Kata Awalan I Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 187 Kata awalan i menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 I kata penunjuk: itu, situ, sana. ditempatkan di belakang kata benda, kata sifat atau kata kerja. jabu i, rumah itu. halak na mate, orang yang mati itu. huboto do i, saya tahu itu. i do, begitulah, ya itulah. i do? apakah demikian? begitukah? ibana do i, dialah itu. i do ujungna, itulah akhirnya, penghabisannya. di na laho i hami, di saat kami pergi itu.
2 ia I. kalau, jika, bilamana. ia olo ho, jika engkau mau. ia molo, = molo. II. mengenai (= anggo, ianggo). ia bada i nunga montok, mengenai perselisihan itu, itu sudah berhenti. III. ibana, ia, dia (Angkola). IV. mariaia, bersorak-sorak karena gembira, bersukacita.
3 iba kata pengganti orang, orang, sendiri dalam arti aku, saya, awak. rohaniba, pikiranku, pikiran diri pribadi. didok rohaniba, saya rasa, sangka, pikir, pikiranku. hansit rohaniba, sakit hati ini, sakit hati awak, itu menyakitkan hatiku. ibangku, = diringku, diriku, pribadiku.
4 Ida mida, marnida, (dari marniida), melihat, menengok. mida, sebagai kata depan: tentang, terhadap. las rohangku mida nasida, saya bergembira terhadap mereka. muruk do raja i mida naposona, raja itu marah terhadap hambanya. asi ma roha ni Debata mida ahu on, semoga Tuhan mengasihani aku. mida disi ma, = niida disi ma, melihat disitulah. idaon ma, itu harus dilihat dulu. idaidaan ni datu, = alatan.paidaida, melihat, menonton. parnidaan,penglihatan, penglihat. tarida, kelihatan, dapat terlihat. ndang tarida, tidak nampak, tidak kelihatan. pataridahon, memperlihatkan, me-nampakkan, memberitahukan. hataridaan, nampaknya, tampaknya. masipaidaan, saling melihat, saling melihat kembali. mangidai, ingin melihat sesuatu, meminta. mangidai sipanganon, mengingini makanan. na so dung songon i mangidai rohangku, semacam itu belum pernah aku melihatnya. hataridaan, mulai nampak. luhut nasida hataridaan jambar, mereka semua mempunyai harapan untuk mendapat bagian. Idagoe, lihat dago dan doge, seruan tanda heran.
5 ijuk ijuk.
6 ilas mangilas, dengan perubahan tingkah laku menandakan bahwa orang akan segera mati. menyerbukan diri ke dalam sengsara. pangilason, perubahan tingkah laku yang mengherankan, tanda telah dekatnya maut. pangilasan, celaka yang dibuat sendiri. sintak sangilas, mati sekoyong-koyong misalnya karena kilat atau tembakan.
7 ilat ilat ni on, cacing yang keji (mungkin pendekan dari pilat).
8 ili pemilih, tidak senang dengan apapun misalnya seorang gadis yang tidak berkenan dengan seorang pemuda. miliili, suka memilih, tidak senang dengan suatu apapun.
9 iling cenderung ke samping (bdk eleng). miling, menyenderung ke samping. juga: disimpangkan mengenai aliran air. pailing, mengalirkan air ke tali air lain.
10 ilu air mata. marilu-ilu matana, dia tangis. tariluilu matana, ro ibana, idem.
11 iman mangiman, mengintai, mengamat-amati, memperhatikan secara diam-diam.
12 imbang isteri kedua, madu, hanya isteri pertama memakai istilah ini. marimbang, bermadu. imbang ni goar, nama kedua, nama julukan. na marimbang goar, mempunyai nama ke dua, nama julukan.
13 impas = timpas, lengkap. mangimpas, dalam keadaan lengkap.
14 impi lengkap terkumpul. paimpihon, mengumpulkan.
15 impit mangimpit, memelas-melas minta sampai dapat.
16 inang lihat ina.
17 indang I ndang, tidak. indang adong = indadong. II. indang, mangindangi, mau kembali lagi, kambuh penyakit. mangindangi isara, terpaksa menyesuaikan diri melalui kesusahan misalnya cuaca lain, menderita suasana baru.
18 indap = intap.
19 inding minding, tukar tempat. mengalir mengenai air. dituangkan. mindinginding, bertukar-tukar tempat. painding, menuangkan, memindahkan benda cair dari satu bejana ke bejana lain.
20 induk kepala, penghulu, majikan, pemimpin, atasan. induk somang, tuan, tuan rumah. induk ni parangan, panglima, komandan. marinduk, mempunyai kepala, penghulu, pemimpin. marinduk somang, mempunyai tuan, bertuan, hamba raja.
21 indung mangindung, menyembunyikan diri, bersembunyi.
22 ingar maringaringar, muncul dengan tenaga penuh. maringaringar ari, keadaan udara panas serta menusuk.
23 inggu ubat inggu, inggu, penangkal, roh-roh jahat.
24 injak manginjak, menginjak. tano hinainjahan, hinaonjolan, dalam doa resmi: tanah yang diinjak.
25 insan parinsan ni bulan, bulan purnama. Insir, manginsir, melata, merayap, menjalar, merambat. mangisiri, secara diam-diam menyelinap.
26 intan mata intan, permata, manikam. marmataintan manghaliangi ugasan ni dongan, mengingini.
27 ipar seberang, tepi. di ipar ni, di seberang dari. di ipar, di seberang. Sianipar, nama marga. taripar, menyeberang, pergi keseberang. mangipari, menyeberangi. manariparhon, menyeberangkan. hatariparan, dapat diseberangi, tempat untuk menyeberangi. paripar, nyanyian bergilir dalam mana dua orang balas membalas dengan nyanyian senda gurau, yang pertama memulai: pege sangharimpang, halas sahadanghadangan, tole marende ta-ripar, nanget masiajarajaran,jahe serumpun, lengkuas setengtengan, mari bernyanyi keluar, pelan saling belajar. pariparipar, berhadapan. iparipar, = jambar ni bagas, tempat antara perapian dan dinding rumah Batak tradisional. baoa sipatariparon, seorang laki-laki yang harus ditolong menyeberangi sungai, artinya: perangai, sifat yang tidak dapat menolong diri sendiri, orang yang tidak mandiri.
28 ipon gigi seri, dan pada umumnya: gigi. ipon ni hudali, gigi besi pacul Batak. mangiponi hudali, membuat gigi besi hudali. iponipon ni lage, tepi tikar jerami yang dipotong-potong.
29 ira mangiraira, mengamat-amati dengan tajam, mengikuti misalnya pencuri yang melihat-lihat sesuatu yang dia mau mengambil. Iran, I. mangiran, mengintai binatang, memburu binatang. pangiran, pemburu. pangiranan, ladang, tanah, rawan. II. suatu benda dimana benang digulung bersilang. mangiranhon bonang, menggulung benang pada alat pertenunan.
30 irik I. mangirikirik, meminta, memohon. II. pairikirik, berturut-turut.
31 iring mangiring, menuntun seseorang dengan menyuruh dia berjalan di muka untuk melindunginya. mangiring horbo, menghalau kerbau ke muka. pangiringiring, pelindung, ucapan selamat: sarimatua hita jala pairingiring pahompu, semoga kita lanjut usia dan mendapat banyak cucu. iringiringon, (dari seorang anak) sudah begitu besar bahwa ia dapat menghantar adiknya ke tempat mandi.
32 iris mangiris, iris, mengiris. sangiris, sepotong kecil. hurang sangiris so sabalanga, kurang sedikit supaya mencukupi.
33 isap isap. marisap, merokok. mangisap, merokok sesuatu. parisapan, apa yang dirokok misalnya sigaret, tembakau.
34 isi isi, penduduk, penghuni. aha isina? apa isinya? marisi, berisi, mengandung, muat. marisi aek, berisi air.mangisi, mengisi. mangisi bodil, mengisi senapang. pangisi, penduduk, penghuni. isian, tong, bejana, tempat menyimpan.
35 isu isuisu, sejenis burung yang berdiam di pasir, di sungai.
36 itu maitu, berganti gigi mengenai orang dan binatang, rontok mengenai gigi. maitu ipon mangangkupi si anu, tanggal giginya kalau ia berbicara dengan si anu, artinya: ia menjemukan.
37 izin (= idsin) isin. surat isin, surat izin.
38 indit mangindit, berdenyut mengenai pergelangan. dengan menambahkan air memeras minyak dari buah atau bunga misalnya pada buah kelapa. Indo, mindo, mengendap ke dalam air misalnya kopi. paindohon, mengendapkan.
39 inum minum, manginum, minum. minum aek, minum air. mangan minum, makan dan minum. inumon, minuman. siinumon, dapat diminum. aek inumon, air minum. painum (dipainum), meminumkan, menyuruh minum. painumhon, memberikan minum kepada seseorang. panginuman, piala, cangkir, tempat minum. parminum, peminum, pemabuk. parminumon, hal minum. aek na niinum, urine, air kencing, air kemih.
40 isuk gusi yang bengkak dan bernanah. isuhon, menderita penyakit isuk.
41 Is urine (kurang halus).
42 Ima maimaima, tunggu, menunggu, menanti. maimaimahon, menantikan seseorang atau sesuatu. paima, tunggu, sebagai kata depan: sampai mengenai waktu. paima masa gotilon, sampai panen.
43 Imbar perbedaan, perubahan. ndang dia imbarna, tidak ada perbedaannya, serupa, sama. mimbar, berubah, menjadi lain. mimbarimbar, sering berubah. paimbarhon, mengubahkan. paimbarimbar rupa, paubauba tompa, menyamarkan dirinya, bersalin pakaian. sipaimbar, gambaran manusia yang diperbuat dari tanah dan dipasang pada suatu tempat agar begu berpikir bahwa gambaran itu adalah orang sakit itu. palaho sipaimbar, menempatkan gambar manusia (seperti disebut di atas).
44 Inda atau lebih baik: nda: bukan? Dalam kalimat yang mengharapkan jawaban yang mengiakan, yang membenarkan, bukan?
45 Inu I, painuinuhon, memelihara, menyayangi, disimpan baik-baik misalnya peralatan, ternak. II. inuan, sesuatu yang serupa, persamaan, perbandingan. diparinuanhon, memperbandingkan, persamakan. diparinuanhon ho na so hombar, engkau persamakan apa yang tidak sama.
46 Ijo hijau.
47 Ian mian, bermukim, berdiam, tinggal, berkedudukan. ianian, hal mengenai tinggal, kediaman. lambas ni roha ni raja do ianian ni jolma di huta, kemurahan hati raja membuat supaya orang tinggal di desanya (karena merasa kerasan, senang). paian, membuat agar tinggal. parmianan, tempat orang menginap atau berkediaman, menumpang, pemukiman.
48 Indi = ndi, lihat ndi.
49 Ita kita. itabahen, kita buat.
50 Ila rasa malu, kemaluan. maila, malu. maila ibana mida amana, malu dia terhadap bapanya. ndang diboto maila, dia tidak tahu malu, tak tahu malu. tarila, menjadi malu, memalukan, mendapat malu. hailaon, yang memalukan. hailaan, kemaluan. kata yang kurang sopan. juga: mereka terhadap siapa orang merasa malu. manghailahon, malu akan. pailahon, memalukan orang, membuat malu. marhahaila, berperasaan malu. na so marhahaila, tak merasa malu.
51 Idi (bdk didi) maridi, mandi. paridion, tempat mandi, permandian. aek paridian, air mandi. paridi (diparidi): mandi di sesuatu.
52 Ipe = i pe, I. baru ini, baru saja. i pe ibana laho, baru saja ia pergi. II. maka itu.
53 Ipul kepul, uap yang keluar dari benda panas (badan, nasi dsb). sipangan ipul, gandrung atau suka akan kabar angin.
54 Ito vakatif dari iboto.
55 ino marinohon, melihat, diberitahukan. diparinohon Debata ma tu ho pambahenanmi, Tuhan akan memperlihatkan kepadamu, artinya semoga engkau merasai dendamnya.
56 Inggo manginggo, bercerita sambil menyanyi yang dilakukan oleh orang menceritakan turiturian, berhikayat dengan menyanyi. manginggohon, menceritakan sesuatu dengan menyanyi.
57 Inong (= inang) lihat ina. manginongi, lihat juga disana.
58 Iasa = na tung, kalau kau sudi, pada permulaan doa persembahan.
59 ias bersih, jernih. ias ni roha, kebersihan hati, rela, ikhlas. haiason, kebersihan, kejernihan, kesucian. paiashon, membersihkan. mengembiri binatang. ndang tarpaias, tidak bisa dibersihkan. manariashon (dari tariashon), membenarkan, membuktikan perkara. ditariashon hatana,ia membenarkan dirinya. sipaias, bintang timur. juga: ketam yang halus.
60 idup I. paidup, = papungu. II. debataidup, arca kayu dari pasangan suami isteri leluhur, dua gambaran yang diukir dari kayu, kepada gambaran ini orang menghadap bila menghendaki anak laki-laki menaruh gambaran wanita itu di punggungnya. Perempuan mengambil gambaran laki-laki dan dengan demikian mereka mengadakan arak-arakan keliling rumah. III. idup, = isap. pangidupan, = parisapan.
61 ijeng marijengijeng, melompat-lompat, melonjak-lonjak.
62 ilang mangilang, memeras air dari tebu.
63 ilik cicak, kadal.
64 ingan I. maringan, bermukim, berdiam, tinggal. mangingani, mendiami, menjaga misalnya seorang anak. mangingani jomur: mangingani boru ni tulang, bekerja pada dan menunggunya 'boru ni tulang' puteri saudara ibu. mangingani beangon, menemani seorang yang dipasung misalnya perempuan yang melarikan dirinya dari suaminya dan dipasung. Suaminya datang dan tinggal dekatnya. inganan, rumah, tempat, bak, tempat mengumpulkan sesuatu. maringanan, bertempat tinggal. hainganan, yang dapat didiami. juga: dapat dihuni. ulos pangingani, pemberian, yang diberikan parboru kepada menantu laki-laki kalau ia menjaga isterinya yang lari dan dipasung. Hal ini membuktikan bahwa wanita itu masih milik suaminya. kalau laki-laki itu tidak mau menerima ulos itu artinya: wanita itu harus kembali kepada parboru dan mas kawin harus dikembalikan. pangingan, pengunjung tetap misalnya seekor harimau yang tinggal di daerah tertentu. II ningan, tadi, waktu yang lewat. naingan on, baru-baru ini. na sai ingan, di jaman purbakala, dahulu, di masa silam.
65 impu =impi. paimpuimpu, menghimpun, mengumpulkan.
66 idzin izin.
67 isin = idsin, izin.
68 isok sejenis penyakit dada. isihon, menderita 'isok'. siadu hoda ho na eangon, pangarima ho na isohon, engkau yang berpenyakit kaki, engkau mau mengejar kuda, engkau yang berpenyakit dada, mau menggali rawan artinya: engkau lebih banyak mengerjakan daripada engkau sanggupi.
69 iale seruan tanda berdukacita, wah, aduh, wahai, alah ya. mariale, mengaduh, menyerukan `oh`.
70 ianakkon anak tanpa membedakan kelamin. marianakhon, beranak, mempunyai anak.
71 iang = sangap.
72 ianggo kalau, mengenai, tentang (= anggo).
73 iangiang pujian, penghormatan, kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan. mariangiang, menggema, menjadi termasyhur, terberita, terpandang.
74 iap cantik, elok, tetapi tidak tahan lama misalnya bahan pakaian.
75 ibana ia, dia (sebenarnya: dirinya).
76 ibebere keponakan, tapi hanya anak-anak saudari, anak saudara perempuan. (lihat: bere).
77 ibo = asi I (Angkola). Ibor, = lihat sibor.
78 iboto saudara laki-laki seorang perempuan, saudara perempaun seorang laki-laki. anak perempuan saudara laki-laki ayah. saudara perempuan dari lae (ipar). ito vokatif dari iboto. pinoribot, = iboto.
79 iburu cemburu. pangiburuon, iri hati, kecemburuan, sifat cemburu. mangiburu, cemburu, merasa iri, menaruh dengki. masiburuan, saling mencemburui, masing-masing cemburu.
80 ido mangido, meminta, memohon, menagih (dipangido) mengingini. paido, idem. mangidoido, meminta-minta. simangido, tangan (And). mangido tangan, mau dipukul, ingin dipukul. pangidoan, permintaan, permohonan, doa, keinginan. siat pangidoanku,permintaanku berkabul. pangidoan, juga = parsorion, nasib, takdir (apa yang diminta tondi). mangidohon, meminta sesuatu.
81 idop midopidop, berkedip-kedip, mengedipkan mata, ingin melihat sesuatu yang diingini. mengenai orang miskin mengingini barang orang kaya.
82 iduk miduk, terkumpul, terhimpun, terkumpul dalam jumlah cukup banyak. pariduhan, celengan. tempat sampah untuk makanan babi. paidukhon, menghimpun sedikit demi sedikit, mengumpulkan benda-benda kecil.
83 idut mangidut, demikian dikatakan sewaktu main judi dengan uang logam yang bila dibuang kedua logam tersebut gambar ayam jantan berada di atas.
84 iesuang mariesuang, lihat isuang.
85 igar asam, sesuatu yang asam rasanya karena tunas bambu direndam. mangigari, mengasami rebung. niigaran, diasami. tuak igar, tuak yang asam.
86 igil mangigil, meminta tambahan misalnya pada pembelian. dipaigiligil saduit, dia tawar seduit. igiligil, tambahan cuma-cuma pada barang yang dibeli.
87 igim sipanganon na niigimigim, makanan yang diuntukkan.
88 igit benih laki-laki, sperma, air mani (lebih halus ialah boni).
89 igung hidung. mangigungigung, mencium mengenai anjing mencari bekas.
90 ihal pangihalihalan, menyepak-nyepak kebelakang mengenai kuda yang dilepaskan.
91 ihan ikan besar. ihan paus, ikan paus. ihan mera, ikan laut yang besar. ihan habaro, ikan laut.
92 ihe mariheihe, meringkik mengenai kuda.
93 ihit kata penutup dari ratapan (= andung). Ihot, ikat, pengikat, tali, rantai, simpai, gari. mangihot, marnihot, mengikat. tarihot, terikat, kena ikat. raja do ihot ni uhum, raja adalah pengikat hukum. P.B.: hori do ihot ni doton, hata siingoton, rami adalah pengikat jalan, orang harus mengikat janji, perkataan jadi pegangan. ihotihot, tali yang mengikat, ikat pinggang. na so marihot yang tidak bersiasat. gambalgambal na so marihot, orang-orang kecil, masa yang tidak bersiasat, orang kecil tanpa pegangan.
94 ihur ekor. mangihuri hori, memintal rami menjadi tali. simorihurihur ni asu, tumbuh-tumbuhan yang daunnya ditarok pada luka. manginjam ihur ni hoda, berpamer dengan barang orang lain. ihur ni hata, ekor kata, kata tambahan yang licik pada pangkal cerita. ihur porang, = tunggal ni janji, pemegang kas pada perjudian.
95 ihut ikut, turut. mangihut tu, mengikuti, seturut. mangihuthon, mengikutkan, menuruti. paihuthon, mengikut sertakan, memberikan terhadap seorang yang mati aneka barang untuk dibawa ke kuburan. mangihut pinahan, menggembalakan ternak. ihutan, pemimpin, yang diikuti. raja ihutan, anutan, raja, kepala. mangihuti, (dipangihuti), mengikuti. pangihut, kata halus untuk anjing. paihutihut rura, mengikuti lembah. ndang loja aek paihutihut rura, air tidak lelah mengikuti lembah-lembah, artinya: kata hiburan untuk orang yang mau meninggalkan pekerjaannya. pangihuti, satu dari empat (ogung). ihut tusi, sesudah itu, menyusuli, berikutnya.
96 ijor ijorijor, sejenis ulos. ijorijor lobulobu, ulos seperti keluar dari pertenunan, belum dipotong menjadi ulos ni tondi.
97 ijur I. lihat tijur, liur, air ludah. manghailhon ijur ni deba, merasa dirinya malu bahwa orang bisa jadi hina di muka orang banyak. II.mijur, turun, direndahkan, diturunkan, dihinakan. paijurhon, menurunkan, merendahkan, menghina. hamimijur, hal menurunkan. haijuran, 1, tangga 2. hukuman (uang) yang harus diberikan oleh paranak bila gadis yang telah bertunangan dan tinggal di rumahnya, tetapi akhirnya tidak mengawini anaknya laki-laki.
98 ilaila daun bunga dimana bunga berada. juga daun dalam mana orang menampang tuak sebelum ia menetes ke dalam tabung yang tergantung di bawahnya.
99 iligi mangiligi = ligi, mangaligi, melihat, mengunjungi.
100 illa marillailla, bersorak-sorai karena orang lain mendapat celaka. na boru illa, sanggapati na bolon, nama dewa yang memberi kemenangan. Illong, millongillong, berkilau-kilau, mengeluarkan cahaya dalam kegelapan misalnya mata kucing.
101 ilop milopilop, bersusah payah kerena pergi dengan tangan hampa.
102 ilsop milsopilsop, tumbuhan yang tidak dipelihara, mau mati.
103 ilting sangilting, sedikit sekali.
104 ilung (= aek beu) getah bening.
105 imana = ibana.
106 imbabo susu pendahulu sebelum susu biasa keluar, kolostrom.
107 imbahoan parimahoan, = partimbahoan, (bdk timbaho).
108 imbalo embalau, getah meang, yang dipakai untuk mengikatkan gagang pisau pada besinya.
109 imbaru baru. paimbaruhon, memperbaiki.
110 imbo sejenis monyet. marimboimbo jalang, luntang-lantung. P.B.: dapot imbo dibahen soarana, dapot ursa dibahen bogasna, imbo dapat karena suaranya, rusa dapat karena bekasnya.
111 imbul tarimbul, lihat imbulu.
112 imbulu bulu pada tubuh, pada burung. marimbulu, berbulu. parimbulu bosi, pahlawan dalam dongeng Batak, yang berbulu besi. manindang imbulu, merinding bulu roma, ketakutan. na imbulu gaburon, bulu-bulu kulit bangkit, tidak letak, suatu tanda bahwa ada penyakit. tarimbul, tercabut bulu, mendapat malu.
113 imbung
114 imbur = simbur I.
115 imburu cemburu, lihat iburu.Imong, marimongimong, berjalan cepat (bdk emong).
116 imos marimosimos, melarikan diri.
117 impol kepingin, kangen, tergiur. impol matana, ia kepingin (mida), tergiur, kangen sekali. impol ni mata, keinginan, dambaan. manghaimpolhon, mengingini sesuatu, mendambakan.
118 impola daging (lawan sop). juga: daging buah-buahan. huahuana di ahu, impolana di ibana, kuahnya buat aku, dagingnya buat engkau. hata na so marimpola, ucapan tak berisi, omong kosong
119 impot marimpotimpot, berada di kejauhan, tidak nampak lagi, jauh tak terjangkau. holom na marimpotimpot, gelap gulita, kegelapan yang luar biasa.
120 imput bulu pada burung, bulu dan wol pada kulit binatang. marimput,mempunyai bulu, berbulu. P.B.: digulut ho do imput ni leangleang, ditumpul ho alogo, digomak ho do gubogubo, engkau rebut ekor burung walet, kau pancung angin, kau cengkram buih, artinya: kau kerjakan kesia-siaan.
121 indada tidak = ndada.
122 indadong ndang adong, tidak ada.
123 indahan nasi lihat dahan. parindahanan, sumpit nasi, bakul tempat nasi.
124 indat = intap, dalam, selama.
125 indeon ndeon, = (dari: indi on), ini dia, itu dia.
126 indil tidak cukup, tidak berarti, misalnya sebidang tanah karena kurang luas, mengenai makanan. tingki na indil, waktu yang singkat sekali, seketika, sebentar.
127 indora (= andora) dada.
128 indot pohon kayu kecil yang daunnya berminyak, para perempuan melicinkan rambut mereka dengan minyak itu. dari kulitnya dibuat sejenis rami.
129 inggal I. maringgal, berjalan cepat sekali. manginggal, membujuk agar lari cepat misalnya seekor kuda. II. inggal, manja. hinggalanna, usia anak kecil mulai nakal: 4-6 tahun.
130 inggir inggiringgir, nama tumbuhan yang buahnya dipakai untuk membekukan susu.
131 inggol hau inggolan, sejenis pohon kayu yang kayunya keras dan kulitnya bertukar. Nainggolan, daerah di sebelah selatan Samosir dan nama marga. P.B.: tanja bulu, tanja nainggolan. na rahanan punu unang dohot mardongan, lebih baik tanpa anak daripada tanpa sahabat.
132 inggunginggung pipa bambu yang menghubungi pengembus angin dengan api. Inggir, inggiringgir, sejenis tumbuhan.
133 ingkal mingkal, melompat-lompat berkeliling karena kegirangan.
134 ingkat maringkat, berjalan, lari, berlari, melompat.
135 ingkau laukpauk (sayur dan daging). ingkau rata, sayur hijau, sayur mayur yang segar. sialap ingkau, lidah.
136 ingking mangingking, menciut, mengerut karena kedinginan atau sudah tua.
137 ingkon harus, mesti, perlu. ndingkon, tidak diharuskan, tidak perlu. marhata ingkon, mengharuskan, memerintahkan, memaksa.
138 ingol maingol, na ingol, pekak, tuli. ingolingol badak, pekak seperti badak.
139 ingor mingor, pekak karena hiruk pikuk. sering dengan memakai kata pinggol, telinga. mingor pinggolhu, ributnya bikin pekak kupingku.
140 ingot marningot (diingot), mengingat sesuatu. ingot, ingat. paingot, pasingot, mengingatkan, menasehati. paingothon, pasingothon, mengingatkan, menasehatkan. hata sipaingot, ingatan, teguran. parningotan, ingatan, tanda mata tarsingot roha, tiba-tiba teringat akan sesuatu dengan rasa sayu. taringot tu, tentang, mengenai. manaringoti, memperingatkan sesuatu, menyinggung. tinaringotan, disinggung, diingatkan, disebut. taringotna, disebut sambil lalu. martaringot,disinggung, disebut. marnaingot, lebih sulit atau lebih gampang diingat sesuatu. kata sembunyi: membuang air besar.
141 ingul sejenis pohon.
142 injam meminjam mengenai benda-benda yang harus dikembalikan lagi (marsali, meminjam benda-benda tetapi dalam bentuk lain dikembalikan misalnya berupa uang. manginjam, idem. amang na niinjam, dikatakan oleh seseorang janda terhadap suaminya bila ia cepat menjanda. manginjam tongam sian babiat, mulia seperti harimau. painjamhon, meminjamkan (tu).
143 insa begitu dikatakan orang yang menerima teka-teki sebagai jawaban huling-hulingansa juga ansa.
144 insak manginsahi, mengolok-olok, mencela, menghina, melecehkan, mencerca, mencibiri. insakinsak, cibiran, pelecehan, ejekan, olok-olok. panginsahion, pencibiran, pelecehan.
145 insop manginsop, menjelajahi rumah kerabat untuk mendapatkan makanan.
146 insor sejenis ikan sungai kecil.
147 insua manginsua, tinggal di rumah orang lain, karena tidak berdikari. sebagai orang luar tinggal bersama famili, menumpang di rumah orang lain. panginsua, orang dagang, orang asing, orang luar, penumpang. panginsuaon, penumpangan.
148 intap = sintap, hingga, sebatas, paling banyak, sampai mengenai ruang, tempat dan waktu. intap ni on, sampai disini, sebatas ini.
149 intar susu yang dimuntahkan kembali oleh bayi. mintar, memuntahkan susu.
150 intas mangintas, mengusahakan sesuatu dengan gembira, bergairah.
151 inte I painte, = paima, tunggu, harap. II. mangintehon, melihat sesuatu. intehon ma tu pudi, perhatikanlah ke belakang. intean panuluhan songon nidok ni sibaso, akhirnyalah akan membenarkan mereka seperti dikatakan sibaso. intean, juga: alatan.
152 intop mintop, padam mengenai api dan cahaya. mangintopi, memadamkan sesuatu. intop, dihabiskan, habis. paintop, menghabiskan misalnya uang.
153 ioga maioga, mengucapkan mantera dalam hal mana datu memakai lembing dan pedang untuk mengusir begu. mangiogai, mengancam begu dengan mantera, lihat juga oga.
154 ioho wahai! seruan mengaduh dan juga bersorak. marioho, berseru dengan kata 'ioho', berwahai.
155 iok boru pangiohiok, = boru na mora, lihat boru.
156 ipa mangipa, menunggu sambil mengharapkan sesuatu, melihat dengan tajam misalnya seekor anjing menunggu makanannya, atau mengenai ikan yang melihat-lihat buah-buahan tergantung di atas permukaan air. paipahon, menyerahkan sesuatu untuk dijaga.
157 ipahon pakan (tenun).
158 ipi mimpi. mangipi, marnipi, bermimpi. nipi, mimpi, impian. nipi simarnipinipi, mimpi yang tidak mempunyai arti. so huipi i, saya tidak dapat memimpikan itu, itu saya tidak harapkan. na so ipion ni na modom, yang tak akan diimpikan orang tidur. kemiskinan. marnipinipi, memimpikan sesuatu yang dikerjakan di hari siang. juga: berkata-kata sewaktu bermimpi. mangipiipihon (niipiipihon), dengan sesuatu mimpi menentukan sesuatu. manipi, bermimpi tentang sesuatu. parnipian, tempat tidur, tempat dimana orang bermimpi. parnipinipian, cincin yang diletakkan seorang gadis di bawah bantalnya dan cincin mana diperolehnya dari seorang pemuda, untuk dimimpikan atau hubungan mereka itu mendapat kebahagiaan. ndang na jinorot ni nipi, perolehan yang tak dibayangkan sebelumnya. baoa siparnipi, tukang mimpi.
159 ipit bagian mulut alat tiup. ipitipit, bagian mulut, yang dipakai anak-anak untuk bermain-main.
160 ipos lipas. iposipos, parut, bopeng, burik, bekas luka. maripos ngolu, bekas luka yang masih hidup.
161 ipu ipuh, racun, bisa yang dipakai untuk membuat anak sumpitan berbisa.
162 irang mangirangi, mencampuri dirinya dalam sesuatu. unang irangirangi, jangan engkau campuri itu.
163 irdit = tuit.
164 irdong mirdong, = mordong, pening, pusing kepala.
165 irdop = hirdop. mirdopirdop matana, mengejap mengenai mata.
166 irgis = tanggiling, tenggiling. irgis do ho, cacian, tenggiling engkau. mangirgis, memecah belah.
167 irisanna Timur laut.
168 irjak mirjakirjak, melompat-lompat karena kegembiraan, kegirangan.
169 irput mairput, merasa sangat malu. mairput panailina, dia merasa malu. na so mairput, dia, yang tidak malu.
170 iru hairuan, = harugian.
171 irun mangiruni dalidali, mencabut kacang.
172 isaisa begu yang jahat. sejenis burung kecil mirip amporik.
173 isang I. isangisang, rahang bawah, dagu. isang ni bonang, tempat berbonggal-bonggal pada benang. martungkol isang, duduk bertopang dagu. mangisang, melihat sesuatu sedang dagu diletakkan di sesuatu. II. tarisang, tidak kena pukulan. songon baliung na tarisang, sebagai kapak yang tidak kena sasarannya, sangat kecewa.
174 isara cara, sifat asli, perangai. ndang taranju ahu isaram, saya tidak bisa membiarkan caramu. isara di, seperti halnya pada. isara di horbo, seperti halnya pada kerbau. mura galak rohana isara ni rabuk, hatinya gampang marah seperti pada mesiu. jolo marbunga asa marparbue isara di suansuanan, lebih dahulu berbunga baru menghasilkan seperti halnya pada tanam-tanaman.
175 isarat ubat isarat, memakai obat tanpa mantera, tanpa resep dokter.
176 ise kata pengantar tanya: siapa? manang ise, siapa, dalam pertanyaan tidak langsung. ise goarmu? siapa namamu? isem, bagaimana pertaliannya dengan kau? iseiseon di si anu, menanyakan seseorang. pangiseon langkahku, ditanya orang apa maksudku, begitulah kata seseorang pencuri sewaktu ia di tengan jalan ditanyai kawan-kawannya.
177 isir misir, berdiri dan pergi. mangisir, memerintahkan pergi. paisir, menjauhkan.
178 isuang (mungkin dari: e seangna i = e magopona i, percuma) seruan mengenai derita: wah! aduh! oh! marisuang, berseru: aduh!
179 isuisu sejenis burung yang berdiam di pasir, di sungai.
180 itak tepung beras. mangitak, membuat tepung yaitu menumbuk beras.
181 itenang = atena, seperti ia mau, tidak persoalan untukku, bagiku adalah sama, biarlah.
182 iting miting, membuang air besar, berak.
183 itit clitoris, belentit.
184 itok sejenis ikan di sawah. songon bubuon itok, seperti menangkap itok dengan bubu. bila masuk seekor, semua ikan lain mengikuti dia. artinya: orang-orang yang baik tetapi sedikit bodoh gampang masuk perangkap. itokitok, penyakit perut dimana gatal perut seperti ada itokitok di dalamnya.
185 itom warna biru nila, biru tua, hitam dibuat dari team atau salaon. mangitomi, dibuat berwarna biru tua. mangitom udan, warna langit menjadi hitam, pertanda hujan akan datang. maritomitom, berwarna biru tua misalnya laut.
186 iu ikan hiu.
187 iup mangiup, meniup, mengembus.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.