cara menghukum, peneguran.
377 pinsar maminsar, memancar, menyemprot, memuncrat.
378 pinsir maminsirhon, mengitung uang logam dengan meletakkannya berbaris-baris.
379 pinsur runcing.
380 pintor = tigor, jujur, lurus, betul, benar, adil. juga: dengan segera, langsung. mamintor, dengan segera, langsung. mamintori,membenarkan. hapintoran, kebenaran, kelurusan, kejujuran. hata pintor, hal yang benar, adil. parpintor, orang yang adil, yang benar, orang jujur.
381 pinut tersumbat. maminut, menyumbat.
382 piongot mamiongot, menggigit panasnya matahari, menyengat mengenai serangga.
383 piopio sejenis burung. Pior, mamior, dengan sejenis panji-panji berjalan di muka untuk menyemangati orang lain. piorpior, panji-panji.
384 piotok = piongot.
385 pipian gumpalan untuk gulungan tali.
386 piping marpiping = marnginging, berbunyi dalam telinga.
387 pipir lada.
388 pipot noda, cacat, salah, kesalahan. marpipot, bernoda, bersalah, membuat kesalahan. na so marpipot, tanpa kesalahan, tak bersalah.
389 pira telur. pira ni manuk, telur ayam. na rara ni pira, kuning telur. marpira, bertelur. pirapira, = batubatu, buah pelir.
390 pirabun = pirambon.
391 pirambat (dari: ambat) alat sihir menyandung kaki musuh.
392 pirambon (dari: rambon) alat sihir mengelabui mata lawan.
393 pirdot sejenis semak.
394 pirok Sipirok, nama daerah di Angkola.
395 piropiro sejenis burung.
396 pirpir mamirpirhon, menghamburkan, menggerak-gerakkan se-hingga tetesan bepercikan.
397 piruang (dari: ruang), alat sihir yang membuat peluru senapang menimbulkan banyak luka-luka besar, mencederai musuh.
398 piruru peluru, peluru senapang.
399 pisar pecah dan mengeluarkan air, diperas. ditekan sehingga keluar airnya misalnya cacing. mapisar, memencar keluar dengan memijaknya, pecah terhimpit, lenyet. mamisarhon, memijaknya sedemikian sehingga mengeluarkan cairan, menghimpit hingga gepeng.
400 pisat mamisat, meremas, memijit, mencubit, menekan mati. tarpisat, tertekan, tertindih, dilukai, terjepit. mate tarpisat, mati lemas, mati terjepit. mamisati, menekan sampai mati.
401 piso pisau. pisopiso, pemberian berupa uang yang diterima keluarga pengantin di waktu nikah, pemberian uang yang diterima seorang raja sebagai tanda bahwa perkara perselisihan telah diselesaikan.
402 pispis mamispis, membasahi, memerciki dengan air. mamispishon, memakai sesuatu untuk memerciki, memercikkan. pispisan, mamispisan, talang atap kemana air hujan menetes, parit pembuangan air hujan atap. pispis ri, sebidang tanah terletak antara hutan dan alang-alang, daerah pinggiran.
403 pistar pintar, pandai, berbudi, arif, cerdik. hapistaran, kepintaran, kecerdikan, budi. parhapistaran, sarjana, cendekiawan. parhapistaran godang, sarjana besar, cerdik, cendekia.
404 pistik mamistik, mereciki dengan jari-jari, memicukan jari. mamistikhon, membuat sesuatu memercik dengan cara ini, membuang sesuatu dengan jari-jari. na pistik uban, mulai beruban, uban mulai muncul.
405 pitara (= isara) cara, kebiasaan, adat, petunjuk nenek moyang.
406 pitik tercampak, terbuang sehingga letaknya terpisah dari yang lain, tercecer. mamitik, memisahkan diri, menyendiri, kececer. mamatikhon, dilemparkan tersendiri.
407 pitola petola, sejenis mentimun yang buahnya yang nampaknya dari luar penuh daging, tetapi hanya terdiri dari jaringan serat. sijabut ni pitola, orang munafik, orang pura-pura yaitu: orang menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk akan tetapi tidak berisi apa-apa.
408 pitonggam alat sihir yang membuat musuh tertidur.
409 pitor = putor. pitor diida, pening, semua kelihatan berputar-putar misalnya sebagai akibat dari pukulan. haleon pitor, bala kelaparan yang membuat kepening-peningan.
410 pitpit pejam, tertutup mengenai mata. mamitpit, dalam keadaan tertutup. papitpit mata, menutup mata, katupkan mata. mamitmit maremare, daun palem yang terdapat paling dalam, tunas baru yang belum kembang. marsalasala pitpit, dengan marah sekali dan dengan mata tertutup melambaikan parang disekelilingnya sewaktu pertempuran. membabibuta, mengamuk.
411 pitu tujuh. papituhon, ketujuh. papituhalihon, ketujuh kalinya. saparpitu, sepertujuh. sipahapitu, bulan Batak yang ketujuh. simamitui, mengenai utang: bertambah sampai tujuh kali lipat. uhum simamitui, hukuman ganti rugi sampai tujuh kali lipat yang harus dikenakan.
412 pitua = patua, lihat tua II.Pitudar, sejenis tupai, bajing.
413 pitumang alat sihir yang membuat orang pemarah menjadi manis, ajimat pemanis.
414 pitung buta. mapitung, buta. mamitung, membutakan. papitung, membuat jadi buta.
415 poda saran, ajaran, pengajaran, nasehat, amanat. mamodai, mengajari, mengajar seseorang, menasehati. mamodahon, mengajarkan sesuatu, menasehatkan. hona poda, diajar. marpoda, memperoleh pelajaran, bernasehat.
416 podang pedang. mata ni podang, baba ni podang, mata pedang. podang sidua baba, pedang bermata dua. dali podang, sejenis kacang yang besar, kacang kedele besar.
417 podi ndang adong podina, tidak ada gunanya, tidak akan berhasil.
418 podo = poro = dope, masih. na podo, belum.
419 podok mamodok, bergumul, bergelut.
420 podom modom, berbaring, tidur, mengeram. podoman, tempat tidur. bilut podoman, kamar tidur. tarpodom, tertidur, me-ngantuk. papodom, tidurkan, e-ramkan. modomhon (dipodomhon), mengerami. papodompodom jolma, membiarkan orang tidur, seperti dibuat oleh seorang pencuri sebelum ia pergi mencuri. ndang tarpodomhon ahu, = ndang hapodoman ahu, saya tidak bisa tidur atau tenang karena hal itu. halipodoman, kejang otot mengenai anggota gerak badan. sampinodom, permulaan untuk tidur: jam 22.00 (juga: sampimodom dari sampe modom. podompodom, tumbuhan yang daunnya mengatup kalau disentuh. P.B: sahit ni ulu hinapodomhon, sahit ni pat hinahundulhon, pening (sakit kepala) disembuhkan dengan tidur, sakit kaki disembuhkan dengan duduk.
421 podu mamodui, memfitnah, menghujat. hona podu, kena fitnah.
422 poga sejenis tumbuhan dengan buahnya merah dan terasa asam. hira poga pinulsik matana, matanya merah karena marah. pogapoga, daki kumal, kudis di kepala anak-anak.
423 pogang mamogang, pegang, memegang. ndang hapogangan ho, tidak bisa dikuasai kau, tidak bisa diselesaikan misalnya kuda, senapang, anak yang manja. songkar pogang, lesplang, papan pemegang kaso.
424 pogi terlipat, tersungkur, babakbelur. marpogipogi, remuk redam kena hajar. mamogihon, melipat. sipogi, sejenis semak.
425 pohan marga Pohan. sibagot ni pohan, moyang Pohan.
426 pohol mamoholi, menyapukan pada, menggosokkan, mengusuk. si Poholon, nama desa dekat Tarutung.
427 pohonan I. sejenis kayu. II. sejenis adat yang berasal dari nenek moyang.
428 pohu bagian (= jambar). pohuan, = parjambaran. marpohuan, mempunyai bagian.
429 pohul mamohul, menggenggam, mengepal, mengambil sesuatu dengan kepalan tangan dan menekannya misalnya nasi sewaktu makan, menggenggam. sampohul, segenggam. dan pohul, nama sejenis cendawan. indahan pinohul, sejenis sumpah, lihat gana.
430 pohung patung berhala (ganaganaan) yang ditempatkan di kebun untuk menolak hantu-hantu jahat.
431 pojam pejam, buta mengenai mata, gelap. pojam ni bulan, bulan gelap, tidak kelihatan mengenai bulan.
432 polgak = mamolgak, menelan bulat-bulat. mamolgahi, menelan bulat-bulat, melahap.
433 polha pulha. si Polha, nama daerah dipantai Utara danau Toba.
434 polin murni, tidak bercampur, bersih. mamolin, bersih, murni, tulen. aek mamolin, air bersih, tidak bercampur. hapolinon, kebersihan, kemurnian, kejernihan.
435 pollak = porlak.
436 pollong tersembunyi, tidak ada jalan keluar, tersumbat. mamollung, menyembunyikan, me-numpatkan.
437 pollung perbincangan, pembicaraan, debat, perkelahian dengan kata-kata, perbantahan sebagai perlawanan. marpollung, berbantah-bantah, berdebat, bertengkar, bersoal jawab.
438 polnat mamolnati, memijak sesuatu, mengenceti.
439 polngit mamolngit, sunyi sekali, sepi. pamolngit, kesunyian di tempat-tempat sunyi, keadaan sepi.
440 polngok duduk tanpa bergerak, tenang tanpa gelisah.
441 polpol tersumbat, tidak dapat mengalir misalnya pipa. mapolpol, menutup.
442 poltak mulai kelihatan mengenai bulan, terbit. poltak ni bulan, permulaan bulan baru. hapoltahan, Timur.
443 poltik erat, kencang diikat, ketat terikat.
444 poltong tersumbat mengenai tubuh, mentok perasaan. poltong langkana, tidak jadi apa-apa mengenai rencananya, suntuk langkahnya. pamoltong, apa yang menyumbat, apa yang membuat darah jadi beku, penyumbat. hapoltongan, mengelas mengenai darah pada perempuan yang melahirkan anak.
445 poltuk bunyi gemerencih mengenai beras atau jagung yang dipanggang.
446 poluk mamoluk, mengeluarkan sesuatu dengan tangan, mengambil hati-hati dengan tangan.
447 polut = tos, dilepaskan, lepas. polut hosana, ia mati, putus nyawanya. mamolut, melepaskan, memutuskan.
448 pona mamona, mendiamkan. diponapona, idem.
449 pondang mamondang = marsinondang, bercahaya.
450 pondia buah merah yang dipakai sebagai hiasan kuping. pondia saga, idem.
451 ponding ikat pinggang pakai pelat-pelat emas, ikat pinggang dari mas, ikat pinggang dari perak.
452 pondom kuburan, pendam. mate di pondom, mati sedemikian rupa sehingga tidak dapat terjadi perkara.
453 ponggol penggal, patah, potong, keping, pecahan, bagian, bab. samponggol, sepotong, sebagian, sepenggal. ponggolponggol, keping, pecahan, patah-patahan. marponggolponggol, menurut keping, berpenggal-penggal, berpotong-potong. mamonggoli, memotong, mematahkan. maponggol, patah, pecah. angka ponggol, dipotong dalam banyak potongan, pada patah, patah-patahan.
454 pongkal simpai pada bubu atau tong. mamongkal, menyatukan sesuatu dengan simpai.
455 pongkar I. baji untuk membuka mulut seseorang karena giginya harus dikikir. mamongkar, membuka mulut. II. pongkar, = songkar.
456 pongkik mamongkiki, mencekik.
457 pongkok (= pangkal) pokok, modal.
458 pongkuk mamongkuk, dengan tangan memasukkan nasi ke mulut. sampongkuk, segenggam.
459 pongot bersusah hati, putus asa.
460 pongpang I. menghentikan pertempuran, genjatan senjata. mamongpangi, memaksa genjatan perang kepada duabelah pihak yang berperang. hata pongpang, musyawarah mengenai genjatan senjata. II. pongpang ni horbo, seutas tali yang kuat untuk mengikat kerbau. pongpang ni ninggala, tali untuk mengikat batang pada tenggala.
461 poning mamoning, membuang sesuatu dengan jari-jari.
462 ponjal diinjak-injak keras. mamonjali, menginjaki sesuatu dengan keras, membanting kaki pada sesuatu, menginjak- injak supaya padat.
463 ponji kapok.
464 ponjot sempit, sesak. ponjot huhilala, sesak perasaanku. ponjot rohana, dia merasa dirinya dalam keadaan kesesatan, sesak perasaannya. ponjot hosana, sesak nafasnya, sesak nafas ia. ponjot ulaon, pekerjaan mendesak, sibuk.
465 pono sedih, berat hati, berdukacita.
466 ponot pipa, saluran, leding, kemudi. ponot bulu, pipa bambu.
467 ponsa mamonsa, meneruskan.
468 pontas pentas, sejenis serambi kecil tempat duduk para raja. pentas kecil yang dipasang dalam rumah untuk memberikan persembahan.
469 ponu penyu.
470 popa pendiam mengenai orang yang jarang berbicara, tetapi kalau ia berbicara, maka apa yang dikatakannya itu adalah berarti. mamopai, mendiamkan.
471 popar mamopar, menghitung. poparan, perhitungan, perkiraan.
472 popas I. mamopashon, menyelesaikan, mengatur laba dan rugi, membuat pas antar keuntungan dan kerugian. II. popas, kail, pancing. mamopas, menangkap ikan dengan pancing. marpopas, mengacaukan seseorang dengan berbagai-bagai cara agar dia tidak bisa berpikir lagi dengan teratur.
473 popat = totap.
474 popo mapopo, terlanda, rebah mengenai padi. mamopoi, membuat jalan di tempat dimana belum ada jalan. popo imbulu, cara mengurut dengan perlahan-lahan sehingga rambut terletak pada kulit.
475 por I. keras, lebat mengenai hujan. udan na por, hujan yang deras sekali. por roha, sangat mengingini sesuatu. II. por, = par: prepiks misalnya: mardengke, pardengke. diparlehon, diparulos.
476 poran keras, tegas mengenai perkataan.
477 porang perang. marporang, berperang, bertempur. mamorangi, memerangi, menjadi kasir pada permainan judi. laho porang, pergi berperang, pergi bertempur. parangan, prajurit, soldadu, angkatan perang.
478 porda gagang pisau, hulu gergaji, tangkai. godang do porda, ndang sadia hulamot, godang do roha, ndang sadia sinamot, tangkai panjang, sedikit tali untuk mengikat sesuatu. cukup kepandaian tetapi tidak ada uang untuk melaksanakannya, artinya: tanpa uang, kepandaian dan kecerdikan juga tidak dapat banyak menolong seseorang.
479 pordut mamordut, menyakiti orang dengan jawaban yang tajam, menantang keras.
480 porhas geledek, petir, guntur yang menyambar. disoro porhas, disambar petir. tubu marporhas, lahir anak kembar yang terdiri dari kedua macam kelamin, dianggap sebagai tanda celaka. siporhas, nama sejenis tanaman. siporhas pea, sejenis rumput yang dipakai sebagai penangkal racun. siporhas hau, sejenis pohon yang kayunya dan daunnya dibuat penangkal (hanya untuk laki-laki, karena perempuan menjadi mandul karenanya). gana siporhas, sejenis sumpah, lihat gana.
481 porhis semut. matemate porhis, begitu cepatnya berjalan sehingga menyebabkan semut mati terinjak oleh karena dia tidak dapat lagi menyingkirkan diri, artinya: terus saja berjalan.
482 porhot kasar, kesat, tidak licin, tidak rata misalnya tanah waktu musim kering. siporhot, kain dan bunga yang dipasang perempuan di dalam sanggul rambutnya agar kuat. parsiporhotan, belakang kepala.
483 poriama gambar bintang, Pleyaden. bulan pariama, nama bulan yang ke-10.
484 poring sejenis suhat.
485 porjat mamorjat, memijak. Porlak, kebun, taman. marporlak, berkebun, mempunyai taman. parporlak, pemilik kebun, taman. mamorlak, membuat kebun.
486 porman suci, saleh, sopan, takwa. hapormanon, kesucian, kesalehan.
487 pormasan takaran padi, lihat mas.
488 pornga porngapornga, jentik-jentik.
489 porngis tumbuh dengan baik, bermas, padat berisi mengenai padi (juga: porhis).
490 poro I. mamoro, memerah, memeras, memerah air susu. horbo siporoon, kerbau perahan. II. marporo, serak, parau.
491 porom = mamorom, peram, memeram buah-buahan.
492 porpor maporpor, menabrak sesuatu misalnya kuda yang lari dan tiba-tiba menabrak seseorang. mamorpori, menginjak-injak sesuatu sampai rusak, mengenai ayam yang menginjak-injak telurnya, yang telah dieram, kalau waktu mengeram sudah lewat. dipaporporhon, = dipatondonghon.
493 porsan mamorsan, memikul, memanggul, menanggung. paporsanhon, menyuruh orang untuk memikul sesuatu. porsanon, beban.
494 porsea percaya, mempercayai (di), menaruh kepercayaan. manghaporseai, menaruh kepercayaan. haporseaon, kepercayaan, iman, keyakinan. haporseaan, yang dapat dipercayai. orang kepercayaan, berpercaya. parhaporseaon, seorang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan. parhaporseaon godang, orang yang besar kepercayaannya, orang bertakwa.
495 porsili bdk sili.
496 porso mamorso, menyangkal, mengatakan tidak, mengingkari, membohong, mendusta.
497 porsuk pedih, melarat, sangat menyedihkan, sengsara, merana, menderita, mara. haporsuhon, sengsara, penderitaan, kemeranaan. na porsuk, sengsara, merana, tersiksa. sitaonon na porsuk, penderita yang merana yang sengsara, penanggung derita. paporsukporsukhon, menyiksa, mengganggu, menyengsarakan, menyakiti.
498 portibi dunia, bumi, daerah, negeri. portibion, dunia ini, bumi ini. liat portibi on, seluruh dunia ini, seantero dunia.
499 portu keras, tidak suka dilawan, penting, cepat. portu las ni ari, matahari membakar. Porus, I. maporus, mengungsi, melarikan diri, lari, terbirit-birit. hapoporus, larinya. haporusan, tempat kemana orang lari, pelarian, perlindungan. II. mamorus, mencuri hasil ladang. pamorus, pencuri padi.
500 porut mamorut, menarik sesuatu dengan tangan, mencabut. porutporut ni saraoal, tali pengikat celana pada pinggul, pengikat kolor.
501 posa payah, parah, berat, keras mengenai penyakit.
502 posat mamosat, = pisat.
503 posi pedas, keras, berat, sungguh-sungguh mengenai penyakit, pengadilan, perkataan. posi uhumna, ia keras dalam pendapatnya, dalam hukumnya. hata na posi, perkataan yang keras, kata-kata pedas. timbaho na posi, tembakau yang keras.
504 pospos Nai Pospos, nama marga.
505 potang petang. potang ari, malam. sipotang, sejenis cacing yang hidup dalam air.
506 pote = hona. potepote, kena tembak.
507 poti peti. poti marende, harmonium, organ. mamalu poti marende, memainkan harmonium.
508 potik mamotik, memalang, mengunci pintu. potihan ni bodil, picu senapang. potikpotik, tombol, kenop, palang, grendel.
509 poting I. wadah, perian, kendi, tabung bambu untuk menyimpan air. II. poting baliung, puting beliung, angin pusar. III. perangkap pakai senapang otomat yang misalnya dipasang menangkap harimau.
510 potir dahsyat, parah, mengerikan, keras, hebat mengenai hujan dan bahaya kelaparan (haleon potir).
511 potos kikir, tamak, mengaut.
512 potpot lebat, penuh ditumbuhi, rimbun, rapat tumbuhnya. ramba na potpot, penuh dengan rerumputan, semak belukar yang lebat.
513 potuk mamotuk, memukul dengan sesuatu, memukul kepala dengan kepalan tangan.
514 pualpualon berteriak mengenai anak-anak.
515 puar = tarbege. marpuarpuar, diketahui umum, tersiar luas.
516 puaspais sibuk, tak menentu, menyibukkan diri dengan berjalan kesini kesana.
517 pudor marpudorpudor, bengkok, berputar-putar mengenai tali, berputar belit.
518 pudun simpul pada tali. pusat ikatan. mamadun, menyimpul, mengikat simpul. pudun mangolu, jerat, buhul. pudun mate, sipul yang baik. pudun saut, jamuan makan yang diberikan parboru bila dengan sungguh-sungguh membicarakan usul perkawinan dan juga dibicarakan mas kawin.
519 pudung buah dari parira.
520 puhot = jut, dalam kesempitan, tidak tahu jalan keluar, terasa sesak. puhot alusna, dia tidak tahu menjawab, jawabannya tak jelas. puhot dabudabuanna, dia sudah bankrut, gawat ekonominya.
521 puhul mamuhul, melemparkan mengenai benda-benda yang besar. puhulpuhul, benda yang dipakai untuk melempar, alat pelempar.
522 puhung terkepal, bengkok. mamuhung, membungkuk, gilang geliut. mamuhung tangan, membengkokkan lengan.
523 puhut selalu, telaten, tekun. mamuhuti, bekerja selalu dan lambat akan tetapi terus-menerus, menekuni, mengerjakan sedikit demi sedikit dengan sabar, bekerja setahap demi setahap.
524 puis = puas, tersalur, keluar misalnya ikan keluar dari jala.
525 pukpuk mapukpuk, sangat letih, capek. mapukpuk, menyibukkan diri dengan sesuatu sampai capeh. dipukpuk udan, hujan membuat dia basah sama sekali. mamukpukhon, menghancurkan mengenai sesuatu untuk mana orang menjadi jaminan. dipukpuk hamusuon, perang membinasakan dia. mamukpuhi, memukuli seseorang. tagonan holiholi mapukpuk sian mata midopidop, lebih baik letih karena kerja daripada miskin.
526 puldit = pillit, Angkola.
527 pulguk teronggok, tumpukan. mamulgukhon, membuat bertumpuk-tumpuk, menumpukkan, mengonggokkan, menimbun.
528 pulha = mapulha, jebol ambruk, terban, terbuka, pecah mengenai bendungan, jalan, barisan. mamulha, membuka sesuatu, terjebol.
529 puli perekat, lem, damar, semen, dempul, segala sesuatu yang melekat misalnya kapur dengan darah. mamuli, merekatkan, mendempul. aek puli, anak sungai Batang Toru.
530 puliling bekas pukulan, tumbukan, sentuhan.
531 pullang membesar karena berisi udara, kembung mengenai mulut. mamullang, mengembungkan, meletus. gogo pullang, sesuatu kekuatan tenaga yang saat ini bekerja tetapi cepat menghilang.
532 pullit keluar, melotot misalnya isi perut. mamullit, menekan keluar.
533 pulogos sejenis rotan. Pulos, pintal, pulas, pilin. mamulos, memintal, menggulung misalnya sigaret. pamulosi, rambu-rambu ulos yang dipintal. pulos rohana, hatinya terhadap seseorang sudah berobah.
534 pulpul = mapulpul, ranggas, meranggas, bdk palpal.
535 pulpulan burung, ayam hutan.
536 pulsik mamulsikhon, mengoyakkan supaya keluar, mengeluarkan. pulsik, keluar karena koyak, muncul. mapulsik, idem.
537 pulsit = pulsik.
538 pultak mapultak, meletus, merekah, pecah. dolok na mapultak, gunung meletus. P.B.: hatana mapultak gambiri, dugul ni patna na so malo hehe, menurut ucapannya dia dapat melakukan segala-galanya tetapi bila sudah tiba waktunya kakinya tidak dapat berdiri yaitu: orang yang bermulut besar, penyombong.
539 pultong = poltong.
540 pultop pecah, meletus, memulai mengenai perang. mamultopi, memulai permusuhan.
541 pulu puluh, puluhan. sampulu, sepuluh. duapulu, duapuluh. sampulusada, sebelas. sampululima, limabelas. pasampuluhalihon, yang kesepuluh kali. pasampululimahon, yang kelimabelas kali. puluan, puluhan. diparsampulu, dibagi sepuluh. sipahasampulu, nama bulan ke-10.
542 puna nampuna, empunya. ise nampuna pinahan i, ? siapa yang punya ternak itu? ahu do nampunasa, saya yang punya itu. marnampuna, berpunya.
543 pundia = pandia.
544 pundial benjol, bintik di kulit karena gigitan semut, nyamuk dsb.
545 pune punai.
546 pungga batu asah, batu gosok, seperti ditemukan dalam sungai. mamungga, mengasah, menggosok. guru ni pungga sibanggura ni golanggolang, batu ujian untuk mas tidak boleh ditarok di batu asahan artinya: hal-hal yang tidak boleh dikatakan secara umum.
547 punggu timbunan kecil, onggokan, bendulan.
548 pungka mamungka, memulai. ma-mungka sosor, mendirikan kampung, pemukiman. pamungkaan, permulaan.
549 pungkor penggerek, bor, gurdi. mamungkor, menggurdi, membor.
550 pungkul = mamungkul, pukul, memukul. memperbanyak. pungkul, guli, kelereng mengenai permainan anak-anak. pungkul piga? jam berapa? pungkul tolu, jam tiga. pungkul tonga pitu, jam setengah tujuh.
551 pungu terkumpul, tertumpuk, tidak berserakan. marpungu, berhimpun, berkumpul, berrapat. pungu roha,bulat, satunya pendapat. papunguhon, menghimpun, mengumpulkan, menjumlahkan. parpunguan, perhimpunan, perkumpulan, kumpulan, pertemuan. punguan, timbunan, pengumpulan. papungu roha, menguasai diri, memperhatikan.
552 punil benjol, bengkak misalnya karena luka atau suap, penuh dalam mulut yang dari luar kelihatan sebagai benjol.
553 punok keseleo, salah urat, terputar, terkilir. mamunokhon, meriuhkan, memutar.
554 punpun tertutup mengenai bunga, kuncup, kuntum. mamumpun, menyembunyikan, mengambil untuk diri sendiri. P.B.: dipunpun na salada, dipahembang na salangit, bila disimpan untuk diri sendiri maka ia tetap jadi kecil, kalau diumumkan maka ia akan meluas seperti langit. mamumpun parange ni dongan, jangan terlalu mempersalahkan kelakuan, mendiamkan. punpun ni bada, akhirnya perselisihan. di Debata do punpun ni bada, pada Allahlah akhir sengketa. (= rimpun ni bada). punpun, bergulung mengenai tali. punpun tali pasa, tu tangkingan bodil, tu ruangna pandoit, demikian dikatakan pada perhentian perang: tali yang dipakai untuk mengikat musuh agar digulung, berhenti tembakan semua dimasukkan kedalam tempatnya kembali.
555 punsa ujung tali, pola, model dari ulos ragidup. mamunsa, membuat pola ulos ini. na so marpunsa, kusut, ruwet menyebabkan tidak dapat diketahui mula dan ujung misalnya cincin, perkara.
556 punsahan awal dan akhir, wujud, makna, jalannya sesuatu. ndang huboto punsahan ni hata i, saya tidak mengetahui baik permulaan maupun akhir perkara itu.
557 punsu pucuk, puncak, ujung, akhir, jalannya sesuatu. punsu ni dolok, puncak gunung. marpunsu, berujung, berpucuk. punsu ni ari, hari terakhir mengenai minggu, bulan, tahun. mamunsu, memancung.
558 puntar mamuntar, merekah, pecah mengenai bisul, buah yang masak. mapuntar poguna, empedunya pecah artinya ia marah sekali. mamuntar, memeras, memecahkan sesuatu, memijit supaya pecah.
559 puntas mapuntas, robek, pecah mengenai karung dan kulit. mamuntasi, memecahkan. mamuntas patik, melanggar undang-undang.
560 punu punah, tanpa keturunan, terlebih: anak laki-laki. Pupu, I. mapupu, rontok mengenai rambut atau bulu misalnya pada kuda yang muda yang bertukar bulu. II. mapupu, = mandatdati (Angkola).
561 pur = por, keras, bertiup dengan kencang mengenai angin. alogo na pur, angin yang keras. na pur ma alogo, angin bertambah keras.
562 puraga = barani, berani.
563 purapura lepuh. marpurapura, berlepuh misalnya pada tangan.
564 puretek keretek, gemuruh dalam perut pada penyakit perut, gemertak, gemercik dsb. mamuretek, idem. Purguk, = pulguk. papurgukhon, menumpukkan, membuat bertumpuk.
565 purian tas datu.
566 puringga marpuringgapuringga, berkeroncong, merajalela, mencakar-cakar misalnya cacing dalam perut.
567 purinting marpurinting, mempunyai otot yang keras.
568 purnas mamurnas, menguatkan, menyegarkan. pamurnas, penguatan, memberi penguatan bagi yang sakit, pemekar, penyegar.
569 purngut keriting mengenai rambut.
570 puro pundi-pundi, kantong tempat uang.
571 purotok mamurotok, gemertak, berdetus, gemeletuk.
572 purpar bdk burbar, berbunyi keras, bergeretak, berdetak-detak. P.B.: purpar pande dorpi laho padimposhon, sip parmihimihim laholaho pasegahon, ribut tukang dinding bikin rapi, diam-diam pendendam bikin rusak. mamurpari, membantingi misalnya dinding.
573 purpur digoyang, digoncang, diterbangkan angin, terhembus angin. mamurpur, memajangkan kepada angin misalnya padi supaya diterbangkan angin kulitnya. mamurpurhon, meniup terbangkan. purpur na hodok, berkurang mengenai panas, panasnya menjadi sejuk, menjadi dingin. papurpurhon, menyejukkan, mendinginkan. papurpur sapata, menerbangkan kutuk perbuatan dalam agama yang dipercayai orang bahwa ia berada dalam kutukan ditarok ke burung layang-layang atau kumbang dan diterbangkan. pamurpuri, rempah-rempah (cocok mengusir pe-nyakit). purpur,= sae, dimana tidak tumbuh apa-apa, gersang. pinapurpur, dibuka.
574 purur pelor dari tanah liat yang dilemparkan kepada burung untuk mengusirnya. P.B.: bulusan dipangan purpur unang dipangan amporik, lebih baik padi itu dirugikan oleh purpur daripada dimakan perik artinya: lebih baik menderita kerusakan daripada menderita ketidakadilan.
575 pusaha pusaka.
576 pusangko = pusaha.
577 pusia pusia ni gaja, obat anti impoten.
578 pusil jatuh dari berkas, keluar dari ikatan.
579 pusok I. pusat, pusar, plasenta, titik pusat, bodong. pusokpusok, penyakit perut. dongan sapusok, saudara laki-laki kandung, saudara sekandung. II. sesak mengenai nafas, pendek, berat (sahat tu pusok hosana?). hapusohan, dalam keadaan sesak, kesempitan.
580 pusor pusaran air, berputar. pusoran, ubun-ubun, pusar rambut. marpusorpusor, berpusar mengenai air.
581 puspus mamuspus, mengerjakan sesuatu dengan rajin dan cepat. sipuspus, guna-guna untuk menghancurkan orang. mandabu sipuspus, memakai guna-guna itu terhadap seseorang.
582 pusuk pucuk, ujung daun palem yang paling dalam, tunas pohon kayu atau tanaman yang berdaun kertas sigaret untuk mana orang suka sekali memakai daun halus. pusuk ni hau, pucuk pohon kayu yang lembek dan muda, tunas. pamusuk, yang terkemuka dalam rapat. pemimpin pengambil kapur Barus.
583 pusungpusung sedapan yang dimakan secara diam-diam tanpa diketahui orang. mamusungi, memperoleh sesuatu tanpa memberikan kepada siapapun misalnya suaminya.
584 pute mamute, merusakkan, mengoyakkan, mencabik.
585 putek = putik.
586 putor mamutor, putar, memutar. marputorputor, berputar-putar, bolak-balik. putorputor, sesuatu benda atau alat perkakas yang berputar.
587 putput = maputput, patah mengenai bulu, hilang, habis. mamutputi, mencabut bulu burung, mencabuti sampai bersih.
588 putung parputung, orang yang marahnya sulit mereda.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.